Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2016 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016)

  Katılımcı

  Adana, Türkiye

 • 2016 Determination of Soil Carbon Release from Field Conditions (Workshop)

  Katılımcı

  Adana, Türkiye

 • 2014 22. Ulusal Biyoloji Kongresi

  Katılımcı

  Eskişehir, Türkiye

 • 2013 11. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi

  Katılımcı

  Samsun, Türkiye

 • 2012 COST Conference, COST Action FP0803 Belowground Carbon Turnover in European Forests

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2012 21. Ulusal Biyoloji Kongresi

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2012 8th International Soil Science Congress on Land Degradation and Challenges in Sustainable Soil Management

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2012 2012 Ekoloji Sempozyumu

  Katılımcı

  Kilis, Türkiye

 • 2011 10. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi

  Katılımcı

  Çanakkale, Türkiye

 • 2011 Ekoloji 2011 Sempozyumu

  Katılımcı

  Düzce, Türkiye

 • 2010 7th International Conference on Phytotechnologies

  Katılımcı

  Parma, İtalya

Ödüller

 • Şubat 2019 TUBİTAK Yayın Teşvik Ödülü

  Tübitak

 • Mayıs 2015 Bilimsel Aktiviteleri Teşvik Ödülü

  Çukurova Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı

 • Haziran 2014 Bilimsel Aktiviteleri Teşvik Ödülü

  Çukurova Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı

 • Haziran 2012 Bilimsel Aktiviteleri Teşvik Ödülü

  Çukurova Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı

 • Nisan 2012 TÜBİTAK, Yayın Teşvik Ödülü

  TÜBİTAK

 • Eylül 2010 7th International Conference on Phytotechnologies, Poster 2.lik Ödülü

  University of Parma, Italy

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 33

h-indeksi (WOS): 3