Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

NEGATIVE PRIMING EFFECTS OF EMAMECTIN BENZOATE ON SOIL MICROBIAL ACTIVITY

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND ECOLOGY, cilt.20, ss.1140-1148, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

DETERMINATION OF CONTENT OF MICRONUTRIENTS IN SOME SESAME (SESAMUM INDICUM L.) ACCESSION

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.27, ss.8456-8462, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

COLOR CHANGE ANALYSIS OF DRIED ORANGE SLICES DURING HOT AIR DRYING

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.27, ss.6064-6072, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

EVALUATION OF CARBON MINERALISATION IN SOILS ADDED THYME LEAVES AND MOSPILAN AT DIFFERENT DOSAGES

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND ECOLOGY, cilt.18, ss.862-870, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effects of imazamox on soil carbon and nitrogen mineralization under Mediterranean climate

TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY, cilt.38, ss.334-339, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Biyopestisit Emamektin Benzoat’ın Toprak Azot Mineralizasyonuna Etkileri

JOURNAL OF ANATOLIAN ENVIRONMENTAL AND ANIMAL SCIENCES, cilt.4, ss.441-446, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Changes in Some Soil Chemical and Biological Properties on the Growing Season of Sesame in Çukurova Region

Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, cilt.6, ss.1802, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Doğu Akdeniz Bölgesindeki Krom Maden Alanı Topraklarında Azot Mineralizasyonu

TOPRAK SU DERGİSİ, cilt.6, ss.52-57, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Carbon mineralization in soil mixed with leaves and tubers of red beet, red radish and watermelon radish

Scholars Academic Journal of Biosciences (SAJB), cilt.3, ss.369-374, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nitrogen mineralisation in some saline soils at Eastern Mediterranean coasts, Turkey

EurAsian Journal of BioSciences, ss.95-100, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nitrogen Mineralization in Some Saline Soils at Eastern Mediterranean Coasts, Turkey

EURASIAN JOURNAL OF BIOSCIENCES, cilt.7, ss.95-100, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mikoriza ve Ekolojik Açıdan Gelecekteki Önemi

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.26, ss.7-14, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Some Soil Macro and Micronutrients after Reforestation in a Pinus brutia Tenn. Forest in Adana-Turkey.

III. International Mediterranean Forest and Environment Symposium (IMFES), Kahramanmaraş, Türkiye, 3 - 05 Ekim 2019, ss.300

Comparison of Carbon and Nitrogen Mineralizations in the Soils of Different Settlement Sediments of Tatarli Hoyuk (Ceyhan-Adana)

European Conference on Science, Art & Culture (ECSAC 2018), Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc), 12 - 14 Ekim 2018, ss.50

Bir İnsektisit Olan Emamectin Benzoate'ın Toprak Mikrobiyal Respirasyonuna Etkileri

2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), Adana, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2017, ss.599-600

EFFECTS OF STUBBLE BURNING ON NITROGEN MINERALIZATION IN WHEAT SOIL

2nd INTERNATIONAL BALKAN AGRICULTURE CONGRESS, Tekirdağ, Türkiye, 16 - 18 Mayıs 2017, ss.546

EVALUATION OF SOME SOIL PROPERTIES OF Sesamum indicum L. BEFORE AND AFTER HARVEST EFFECTS

2nd INTERNATIONAL BALKAN AGRICULTURE CONGRESS, Tekirdağ, Türkiye, 16 - 18 Mayıs 2017, ss.510

Orange Pulp Dried by Hot Air and Infrared Energy for Dairy Diets.

Food Factor Barcelona, Barcelona, İspanya, 2 - 04 Kasım 2016, cilt.1, no.1, ss.111

Effects of land use types on carbon and nitrogen contents of litter in tarsus-karabucak forest, East Mediterranean region of Turkey

1st International Mediterranean SCIENCE AND ENGINEERING CONGRESS, Adana, Türkiye, 26 Ekim 2016 - 28 Ocak 2017, cilt.a, ss.1

Ecological Evaluation of Plants Preferred by Butterfiles and Their Soils in Saimbeyli, Adana

1.Uluslararası Akdeniz Bilim ve Mühendislik Kongresi (IMSEC 2016), Adana, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2016, ss.5184

Ecological evaluation of plants preferred by butterfiles and their soils in Saimbeyli, Adana

1st International Mediterranean Science and Engineering Congress, Adana, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2016, ss.4425

Impact of chromium on soil organic matter mineralization in East Mediterranean region

1st International Mediterranean Science and Engineering Congress, Adana, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2016, ss.1940

Some chemical properties of infrared dried neem fruit in Turkey

1st International Mediterranean Science and Engineering Congress, Adana, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2016, ss.945

The Effect of Irrigation with Biomass Hydrolysates on Soil

1st International Mediterranean Science and Engineering Congress, Adana, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2016, ss.2416

Sarımsaklı Baraj Gölü (Kayseri) Sedimentinde Ağır Metal Konsantrasyonlarının Belirlenmesi

International Ecology 2016 Adnan Aldemir Symposium, Kars, Türkiye, 16 - 19 Mayıs 2016, ss.101-102

Adana-Aladağ Krom Maden Alanı Topraklarında Karbon Mineralizasyonunun Karşılaştırılması

1. Ulusal Bitki Biyolojisi Kongresi, Bolu, Türkiye, 2 - 04 Eylül 2015, cilt.1, ss.272

Decomposition and nutrient release of Ceratonia siliqua litter in terrestial ecocystem, Turkey

COST Conference, COST Action FP0803 Belowground Carbon Turnover in European Forests, Final Conferance, Bordeaux, Fransa, 14 - 15 Mayıs 2013, ss.40

Effect of sub-vegetation, grown under different age?s Eucalyptus plantation, on plant and soil N and C accumulation

?Belowground carbon turnover in European Forests? ? Final Conference, Bordeaux, Bordeaux, Fransa, 13 - 15 Mayıs 2013, ss.20-30

Some Soil Properties of Pinus maritima L., Pinus pinea L. and Eucalyptus camaldulensis Dehn. From Eastern Mediterranean Coasts

COST Conference, COST Action FP0803 Belowground Carbon Turnover in European Forests, Antalya, Türkiye, 28 Ekim - 01 Kasım 2012, ss.60

Seasonal Research of Carbon and Nitrogen Contents of Eucalyptus camaldulensis Dehn. Plantation Soils

COST Conference, COST Action FP0803 Belowground Carbon Turnover in European Forests, Antalya, Türkiye, 28 Ekim - 01 Kasım 2012, ss.39

Belowground Carbon Dynamic Under Different Years Old Eucalyptus Plantation at Cost of Mediterranean Part of Turkey.

COST Conference, COST Action FP0803 Belowground Carbon Turnover in European Forests, Antalya, Türkiye, 28 Ekim - 01 Kasım 2012, ss.54-55

Belowgroung Carbon Works In Turkey 2012

COST Actıon Fp803 ?Belowground Carbon Turnover In European Forests?, Antalya, Türkiye, 28 Ekim - 01 Kasım 2012, ss.89-95

Carbon (C) And Nitrogen (N) Content Under Several Years Old Eucalyptus Plants And Land Use Treated Soils.

4th International Congress EUROSOIL 2012 Soil Science for the Benefit for the Mankind and Environment,, Bari, İtalya, 2 - 06 Temmuz 2012, ss.200-205

Effects of Ouercus coccifera L. Leaves, Rich in Tannins and Fruits and Leaves of Melia azedarach L. Rich in Azadirachtine on Carbon Mineralization in Ouercus coccifera L. Soils

8th International Soil Science Congress on ?Land Degradation and Challenges in Sustainable Soil Management, İzmir, Türkiye, 15 - 17 Mayıs 2012, ss.3-5

Time Dependant Changes in Carbon and Tannin Contents of Ouercus coccifera L. Soils from Eastern Mediterranean

8th International Soil Science Congress on ?Land Degradation and Challenges in Sustainable Soil Management, İzmir, Türkiye, 15 - 17 Mayıs 2012, ss.6

Effect Of Land Management On CO2 Respiration Of Several Years Old (Different Age Group) Eucalyptus Plantation Over A Year Period

COST conference "Carbon balance after disturbances and drought", Barcelona, İspanya, 27 Haziran - 01 Temmuz 2011, ss.100

Effects of Fruits and Leaves of Melia azedarach L. From Eastern Mediterranean on Soil Organic Matter Mineralization

7th International Conference on Phytotechnologies, Parma, İtalya, 26 - 29 Eylül 2010, ss.10-12

Effects of Several Years Old Eucalyptus Plant on Total Biomass and Carbon Content

COST Conference, COST Action FP0803 Belowground Carbon Turnover in European Forests, Ljubljana, Slovenya, 1 - 04 Eylül 2010, ss.5-7

Kitap & Kitap Bölümleri

Anız yakmanın toprak mikroorganizma faaliyetine olası etkileri

Fen Bilimleri ve Matematik Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler, Aka Sağlıker, H., Editör, Gece Akademi Kitabevi Yayınları, Ankara, ss.27-36, 2019

ANIZ YAKMANIN TOPRAK MİKROORGANİZMA FAALİYETİNE OLASI ETKİLERİ

Fen Bilimleri ve Matematik Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler - 2019 / Haziran, Prof. Dr. Hüsniye Aka Sağlıker, Editör, Gece Akademi, Ankara, ss.27-36, 2019

Academic Works in the Fields of Science, Culture and Art

Academic Works in the Fields of Science, Culture and Art, Ali Musa BOZDOĞAN, Latif Gürkan KAYA, Hasan ARAPGİRLİOĞLU, Atila ATİK, Editör, Gece Kitaplığı Yayınevi, Ankara, ss.79-84, 2018