Biography

1984, Osmaniye/Kadirli doğumludur. 2002 yılında lisans öğrenimine başladığı Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2006 yılında birincilikle mezun olmuştur. 2007 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalında araştırma görevlisi olmuştur. 2009 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Medeni Hukuk Anabilim Dalında yüksek lisans öğrenimini tamamlamış ve yüksek lisans tezini "Alacağın Toptan Temliki” konusunda hazırlamıştır. 2009 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Medeni Hukuk Anabilim Dalında doktora öğrenimine başlamış, Müteselsil Sorumluluk alanında hazırlamış olduğu  tez çalışması ile 2014 yılı Ekim ayında doktorasını tamamlamıştır. 2016 yılı Nisan ayında Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Yardımcı Doçent olarak göreve başlamıştır. 16.03.2022 tarihinde ÜAK'dan Doçent unvanı almıştır. Evli ve iki çocuk sahibidir.

Education Information

Doctorate, Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk/Medeni Hukuk, Turkey 2009 - 2014
Postgraduate, Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk/Medeni Hukuk, Turkey 2006 - 2009
Undergraduate, Ankara University, Hukuk Fakültesi, Turkey 2002 - 2006

Foreign Languages

English, B2 Upper Intermediate
German, C1 Advanced

Dissertations

Doctorate, TBK md.162 vd. ile TBK md.61 vd. Hükümleri Bağlamında Müteselsil Borç İlişkisi , Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk/Medeni Hukuk, 2014
Postgraduate, Alacağın Toptan Temliki, Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü , Özel Hukuk/Medeni Hukuk, 2009

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Law, Private Law

Academic Titles / Tasks

Assistant Professor, Cukurova University, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk, 2018 - Continues
Assistant Professor, Cukurova University, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk, 2016 - 2018
Research Assistant PhD, Ankara University, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk, 2014 - 2016
Research Assistant, Ankara University, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk, 2007 - 2014

Academic and Administrative Experience

Cukurova University, Hukuk Fakültesi, 2019 - Continues
Cukurova University, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk, 2017 - Continues
Cukurova University, Hukuk Fakültesi, 2017 - 2018

Courses

Fikri Mülkiyet Hukuku, Undergraduate, 2022 - 2023
Müteselsil Sorumluluk, Doctorate, 2020 - 2021, 2019 - 2020, 2018 - 2019
Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Undergraduate, 2020 - 2021, 2019 - 2020, 2018 - 2019, 2016 - 2017
Miras Hukuku, Undergraduate, 2020 - 2021, 2019 - 2020, 2018 - 2019
Teminat Hukuku, Postgraduate, 2020 - 2021, 2019 - 2020, 2018 - 2019
Teminat Hukuku, Doctorate, 2020 - 2021, 2019 - 2020, 2018 - 2019
Hukuk Davası Uygulamaları, Undergraduate, 2019 - 2020
Müteselsil Sorumluluk, Postgraduate, 2018 - 2019, 2017 - 2018
Sağlık Hukuku, Undergraduate, 2018 - 2019, 2016 - 2017, 2015 - 2016
Medya ve Kişilik Hakları, Undergraduate, 2019 - 2020
Kefalet Sözleşmeleri, Doctorate, 2017 - 2018
Aile Hukukunda Mal Rejimleri, Postgraduate, 2017 - 2018, 2015 - 2016
Teminat Hukuku, Undergraduate, 2017 - 2018, 2016 - 2017
Borçlar Hukuku Genel Hükümler II, Undergraduate, 2015 - 2016
Miras Hukuku II, Undergraduate, 2015 - 2016

Advising Theses

Özdoğan N., ÇATILI İŞYERİ KİRALARINDA UYARLAMA, Postgraduate, İ.GÜL(Student), 2022
Özdoğan N., SORUMSUZLUK ANLAŞMALARININ HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞUNA ETKİSİ(TBK m. 115 ve m. 116 Hükümleri Çerçevesinde), Postgraduate, Y.KÖKMEN(Student), 2022
ÖZDOĞAN N., İnanç Konusunun Üçüncü Kişilerden Elde Edildiği İnançlı İşlemler, Postgraduate, F.Özdemir(Student), 2019

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Books & Book Chapters

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Other Publications

Activities in Scientific Journals

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Committee Member, 2022 - Continues
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Assistant Editor/Section Editor, 2008 - 2011

Scientific Refereeing

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi dergisi, National Scientific Refreed Journal, May 2022
İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, National Scientific Refreed Journal, May 2019

Metrics

Congress and Symposium Activities

4. Çukurova Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi/ "İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Zararlardan Hukuki Sorumluluk", Attendee, Adana, Turkey, 2020
Miras Hukuku/"Tenkis ve Denkleştirme", Attendee, Adana, Turkey, 2020
Türk Medeni Hukuku Çerçevesinde Aile Hukukunda Güncel Meseleler Sempozyumu/ "Evlilik Birliği Devam Ederken Doğan Fakat Biyolojik Babasının Başkası Olduğu Çocuklara Yapılan Harcamaların Tazmini", Attendee, Ankara, Turkey, 2019
Sözleşmeler Hukukunda Güncel Meseleler Kongresi/ "Sözleşmelerin Tasfiyesinde Uygulanacak Kuralların Tespiti", Attendee, Adana, Turkey, 2019
Medeni Hukuk Genç Akademisyenler Sempozyumu:Koç Üniversitesi/ Tebliğ Konusu:"Türk-İsviçre Borçlar Hukukunda Müteselsil Sorumluluğa İlişkin Yapılan/Yapılması Gereken Değişiklikler", Attendee, İstanbul, Turkey, 2014