Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

DİNDARLIĞIN TANIMLANMASI

III. İKSAD ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLERKONGRESİ, Adana, Turkey, 8 - 10 March 2019, vol.1, pp.62-64

ŞİDDET VE DİNDARLIK

III. İKSAD ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Adana, Turkey, 8 - 10 March 2019, vol.1, pp.60-61

NECİP FAZIL KISAKÜREK’xxİN ŞİİRLERİNDE ÖLÜM, AHİRET VE DİN

ÇUKUROVAULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARKONGRESİ, Adana, Turkey, 13 - 16 December 2018, vol.1, pp.234-235

BEKLENEN KURTARICI İNANCININ TEMELLERİ

ÇUKUROVAULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARKONGRESİ, Adana, Turkey, 13 - 16 December 2018, vol.1, pp.236-238

Books & Book Chapters

Necip Fazıl Kısakürek’xxte Dinsel Değişim

in: Arayış Değişim ve Din, Kayıklık Hasan, Editor, Karahan Kitabevi, Adana, pp.69-102, 2017