Biyografi

1984, Osmaniye/Kadirli doğumludur. 2002 yılında lisans öğrenimine başladığı Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2006 yılında birincilikle mezun olmuştur. 2007 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalında araştırma görevlisi olmuştur. 2009 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Medeni Hukuk Anabilim Dalında yüksek lisans öğrenimini tamamlamış ve yüksek lisans tezini "Alacağın Toptan Temliki” konusunda hazırlamıştır. 2009 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Medeni Hukuk Anabilim Dalında doktora öğrenimine başlamış, Müteselsil Sorumluluk alanında hazırlamış olduğu  tez çalışması ile 2014 yılı Ekim ayında doktorasını tamamlamıştır. 2016 yılı Nisan ayında Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Yardımcı Doçent olarak göreve başlamıştır. 16.03.2022 tarihinde ÜAK'dan Doçent unvanı almıştır. Evli ve iki çocuk sahibidir.

Eğitim Bilgileri

Doktora, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk/Medeni Hukuk, Türkiye 2009 - 2014
Yüksek Lisans, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk/Medeni Hukuk, Türkiye 2006 - 2009
Lisans, Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Türkiye 2002 - 2006

Yabancı Diller

İngilizce, B2 Orta Üstü
Almanca, C1 İleri

Yaptığı Tezler

Doktora, TBK md.162 vd. ile TBK md.61 vd. Hükümleri Bağlamında Müteselsil Borç İlişkisi , Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk/Medeni Hukuk, 2014
Yüksek Lisans, Alacağın Toptan Temliki, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü , Özel Hukuk/Medeni Hukuk, 2009

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Hukuk, Özel Hukuk

Akademik Unvanlar / Görevler

Dr.Öğr.Üyesi, Çukurova Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk, 2018 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., Çukurova Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk, 2016 - 2018
Araştırma Görevlisi Dr., Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk, 2014 - 2016
Araştırma Görevlisi, Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk, 2007 - 2014

Akademik İdari Deneyim

Çukurova Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, 2019 - Devam Ediyor
Çukurova Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk, 2017 - Devam Ediyor
Çukurova Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, 2017 - 2018

Verdiği Dersler

Müteselsil Sorumluluk, Doktora, 2020 - 2021, 2019 - 2020, 2018 - 2019
Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Lisans, 2020 - 2021, 2019 - 2020, 2018 - 2019, 2016 - 2017
Miras Hukuku, Lisans, 2020 - 2021, 2019 - 2020, 2018 - 2019
Teminat Hukuku, Yüksek Lisans, 2020 - 2021, 2019 - 2020, 2018 - 2019
Teminat Hukuku, Doktora, 2020 - 2021, 2019 - 2020, 2018 - 2019
Hukuk Davası Uygulamaları, Lisans, 2019 - 2020
Müteselsil Sorumluluk, Yüksek Lisans, 2018 - 2019, 2017 - 2018
Sağlık Hukuku, Lisans, 2018 - 2019, 2016 - 2017, 2015 - 2016
Medya ve Kişilik Hakları, Lisans, 2019 - 2020
Kefalet Sözleşmeleri, Doktora, 2017 - 2018
Aile Hukukunda Mal Rejimleri, Yüksek Lisans, 2017 - 2018, 2015 - 2016
Teminat Hukuku, Lisans, 2017 - 2018, 2016 - 2017
Borçlar Hukuku Genel Hükümler II, Lisans, 2015 - 2016
Miras Hukuku II, Lisans, 2015 - 2016

Yönetilen Tezler

Özdoğan N., ÇATILI İŞYERİ KİRALARINDA UYARLAMA, Yüksek Lisans, İ.GÜL(Öğrenci), 2022
Özdoğan N., SORUMSUZLUK ANLAŞMALARININ HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞUNA ETKİSİ(TBK m. 115 ve m. 116 Hükümleri Çerçevesinde), Yüksek Lisans, Y.KÖKMEN(Öğrenci), 2022
ÖZDOĞAN N., İnanç Konusunun Üçüncü Kişilerden Elde Edildiği İnançlı İşlemler, Yüksek Lisans, F.Özdemir(Öğrenci), 2019

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitap & Kitap Bölümleri

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Diğer Yayınlar

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Editörler Kurulu Üyesi, 2022 - Devam Ediyor
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yardımcı Editör/Bölüm Editörü, 2008 - 2011

Bilimsel Hakemlikler

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi dergisi, Hakemli Bilimsel Dergi, Mayıs 2022
İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Hakemli Bilimsel Dergi, Mayıs 2019

Metrikler

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

Miras Hukuku/"Tenkis ve Denkleştirme", Katılımcı, Adana, Türkiye, 2020
4. Çukurova Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi/ "İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Zararlardan Hukuki Sorumluluk", Katılımcı, Adana, Türkiye, 2020
Türk Medeni Hukuku Çerçevesinde Aile Hukukunda Güncel Meseleler Sempozyumu/ "Evlilik Birliği Devam Ederken Doğan Fakat Biyolojik Babasının Başkası Olduğu Çocuklara Yapılan Harcamaların Tazmini", Katılımcı, Ankara, Türkiye, 2019
Sözleşmeler Hukukunda Güncel Meseleler Kongresi/ "Sözleşmelerin Tasfiyesinde Uygulanacak Kuralların Tespiti", Katılımcı, Adana, Türkiye, 2019
Medeni Hukuk Genç Akademisyenler Sempozyumu:Koç Üniversitesi/ Tebliğ Konusu:"Türk-İsviçre Borçlar Hukukunda Müteselsil Sorumluluğa İlişkin Yapılan/Yapılması Gereken Değişiklikler", Katılımcı, İstanbul, Türkiye, 2014