Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Acute Toxicity of Fluazifop-P-Butyl (Herbicide) on Oreochromis niloticus (L., 1754) Larvae

TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, vol.15, no.3, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

The Reproductive Biology of the Tench Tinca tinca (L., 1758) in Seyhan Reservoir (Adana, Turkey)

JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, vol.10, no.8, pp.1041-1044, 2011 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

Age, growth and sex ratio of tench Tinca tinca (L., 1758) in Seyhan Dam Lake, Turkey

JOURNAL OF APPLIED ICHTHYOLOGY, vol.26, pp.546-549, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Chemical and bacteriological evaluation of drinking water in Adana Province and its districts

ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, vol.17, no.4, pp.2443-2450, 2005 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Lethal chlorine concentrations for the pearl oyster Pinctada radiata (Leach, 1814)

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, vol.26, no.1, pp.157-160, 2002 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

SEYHAN BARAJ GÖLÜ SU KALiTE ÖLÇÜM DEĞERLERi (YAZ DÖNEMi)

Ecological Life Sciences, vol.12, no.3, pp.45-49, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Acute Toxicity of Abamectin Insecticide on Daphnia magna Straus 1820

Journal of Biological & Environmental Sciences, vol.10, no.30, pp.125-128, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Acute Toxicity of Fluazifop-P-Butyl (Herbicide) on Daphnia magna (Straus, 1820)

Int. Journal of Engineering Research and Application, vol.6, no.12, pp.16-18, 2016 (Journal Indexed in ESCI)

Acute Toxicity of Lufenuron Insecticide on Oreochromis niloticus L 1754 Larvae Int Journal of Engineering Research and Application

International Journal of Engineeiring Research and Applications, vol.6, no.11, pp.43-45, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Acute Toxicity of Lufenuron (Insecticide) on Oreochromis niloticus (L., 1754) Larvae

Int. Journal of Engineering Research and Application, vol.6, no.11, pp.43-45, 2016 (Journal Indexed in ESCI)

Acute Toxicity of Bentazone (Herbicide) and Chlorpyrifos (Insecticide) on Oreochromis niloticus (L., 1754) Larvae (Bioassay)

Journal of Biological & Environmental Sciences, vol.8, pp.179-182, 2015 (International Refereed University Journal)

THE FISH FAUNA OF THE SEYHAN DAM LAKE (ADANA)

FisheriesSciences.com, vol.6, no.1, pp.39-52, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Seyhan Baraj Gölü'nde (Adana) Yaşayan Kadife Balığı (Tinca tinca L., 1758)'nın Beslenme Rejimi.

BİBAD, Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, vol.5, no.2, pp.71-76, 2012 (Other Refereed National Journals)

Seyhan Baraj Gölü'ndeki (ADANA) Chondrostoma regium (Heckel, 1843)'un Büyüme Özellikleri

FisheriesSciences.com, vol.4, no.4, pp.391-398, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Growth properties of Chondrostoma regium Heckel 1843 living in Seyhan Dam Lake Adana

Journal of FisheriesSciences.com, vol.4, no.4, pp.391-399, 2010 (Other Refereed National Journals)

CLADOCERA AND COPEPODA FAUNA OF ASLANTAŞ DAM LAKE OSMANIYE TURKEY

Journal of FisheriesSciences.com, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Growth Properties of Roach Rutilus rutilus L 1758 in Seyhan Dam Lake Adana

Journal of Fisheries Sciences.com, pp.11, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

The growth properties of Roach (Rutilus rutilus L., 1758) in the Seyhan Dam Lake (Adana)

Journal of FisherieSciences.com, vol.2, no.1, pp.77-87, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

İskenderun Demir Çelik Fabrikasından Çıkan Cürufun yapısı, çözünürlüğü ve denizel ortama olası etkileri

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, Su ürünleri Temel Bilimler/Hidrobioloji, vol.23, pp.127-134, 2006 (National Refreed University Journal)

İskenderun Demir Çelik Fab dan Çıkan Cürufun Yapısı Çözünürlüğü Denizel Ortama Olası Etkisi

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, no.23, pp.127-134, 2006 (Other Refereed National Journals)

Çukurova Bölgesindeki Tuzla Lagününde(Adana/Türkiye) Ağır Metal Araş.

Türk Sucul Yaşam Der., no.4, pp.360-366, 2005 (Other Refereed National Journals)

Asi Nehri Crustacea Copepoda Cladocera Faunası Hatay Türkiye

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, no.22, pp.17-19, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

Asi Nehri Rotifer Faunası Hatay

E.Ü. Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Dergisi, vol.19, 2002 (Refereed Journals of Other Institutions)

Akarsu Kirliliği ve Primer Üreticiler

T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Yayınları, no.1, pp.1-12, 2001 (National Non-Refereed Journal)

İçsu Toksik Algleri

Tarımsal Çevre ve Su Kirliliği. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Yayınları, no.1, pp.75-85, 2001 (National Non-Refereed Journal)

Sucul Böcekler

Tarımsal Çevre ve Su Kirliliği, pp.61-74, 2001 (National Non-Refereed Journal)

Asi Nehrinin Hatay Türkiye Bazı Su Kalite Özellikleri

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, no.18, pp.10, 2001 (Other Refereed National Journals)

Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Kirliliğin Su Ürünlerine Etkisi

Tarımsal Çevre ve Su Kirliliği. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Yayınları, no.1, pp.41-59, 2001 (National Non-Refereed Journal)

Seyhan Baraj Gölü Adana Rotifera Faunası

E.Ü. Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Dergisi, vol.17, 2000 (Refereed Journals of Other Institutions)

Seyhan Nehrinin Adana İl Merkezi Sınırları İçindeki Bölümünde Rotifera ve Cladocera Faunası

Turkish Journal Of Zoology, no.21, pp.439-443, 1997 (Refereed Journals of Other Institutions)

Rotifer and Cladocera Fauna of Seyhan River (the Part Within Borders of Adana City)

Tr.J.of Zoology, vol.21, pp.439-443, 1997 (Refereed Journals of Other Institutions)

Deniz Kaplumbağaları Galiba Kiralık Ev Arıyor

Kelaynaktan Haberler-Doğal Hayatı Koruma Der. Der., no.54, pp.1, 1994 (Other Refereed National Journals)

Karadenizin planktonik yapısı

Su ürünleri dergisi, no.5, pp.64-71, 1978 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Physical and Other Control Methods for Aquatic Plants

II. International Fisheries Symposium in Cyprus, Girne, Cyprus (Kktc), 4 - 08 November 2018, pp.1

Seyhan Nehri Su Kalite Ölçüm Degerleri

3rd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2018), Adana, Turkey, 24 - 26 October 2018

Seyhan Baraj Gölü (Adana) Su Kalite Özellikleri

VIII. ULUSAL LİMNOLOJİ SEMPOZYUMU, Sakarya, Turkey, 27 - 29 August 2018

Seyhan Nehri Su Kalite Ölçüm Değerleri (Yaz Dönemi)

nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), Adana, Turkey, 25 - 27 October 2017

ACUTE TOXICITY OF INSECTICIDES ON AQUATIC ORGANISMS (BIOASSAY TESTS ON C.U. FISHERIES FACULTY)

Uluslararası Sağlık ve Çevre Kongresi (USCEK-2017), Adana, Turkey, 23 - 25 October 2017

Herbisitlerin Su Ürünlerine Akut Toksik Etkisi (Ç.Ü. Su Ürünleri Fakültesinde Yapılan Biyodeney Çalışmaları)

XIII. Uluslararası Katılımlı Ekoloji ve Çevre Kongresi, UKECEK 2017, Edirne, Turkey, 12 - 15 September 2017

WATER QUALITY MEASUREMENTS (SUMMER PERIOD) OF SEYHAN DAM LAKE

ISS2017 2nd International Science Symposium, Tiflis, Georgia, 5 - 08 September 2017

Bentazone (Herbisit)?un Daphnia magna (Straus, 1820) Üzerine Akut Toksik Etkisi

2. Uluslararası Su ve Sağlık Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 17 February 2017

The Role of Water Level Fluctuations on Benthic Fauna in the Seyhan Dam Lake Adana

International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences (FABA 2016), Antalya, Turkey, 3 - 05 November 2016

Water Quality Measurements of Seyhan Dam Lake Spring Period

1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016), 26 - 28 October 2016

Seyhan Baraj Gölü Su Kalite Ölçüm Değerleri (Kış Dönemi)

VII. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, Mersin, Turkey, 31 August - 02 September 2016, pp.47

Acute Toxicity of Abamectin (Insecticide) on Daphnia magna (Straus, 1820)

1st International Congress on Advances in Veterinary Sciences & Technics (ICAVST), Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 25 - 29 August 2016, pp.147

Diflubenzuron?un Fitoplankton Ve Zooplankton?da Birikimi Ve Büyümeye Etkisi

Uluslararası Katılımlı 2. Ulusal Biyosidal Kongresi, İzmir, Turkey, 9 - 13 November 2015, pp.187

Sex Rate And Reproductive Seasons Of The Silver Crucian Carp, Carassius Gibelio (Bloch 1782) In Seyhan Dam Lake, Turkey

FABA 2014: International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences, Trabzon, Turkey, 25 - 27 September 2014, pp.231

SEX RATE AND REPRODUCTIVE SEASONS OF THE SILVER CRUCIAN CARP, Carassius gibelio (Bloch 1782) IN SEYHAN DAM LAKE, TURKEY

FABA 2014: International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences, Trabzon, Turkey, 25 - 27 September 2014, pp.231

ACUTE TOXICITY OF FLUAZIFOP-P-BUTYL (HERBICIDE) ON Oreochromis niloticus (L., 1754) LARVAE (BIOASSAY)

FABA 2014: International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences, Trabzon, Turkey, 25 - 27 September 2014, pp.405

The content of digestive dystem of Chondrostoma regium Heckel 1843 in habiting in Seyhan Dam Lake Adana Turkey

Proceedings of the International Conference on “Biodiversity of the Aquatic Environment: towards a diverse and suistanable World”, 13 - 15 December 2010, pp.365-368

A Preliminary research on breeding properties of Tinca tinca L 1758 the determined in Seyhan Dam Lake Adana Turkey

New approaches for assessing the impacts of non-native freshwater fishes in the Mediterranean region., 26 - 29 October 2010, pp.39

Seyhan Baraj Gölü Adana İlk Kez Tespit Edilen Balık Türleri

I.Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu, Turkey, 7 - 09 February 2006

Seyhan Baraj Gölünde Adana İlk Kez Tespit Edilen Balık Türleri

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü I. Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu, Turkey, 7 - 09 February 2006

Ulusal Su Günleri

XIII. Ulusal Su Ür. Semp., Turkey, 1 - 03 September 2005

Seyhan Baraj Gölü Adana Türkiye Fitoplanktonu

1. Ulusal Limnoloji Çalıştayı, Turkey, 22 - 25 June 2004

2-4-D (Herbisit) `nin Göl Ortamına Etkisinin Laboratuvar Koşullarında İncelenmesi.

XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi Adana- Türkiye., Adana, Turkey, 21 - 24 June 2004, pp.15

Toprak ve Beton Havuzlardaki Su Kalitesinin İncelenmesi

XII. Su Ürünleri Sempozyumu, Turkey, 2 - 05 September 2003, pp.227-231

Seyhan Baraj Gölü (Adana) Bentik Algleri ve Mevsimsel Değişimi

XII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Elazığ, Turkey, 1 - 05 September 2003, pp.189-195

Toprak ve Beton Havuzlarda Bazı Su Kalite Kriterlerinin Belirlenmesi

XII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Elazığ, Turkey, 1 - 06 September 2003, pp.227-231

Littoral Benthic Fauna of Berdan Dam Lake İçel Turkey

Fisheries, Aquaculture and Environment Regional workshop, 29 April - 30 May 2003

Rotifera Fauna of Aslantaş Dam Lake Osmaniye

Fisheries, Aquaculture and Environment Regional workshop, 29 - 30 April 2003

The Seasonal Fluctations of Phytoplankton and Physico Chemical Features in Seyhan Dam Adana Turkey International Symposium of Fisheries and Zoology

(In memory of Ord. Prof. Dr. Curt KOSSWIG in his 100th Birth Anniversary, İstanbul Üniversitesi, Hamburg Üniversitesi, 18 - 20 March 2003

Yedigöze (ALADAĞ-ADANA) Kaynak Suyu’nun Epilitik Algleri

X. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, ADANA, Turkey, 22 - 24 September 1999, vol.2, pp.652-663

Yedigöze Aladağ Adana Kay Suyu Epilit Alg

X. Ul. Su Ür. Sem., Su Ür. Tem. Bil. ve By., Turkey, 1 - 03 September 1999

Yedigöze (Aladağ/Adana) Kaynak Suyunun Epifitik Algleri

x. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Adana, Turkey, 27 January - 11 February 1999, vol.2, pp.652-663

Books & Book Chapters

TEMEL SU KALİTE PARAMETRELERİ VE BİR UYGULAMA

in: ZİRAAT, ORMAN VE SU ÜRÜNLERİNDE AKADEMİK ARAŞTIRMALAR, ÖZKAN K., BABACAN H.,SOLDATOVI? T.,DELOBEGOVI? DZANI? N., Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.103-109, 2018 Sustainable Development

SU KİRLİLİĞİNDE SANAYİ ATIKLARININ ROLÜ

in: ZİRAAT, ORMAN VE SU ÜRÜNLERİNDE AKADEMİK ARAŞTIRMALAR, ÖZKAN K., BABACAN H.,SOLDATOVI? T.,DELOBEGOVI? DZANI? N., Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.89-102, 2018 Sustainable Development

LİMNOLOJİ

AKADEMİSYEN KİTABEVİ, Ankara, 2014

SU KİRLİLİĞİ

AKADEMİSYEN KİTABEVİ, Ankara, 2014

İçsu Toksik Algleri

in: Tarımsal Çevre ve Su Kirliliği, , Editor, T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara, pp.75-85, 2001

Ötrofikasyon

in: Tarımsal Çevre ve Su Kirliliği, , Editor, T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara, pp.29-40, 2001

Akarsu Kirliliği ve Primer Üreticiler

in: Tarımsal Çevre ve Su Kirliliği, , Editor, T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara, pp.1-12, 2001

Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Kirliliğin Su Ürünlerine Etkisi

in: Tarımsal Çevre ve Su Kirliliği, , Editor, T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara, pp.41-60, 2001

Other Publications