Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Feminist Öznenin Toplumsalla Kuruluşunda Sinema-Ötekiyle Karşılaşma

SineFilozofi, vol.5, no.10, pp.637-652, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Toplumsal Cinsiyet ve Sosyal Ağların Şiddeti Çoğaltan Etkisi

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.29, no.1, pp.102-117, 2020 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Çevrimiçi Okur Yorumlarının Yarattığı Alanın Kamusal/İletişim Alanı Olarak İncelenmesi

Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, vol.12, no.48, pp.269-289, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Storytelling in Destination Brand Communication: A Qualitative Analysis

International Interdisciplinary Business-Economics Advancement Journal, vol.1, no.2, pp.63-72, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Medyada Şiddet; Televizyon Çizgi Diziler Üzerine Bir inceleme

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.25, no.1, pp.42-58, 2016 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Dijital Yerlilerin Mahremiyet Kavramının Sorgulanması

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Bildiriler Kitabı, pp.175-184, 2015 (Other Refereed National Journals)

The Power of Violence in the Abortion News' Discourse

ILEF DERGISI, vol.2, no.2, pp.179-201, 2015 (Journal Indexed in ESCI) identifier

To creation discourse by the press: Neo-Ottoman discourse

European Journal of Research on Social Studies, vol.volume1, no.1, pp.141-145, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Uluslararası Yükseköğrenim trendleri bağlamında iletişim eğitimini yeniden düşünmek

Selçuk İletişim, vol.8, no.2, pp.5-31, 2014 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Usage of press as a hegemonic struggle field

Observatorio, vol.6, no.4, pp.235-245, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License identifier

Reklama Şüpheci yaklaşımın İncelenmesi

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.18, no.2, pp.172-193, 2009 (National Refreed University Journal)

Kurtuluş Savaşında Yürütülen İletişim Çalışmalarının Halkla İlişkiler Açısından incele

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.7, pp.1-18, 2006 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

ULUSAL TELEVİZYONLARDAKİ DİNİ SOHBET PROGRAMLARININ ANLAM VE GÖRÜNTÜ AÇISINDAN İNCELENMESİ

SELÇUK İLETİŞİM, vol.4, no.2, pp.186-198, 2006 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Amerika'nın Irak'a müdahelesine İlişkin TV Haberlerinin İçerik Analizi yöntemi ile İncelenmesi

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, vol.5, no.1, pp.51-74, 2005 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

KÜLTÜREL ÇALIŞMALARA TÜRK BASINININ YAKLAŞIMI: ZEUGMA ANTİK KENTİ ÖRNEĞİ

Selçuk İletişim, vol.3, no.3, pp.48-57, 2004 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Magazinelleşen Haber Dünyasında Polis Medya İlişkileri

Polis ve Sosyal Bilimler Dergisi, vol.1, no.1, pp.211-218, 2003 (National Non-Refereed Journal)

İletişimsel Süreç Helix Modeli

Maltepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Dergisi, no.1, pp.63, 2003 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Gelişler, Kalışlar ve UyumBir varmış, Bir Yokmuş” Dijital Hikaye Anlatım Atölyesi

30.Uluslarası Yaratıcı Drama Kongresi, Adana, Turkey, 24 - 27 October 2019, pp.184-191

Global Feminism and Local Movements

Racial Orders, Racist Borders, Amsterdam, Netherlands, 17 - 18 October 2019

BELGESEL FİLMDE MÜLTECİ KİMLİĞİNİN SUNUMU

Uluslararası Sinema ve Gençlik Kongresi / International Cinema and Youth Congress, Eskişehir, Turkey, 6 - 08 March 2019, pp.10

SPOR ÇALIŞMALARINDA MEDYA: ON SEKİZ YILLIKGÖRÜNÜM

IV. ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, 7 - 01 November 2018

"Sinema İzleyicisinin Kendi Tahakkümlerini Görebilmesinin İmkanlarını Araştırmak"

1. Ulusal Sinema ve Felsefe Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 23 - 25 November 2018, pp.25-26

Televizyon Dizilerinin Şiddet Kategorisi Bağlamında İncelenmesi

16th International Symposium ”Communication in the Millennium”, Eskişehir, Turkey, 25 - 28 April 2018, pp.786-787 Creative Commons License

Jerusalem in media

İNCSOS, 23 - 25 March 2018

Communication Research: Development and Trends in Turkey

International Conference The West of The East, The East of The West, Prague, Czech Republic, 4 - 06 July 2017

İletişim Çalışmaları: Türkiye'deki Gelişim ve Trendler

İnternational Conference; The West of the East, Prag, Czech Republic, 4 - 06 July 2017, pp.356-363 Creative Commons License

Bir Hafıza Mekanı Olarak Sosyal Medya Ortamları

11.Uluslararsı Bilgisayar öğretimi ve teknolojileri kongresi, Malatya, Turkey, 24 - 26 May 2017, pp.1034

Online Reader Comments In Public Space/Communication Field To Be Examined

IASSR - XII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Sicily, Catania, Italy, 25 - 28 January 2017, pp.169

Social media as a resource for violence

XII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Catania, Italy, 25 - 28 January 2017, pp.154

Examining the Language of Violence to Women in Cyber Age Through Social Media

II.International Women& Justice Summit, İstanbul, Turkey, 25 - 26 November 2016, pp.60

Storytelling in Destination BrandCommunication A Qualitative Analysis

International Interdisciplinary Business-Economics Advancement Conference, Florida, United States Of America, 9 - 11 May 2016, pp.17-18

Kamu Spotu Örnekleminde Medyada Kadına Şiddetin Alımlanması

1. Uluslararası Çukurova Kadın Çalışmaları Kongresi, Adana, Turkey, 9 - 11 April 2015, pp.381-387 Creative Commons License

Biyo İktidar Kavramı Kapsamında Medya Söyleminde Şiddet IİSTANBUL TÜRKIYE 3 4 Eylül 2015 pp 49 50 Özet

II.ULUSLARARASI FARKLI ŞİDDET BOYUTLARI VE TOPLUMSAL ALGI KONGRESİ, Turkey, 3 - 04 September 2015

Who Are Digital Natives: An Action Research On The Online Communication Profiles Of The New Generation In Turkey

12th International Symposium Communication in the Millennium, Eskişehir, Turkey, 15 - 18 June 2014, pp.240-247

Medyada Emek Bağlamında Kadının Varoluşu

Emek ve Temsil Ekseninde Günümüz Medyasında Kadınlar Sempozyumu, Güzelyurt, Cyprus (Kktc), 8 - 09 May 2014, pp.6-7

To creation neo-ottoman discourse in the press

III. European Conference on Social and Behavioral Sciences-International Association of Social Science Research (IASSR), Roma, Italy, 6 - 08 February 2014, pp.20-21 Creative Commons License

Dijital yerlilerin Mahremiyet kavramının Sorgulanması

Medya ve Mahremiyetin Sınırları Ulusal Sempozyumu., Erzurum, Turkey, 6 - 08 November 2013, pp.3 Creative Commons License

Medyada Şiddet ve Çözüm Yolları Üzerinde Yeniden Düşünmek

5. Uluslararası Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Sempozyumu., Antalya, Turkey, 1 - 03 November 2013, pp.11-12 Creative Commons License

İnşaat Sektöründe Televizyon Reklamlarının Kullanımı: Bir Alan Araştırması

17.Ulusal Pazarlama Kongresi, Balıkesir, Turkey, 18 - 21 October 2012, pp.379-392

USAGE OF PRESS AS HEGEMONİC STRUGGLE FİELD

IAMCR 2010:COMMUNİCATİON AND CİTİZENSHİP, Braga, Portugal, 18 - 22 July 2010, pp.8-9

Structuring and Program Development in Communication Faculties; A Comparative Analysis

XIV. WCCES (World Council Of Comparative Education Societies) Dünya Kongresi-Bordering, Re-Bordering and New Possibilities in Education and Society, İstanbul, Turkey, 14 - 18 June 2010, pp.21-29

LABORER MOVEMENTS AND MEDIA: TRANSFORMATION INTO A ENEMY THROUGH ANTAGONIST APPROACH

8th INTERNATIONAL SYMPOSİUM COMMUNİCATİON IN THE MİLLENIUM, Eskişehir, Turkey, 23 - 26 May 2010, pp.173-181

Medya Söylemi ile Düşmana Dönüşüm: Tekel İşçilerinin Eylemi

LaborComm 2010, Uluslararası İşçi ve İletişim Konferansı, Ankara, Turkey, 3 - 04 May 2010, pp.7-15

Medyada Çağdaş Kadın Söylemi Haydi Gel Bizimle Ol Televizyon Programı Üzerine Bir Değerlendirme

Uluslar arası Multidispliner Kadın Kongresi-Değişim ve Güçlenme, İzmir, Turkey, 13 - 16 October 2009, pp.370-382

HEAD COVER FROM THE POINT OF LIBERALIZATON AN/OR SUBDUING VIEWS PRESENTATIONS OF ISLAMIC FEMINIST APPROACH IN MEDIA

6TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM COMMUNICATION IN THE MILLENIUM, İstanbul, Turkey, 14 - 16 May 2008, pp.169-181 Creative Commons License

Küreselleşmenin Siyasi Sonuçlarının Yapılandırılmasında Medyanın Rolü

Küreselleşme Demokratikleşme ve Türkiye Uluslar arası Sempozyumu, Antalya, Turkey, 27 - 30 March 2008, pp.649-659

(RE)CONSTRUCTION OF THE EASTERN IDENTITY ON THE TELEVISION BY AN ORIENTAL APPROACH

TELEVISION NARRATIVES AND NATIONAL IDENTITIES AN INTERNATIONAL MEETING, Reus, Spain, 4 - 05 October 2007, pp.9-10

Ad Tactics and Skepticism

4th International Symposium Communication in the Millennium, Eskişehir, Turkey, 14 - 16 June 2006, pp.154-164

Basında Yankılarıyla Zeugma

Uluslararası Geçmişten Geleceğe Zeugma sempozyumu, Gaziantep, Turkey, 20 - 22 May 2006, pp.71-81

KURTULUŞ SAVAŞI SIRASINDA YÜRÜTÜLEN İKNA ÇABALARININ HALKLA İLİŞKİLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

II. ULUSAL HALKLA İLİŞKİLER SEMPOZYUMU, Kocaeli, Turkey, 27 - 28 April 2006, pp.101-114

DİNİ DİDAKTİK SOHBET PROGRAMLARI

II. ULUSLARARASI DİNİ YAYINLAR KONGRESİ, Ankara, Turkey, 5 - 07 November 2004, pp.239-262

Books & Book Chapters

POSTYAPISALCILIK VE MEDYA

in: ELEŞTİREL MEDYA KURAMLARI, ÖMER ÖZER, Editor, Siyasal Kitabevi, Ankara, pp.211-225, 2021

SPOR ÇALIŞMALARINDA MEDYA: ON SEKİZ YILLIK GÖRÜNÜM

in: Sosyal Bilimlerde Eğitim Araştırmaları, Selçuk G., Atalmış E., Editor, Lambert Academic Publishing, İstanbul, pp.73-92, 2018

Kudüs’ün Başkent İlan Haberlerinin Söylem Yapısının Çözümlenmesi

in: Dini, Tarihi ve Edebi Açıdan KUDÜS, İbrahim Çelik, M.Dursun Erdem, Özcan Güngör,N.Fazıl Kurt, Editor, Dün bugün yarın yayınları, pp.557-571, 2018

Türkiye Filistin ve Türkiye İsrail Ticari İlişkileri

in: Dini, Tarihi ve Edebi Açıdan Kudüs, İbrahim Çelik, Mehmet Dursun Erdem, Özcan Güngör, Necip Fazıl Kurt, Halil İbrahim Doğan, Rukiye Aysun İnan, Tuğba Özen, Editor, Dün Bugün Yarın Yayınevi, İstanbul, pp.573-592, 2018

Spor Çalışmalarında Medya ve Sosyal Medya

in: Sosyal Bilimlerde Eğitim Araştırmaları, Selçuk Gülenaz, Atalmış Erkan, Editor, LAMBERT Academic Publishing, pp.73-92, 2018

"Gezi Parkı Eylemlerinin Medyası: Gezi Postası Ve Hemzemin Forum Postası"

in: Direniş Çağında Türkiye'de Alternatif Medya, Çoban B., Ataman B., Editor, Kafka Yayınevi, İstanbul Kitabevi, İstanbul, pp.223-246, 2015

Medya ve Söylem

Pegem Yayınevi, Ankara, 2010 Creative Commons License

PAPA 16. BENEDİKTİN TÜRKİYE ZİYARETİ ÇERÇEVESİNDE BASINDA OKSİDENTAL SÖYEMLER

in: SİHİRLİ AYNANIN SIRLARI, YÜKSEL E., Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.193-220, 2009 Creative Commons License

KİMLİKLER TEMELİNDE TELEVİZYONDA ORYANTALİST YAKLAŞIMIN SUNUMU

in: SİHİRLİ AYNANIN SIRLARI, YÜKSEL E., Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.221-248, 2009 Creative Commons License

KÜRESELLEŞME EKSENİNDE BASINDA LAİK/ANTİ-LAİK ÇATIŞMASI

in: SİHİRLİ AYNANIN SIRLARI, YÜKSEL E., Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.165-192, 2009 Creative Commons License

Expert Reports