Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Feminist Öznenin Toplumsalla Kuruluşunda Sinema-Ötekiyle Karşılaşma

SineFilozofi, cilt.5, ss.637-652, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Toplumsal Cinsiyet ve Sosyal Ağların Şiddeti Çoğaltan Etkisi

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ÇÜSBED), cilt.29, ss.102-117, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Çevrimiçi Okur Yorumlarının Yarattığı Alanın Kamusal/İletişim Alanı Olarak İncelenmesi

Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, cilt.12, ss.269-289, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Storytelling in Destination Brand Communication: A Qualitative Analysis

International Interdisciplinary Business-Economics Advancement Journal, cilt.1, no.2, ss.63-72, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Medyada Şiddet; Televizyon Çizgi Diziler Üzerine Bir inceleme

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.25, ss.42-58, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Kürtaj Haberleri Söyleminde Şiddetin İktidarı

İLEF dergisi, cilt.2, ss.179-201, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dijital Yerlilerin Mahremiyet Kavramının Sorgulanması

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Bildiriler Kitabı, ss.175-184, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Power of Violence in the Abortion News' Discourse

ILEF DERGISI, cilt.2, ss.179-201, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

To creation discourse by the press: Neo-Ottoman discourse

European Journal of Research on Social Studies, cilt.volume1, ss.141-145, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Usage of press as a hegemonic struggle field

Observatorio, cilt.6, ss.235-245, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Reklama Şüpheci yaklaşımın İncelenmesi

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.18, ss.172-193, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kurtuluş Savaşında Yürütülen İletişim Çalışmalarının Halkla İlişkiler Açısından incele

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.7, ss.1-18, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Amerika'nın Irak'a müdahelesine İlişkin TV Haberlerinin İçerik Analizi yöntemi ile İncelenmesi

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.5, ss.51-74, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

KÜLTÜREL ÇALIŞMALARA TÜRK BASINININ YAKLAŞIMI: ZEUGMA ANTİK KENTİ ÖRNEĞİ

Selçuk İletişim, cilt.3, ss.48-57, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Magazinelleşen Haber Dünyasında Polis Medya İlişkileri

Polis ve Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.1, ss.211-218, 2003 (Hakemsiz Dergi)

İletişimsel Süreç Helix Modeli

Maltepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Dergisi, ss.63, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Global Feminism and Local Movements

Racial Orders, Racist Borders, Amsterdam, Hollanda, 17 - 18 Ekim 2019

BELGESEL FİLMDE MÜLTECİ KİMLİĞİNİN SUNUMU

Uluslararası Sinema ve Gençlik Kongresi / International Cinema and Youth Congress, Eskişehir, Türkiye, 6 - 08 Mart 2019, ss.10

SPOR ÇALIŞMALARINDA MEDYA: ON SEKİZ YILLIKGÖRÜNÜM

IV. ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, 7 - 01 Kasım 2018

"Sinema İzleyicisinin Kendi Tahakkümlerini Görebilmesinin İmkanlarını Araştırmak"

1. Ulusal Sinema ve Felsefe Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 23 - 25 Kasım 2018, ss.25-26

Televizyon Dizilerinin Şiddet Kategorisi Bağlamında İncelenmesi

16th International Symposium "Communication in the Millennium", Eskişehir, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2018, ss.786-787 Creative Commons License

Jerusalem in media

INCSOS, Kudüs, İsrail, 23 - 25 Mart 2018, ss.361-362

Communication Research: Development and Trends in Turkey

International Conference The West of The East, The East of The West, Prague, Çek Cumhuriyeti, 4 - 06 Temmuz 2017

İletişim Çalışmaları: Türkiye'deki Gelişim ve Trendler

İnternational Conference; The West of the East, Prag, Çek Cumhuriyeti, 4 - 06 Temmuz 2017, ss.356-363 Creative Commons License

Bir Hafıza Mekanı Olarak Sosyal Medya Ortamları

11.Uluslararsı Bilgisayar öğretimi ve teknolojileri kongresi, Malatya, Türkiye, 24 - 26 Mayıs 2017, ss.1034

Online Reader Comments In Public Space/Communication Field To Be Examined

IASSR - XII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Sicily, Catania, İtalya, 25 - 28 Ocak 2017, ss.169

Social media as a resource for violence

XII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Catania, İtalya, 25 - 28 Ocak 2017, ss.154

Examining the Language of Violence to Women in Cyber Age Through Social Media

II.International Women& Justice Summit, İstanbul, Türkiye, 25 - 26 Kasım 2016, ss.60

Storytelling in Destination BrandCommunication A Qualitative Analysis

International Interdisciplinary Business-Economics Advancement Conference, Florida, Amerika Birleşik Devletleri, 9 - 11 Mayıs 2016, ss.17-18

Biyo İktidar Kavramı Kapsamında Medya Söyleminde Şiddet IİSTANBUL TÜRKIYE 3 4 Eylül 2015 pp 49 50 Özet

II.ULUSLARARASI FARKLI ŞİDDET BOYUTLARI VE TOPLUMSAL ALGI KONGRESİ, Türkiye, 3 - 04 Eylül 2015

Kamu Spotu Örnekleminde Medyada Kadına Şiddetin Alımlanması

1. Uluslararası Çukurova Kadın Çalışmaları Kongresi, Adana, Türkiye, 9 - 11 Nisan 2015, ss.381-387 Creative Commons License

Who Are Digital Natives: An Action Research On The Online Communication Profiles Of The New Generation In Turkey

12th International Symposium Communication in the Millennium, Eskişehir, Türkiye, 15 - 18 Haziran 2014, ss.240-247

Medyada Emek Bağlamında Kadının Varoluşu

Emek ve Temsil Ekseninde Günümüz Medyasında Kadınlar Sempozyumu, Güzelyurt, Kıbrıs (Kktc), 8 - 09 Mayıs 2014, ss.6-7

To creation neo-ottoman discourse in the press

III. European Conference on Social and Behavioral Sciences-International Association of Social Science Research (IASSR), Roma, İtalya, 6 - 08 Şubat 2014, ss.20-21 Creative Commons License

Dijital yerlilerin Mahremiyet kavramının Sorgulanması

Medya ve Mahremiyetin Sınırları Ulusal Sempozyumu., Erzurum, Türkiye, 6 - 08 Kasım 2013, ss.3 Creative Commons License

Dijital Yerlilerin Mahremiyetinin Sorgulanması

Medya ve Mahremiyetin Sınırları Ulusal Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 6 - 08 Kasım 2013, cilt.-

Medyada Şiddet ve Çözüm Yolları Üzerinde Yeniden Düşünmek

5. Uluslararası Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Sempozyumu., Antalya, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2013, ss.11-12 Creative Commons License

İnşaat Sektöründe Televizyon Reklamlarının Kullanımı: Bir Alan Araştırması

17.Ulusal Pazarlama Kongresi, Balıkesir, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2012, ss.379-392

USAGE OF PRESS AS HEGEMONİC STRUGGLE FİELD

IAMCR 2010:COMMUNİCATİON AND CİTİZENSHİP, Braga, Portekiz, 18 - 22 Temmuz 2010, ss.8-9

Structuring and Program Development in Communication Faculties; A Comparative Analysis

XIV. WCCES (World Council Of Comparative Education Societies) Dünya Kongresi-Bordering, Re-Bordering and New Possibilities in Education and Society, İstanbul, Türkiye, 14 - 18 Haziran 2010, ss.21-29

LABORER MOVEMENTS AND MEDIA: TRANSFORMATION INTO A ENEMY THROUGH ANTAGONIST APPROACH

8th INTERNATIONAL SYMPOSİUM COMMUNİCATİON IN THE MİLLENIUM, Eskişehir, Türkiye, 23 - 26 Mayıs 2010, ss.173-181

Medya Söylemi ile Düşmana Dönüşüm: Tekel İşçilerinin Eylemi

LaborComm 2010, Uluslararası İşçi ve İletişim Konferansı, Ankara, Türkiye, 3 - 04 Mayıs 2010, ss.7-15

Medyada Çağdaş Kadın Söylemi Haydi Gel Bizimle Ol Televizyon Programı Üzerine Bir Değerlendirme

Uluslar arası Multidispliner Kadın Kongresi-Değişim ve Güçlenme, İzmir, Türkiye, 13 - 16 Ekim 2009, ss.370-382

HEAD COVER FROM THE POINT OF LIBERALIZATON AN/OR SUBDUING VIEWS PRESENTATIONS OF ISLAMIC FEMINIST APPROACH IN MEDIA

6TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM COMMUNICATION IN THE MILLENIUM, İstanbul, Türkiye, 14 - 16 Mayıs 2008, ss.169-181 Creative Commons License

Küreselleşmenin Siyasi Sonuçlarının Yapılandırılmasında Medyanın Rolü

Küreselleşme Demokratikleşme ve Türkiye Uluslar arası Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 27 - 30 Mart 2008, ss.649-659

(RE)CONSTRUCTION OF THE EASTERN IDENTITY ON THE TELEVISION BY AN ORIENTAL APPROACH

TELEVISION NARRATIVES AND NATIONAL IDENTITIES AN INTERNATIONAL MEETING, Reus, İspanya, 4 - 05 Ekim 2007, ss.9-10

Ad Tactics and Skepticism

4th International Symposium Communication in the Millennium, Eskişehir, Türkiye, 14 - 16 Haziran 2006, ss.154-164

Basında Yankılarıyla Zeugma

Uluslararası Geçmişten Geleceğe Zeugma sempozyumu, Gaziantep, Türkiye, 20 - 22 Mayıs 2006, ss.71-81

KURTULUŞ SAVAŞI SIRASINDA YÜRÜTÜLEN İKNA ÇABALARININ HALKLA İLİŞKİLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

II. ULUSAL HALKLA İLİŞKİLER SEMPOZYUMU, Kocaeli, Türkiye, 27 - 28 Nisan 2006, ss.101-114

DİNİ DİDAKTİK SOHBET PROGRAMLARI

II. ULUSLARARASI DİNİ YAYINLAR KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 5 - 07 Kasım 2004, ss.239-262

Kitap & Kitap Bölümleri

SPOR ÇALIŞMALARINDA MEDYA: ON SEKİZ YILLIK GÖRÜNÜM

Sosyal Bilimlerde Eğitim Araştırmaları, Selçuk G., Atalmış E., Editör, Lambert Academic Publishing, İstanbul, ss.73-92, 2018

Türkiye Filistin ve Türkiye İsrail Ticari İlişkileri

Dini, Tarihi ve Edebi Açıdan Kudüs, İbrahim Çelik, Mehmet Dursun Erdem, Özcan Güngör, Necip Fazıl Kurt, Halil İbrahim Doğan, Rukiye Aysun İnan, Tuğba Özen, Editör, Dün Bugün Yarın Yayınevi, İstanbul, ss.573-592, 2018

Spor Çalışmalarında Medya ve Sosyal Medya

Sosyal Bilimlerde Eğitim Araştırmaları, Selçuk Gülenaz, Atalmış Erkan, Editör, LAMBERT Academic Publishing, ss.73-92, 2018

Kudüs’ün Başkent İlan Haberlerinin Söylem Yapısının Çözümlenmesi

Dini, Tarihi ve Edebi Açıdan KUDÜS, İbrahim Çelik, M.Dursun Erdem, Özcan Güngör,N.Fazıl Kurt, Editör, Dün bugün yarın yayınları, ss.557-571, 2018

Gezi Parkı Eylemlerinin Medyası: Gezi Postası ve Hemzemin Forum Postası

Direniş Çağında Türkiye de Alternatif Medya, Barış Çoban ve Bora Ataman, Editör, KAFKA Yayınevi, İstanbul, ss.223-246, 2015

"Gezi Parkı Eylemlerinin Medyası: Gezi Postası Ve Hemzemin Forum Postası"

Direniş Çağında Türkiye'de Alternatif Medya, Çoban B., Ataman B., Editör, Kafka Yayınevi, İstanbul Kitabevi, İstanbul, ss.223-246, 2015

Gezi Parkı Eylemlerinin Medyası: Gezi Postası ve Hemzemin Forum Postası

Direniş Çağında Türkiye de Alternatif Medya, Çoban B., Ataman B., Editör, KAFKA Yayınevi, İstanbul, İstanbul, ss.223-246, 2015

Medya ve Söylem

Pegem Yayınevi, Ankara, 2010 Creative Commons License

KÜRESELLEŞME EKSENİNDE BASINDA LAİK/ANTİ-LAİK ÇATIŞMASI

SİHİRLİ AYNANIN SIRLARI, YÜKSEL E., Editör, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, ss.165-192, 2009 Creative Commons License

PAPA 16. BENEDİKTİN TÜRKİYE ZİYARETİ ÇERÇEVESİNDE BASINDA OKSİDENTAL SÖYEMLER

SİHİRLİ AYNANIN SIRLARI, YÜKSEL E., Editör, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, ss.193-220, 2009 Creative Commons License

KİMLİKLER TEMELİNDE TELEVİZYONDA ORYANTALİST YAKLAŞIMIN SUNUMU

SİHİRLİ AYNANIN SIRLARI, YÜKSEL E., Editör, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, ss.221-248, 2009 Creative Commons License

Bilirkişi Raporları