Yayınlar & Eserler

Kitap & Kitap Bölümleri

"Ahmet Midhat Efendi'de Kadın ve Kız Çocuklarının Eğitimi"

İlim ve Fennin Reis-i Mütefekkiri Ahmet Midhat Efendi, Arslan, Doç. Dr. Fazlı, Editör, Erciyes Üniversitesi Yayınları, Kayseri, ss.408-427, 2013