Ögrenim Bilgisi


Doktora
2009 - 2013
Çukurova Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Fizik, Nükleer Fizik Abd, Türkiye

Yüksek Lisans
2004 - 2008
Çukurova Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Fizik, Nükleer Fizik Abd, Türkiye

Lisans
1998 - 2003
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi/Ortaöğretim Fen Ve Matematik Alanları Eğitimi, Fizik Öğretmenliği, Türkiye

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

Eğitim Yönetimi ve Planlama, FEDEK Değerlendirici Eğitimi, FEDEK, 2021
Mesleki Kurs, Alpha-Beta Counter Course, CANBERRA Industries, 2017
İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Sağlığı ve Güvenliğinde Radyasyondan Korunma Kursu, Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (DESEM) ve RADKOR, 2016
İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Sağlığı ve Güvenliğinde Radyasyondan Korunma Kursu, Radyasyondan Korunma Uzmanları Derneği (RADKOR), 2015
Mesleki Kurs, Alpha-Beta Counter Course, Canberra Industries, 2013
Bilişim, Ön Muhasebe Yetkinlik Belgesi (ETA V8), EduPoint Kurumsal Eğitim Platformu, 2011
Bilişim, Microsoft Office 2010 Yetkinlik Belgesi, SmartPro Bilgisayar Akademisi, 2011
Bilişim, Bilgisayar Programcılığı Sertifikası, Sakarya Üniversitesi, 2011
Bilişim, Microsoft Office 2007 Başarı Sertifikası, Bilge Adam Bilgi Teknolojileri Akademisi, 2010
Yabancı Dil, İngilizce, Çukurova Üniversitesi YADİM, 2005
Bilişim, Bilgisayar İşletmenliği, Tarsus Halk Eğitimi Merkezi ve ASO, 2003

Yaptığı Tezler

Doktora, Doğal ve Katkılanmış Bor Minerallerinin Dozimetre Geliştirmek Amacıyla Termolüminesans (TL) Yöntemi Kullanılarak Çalışılması, Çukurova Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik, 2013
Yüksek Lisans, Orta Anadolu Fluoritlerinin (CaF2) Termolüminesans (TL) Işıma Tepelerine Tavlamanın Etkisi, Çukurova Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik, 2008

Akademik Unvanlar / Görevler


Doç.Dr.
2019 - Devam Ediyor
Çukurova Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik

Öğretim Görevlisi Dr.
2018 - 2019
Çukurova Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik

Uzman Dr.
2014 - 2018
Çukurova Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik

Öğretim Görevlisi
2009 - 2010
Mersin Üniversitesi, Tarsus Teknik Eğitim Fakültesi, Elektronik Ve Bilgisayar Eğitimi

Öğretim Görevlisi
2008 - 2010
Adıyaman Üniversitesi, Besni Meslek Yüksekokulu, Bilgisayar Teknolojisi

Desteklenen Projeler

 1. YÜKSEL M., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Bor Minerallerinin Yapısal ve Morfolojik Özellikleri ile Yıllık Etkin Doz Eşdeğerlerinin Belirlenmesi, 2018 - Devam Ediyor
 2. TOPAKSU M., BALCI YEGEN S., PORTAKAL Z. G. , YÜKSEL M., DOĞAN T., AKÇA S., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Silisyumca Zengin Minerallerin Lüminesans Özelliklerinin Belirlenmesi, 2016 - Devam Ediyor
 3. Oğuz K. F. , Yüksel M., Yahşi Çelen Y., Topaksu M., Aksu M. G. , Cilacı Tombuş A., Tombuş Ö., Dündar A., Sarper E. B. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Kemik metastazlı hastalara uygulanan Stereotaktik Vücut Radyoterapi Uygulamalarının Alderson Rando Fantom Üzerinde TLD Yardımıyla Araştırılması, 2019 - 2021
 4. Oğuz K. F. , Yüksel M., Yahşi Çelen Y., Topaksu M., Aksu M. G. , Sarper E. B. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Inhomojen Dokularda Stereotaktik Vücut Radyoterapi Uygulamalarının in vivo ortamda TLD yardımıyla araştırılması, 2019 - 2021
 5. Oğuz K. F. , Yüksel M., Yahşi Çelen Y., Topaksu M., Aksu M. G. , Sarper E. B. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Prostat Radyoterapisi Alan Hastalarda TLD Dozimetresi Kullanılarak İntegral Doz Değerlerinin İncelenmesi, 2019 - 2021
 6. PORTAKAL UÇAR Z. G. , AYVACIKLI M., OĞLAKÇI M., KAYNAR Ü. H. , TOPAKSU M., YÜKSEL M., DOĞAN T., CAN N., AKÇA S., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Nadir Toprak Elementi Katkılı Zn2SiO4 Fosforunun Dozimetrik Özelliklerinin TL Yöntemiyle Belirlenmesi, 2019 - 2021
 7. AKÇA ÖZALP S., TOPAKSU M., PORTAKAL Z. G. , HALEFOĞLU Y. Z. , YÜKSEL M., OĞLAKÇI M., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Dolomit Mineralinin Termolüminesans (TL) Özelliklerinin İncelenmesi, 2018 - 2021
 8. Topaksu M., Karaman T., Yüksel M., Doğan T., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Doğal Apatit Mineralinin Termolüminesans TL Optiksel Uyarılmayla Lüminesans OSL ve Elektron Spin Rezonans ESR Yöntemleriyle İncelenmesi, 2014 - 2021
 9. TOPAKSU M., BULCAR K., YÜKSEL M., DOĞAN T., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Samaryum ve Tulyum Katkılı Çinko Borat Fosforlarının Lüminesans Özelliklerinin İncelenmesi ve Termolüminesans Dozimetresi Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması, 2017 - 2020
 10. Yüksel M., TÜBİTAK Projesi, Bilim Toplum Projeleri: Bilim Söyleşisi Konuşmacı, 2019 - 2019
 11. Yüksel M., Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, Bilim Söyleşileri Konuşmacı:Radyasyon, Radyasyon Ölçümü ve Kullanım Alanları, 2019 - 2019
 12. KARAOĞLAN F., DOĞAN T., YÜKSEL M., TOPAKSU M., ÇAN T., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Seyhan Nehri Eski Taraçalarının OSL Yöntemi ile Tarihlendirilmesi, 2017 - 2019
 13. YÜKSEL M., TÜBİTAK Projesi, Yüreğir Bilim Şenliği: Havacılık Ve Uzay, Bilim ve Toplum, 2018 - 2018
 14. TOPAKSU M., PARLAK O., BALCI YEGEN S., PORTAKAL Z. G. , YÜKSEL M., AKÇA S., DOĞAN T., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Muskovit Mineralinin Termolüminesans(TL) Özelliklerinin İncelenmesi, 2016 - 2018
 15. TOPAKSU M., YÜKSEL M., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Bilim İnsanı Yetiştirme ve Destekleme Projesi (Yayın Teşvik), 2016 - 2018
 16. YÜKSEL M., DOĞAN T., TOPAKSU M., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Thermoluminescence kinetic parameters of different amount La-doped ZnB2O4, 2015 - 2018
 17. TOPAKSU M., DOĞAN T., YÜKSEL M., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Termolüminesans ve Optik Uyarmalı Lüminesans (TL/OSL) Yöntemlerine Dayalı Bir Tarihlendirme Laboratuvarı Kurulması, 2015 - 2018
 18. DOĞAN T., YÜKSEL M., ALAGÖZ ERGÜDEN S., TOPAKSU M., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Türkiyenin Kuzeydoğu Akdeniz (Mersin ve İskenderun) Sahillerinde Bulunan Bazı Makroalg Türlerinin Doğal Radyoaktivite ve Ağır Metal Konsantrasyonlarının Ölçülmesi, 2015 - 2018
 19. Doğan T., Yüksel M., Topaksu M., Alagöz Ergüden S., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Türkiyenin Kuzeydoğu Akdeniz Mersin ve İskenderun Sahillerinde Bulunan Bazı Makroalg Türlerinin Doğal Radyoaktivite ve Ağır Metal Konsantrasyonlarının Ölçülmesi, 2015 - 2018
 20. YÜKSEL M., TOPAKSU M., DOĞAN T., AKÇA S., UĞUR F. A. , PORTAKAL Z. G. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Tarsus İlçesinin Doğal Radyoaktivitesinin Belirlenmesi ve İzo-radyoaktivite Haritasının Çıkarılması, 2015 - 2018
 21. Yüksel M., Topaksu M., Doğan T., Portakal Uçar Z. G. , Uğur F. A. , Akça Özalp S., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Tarsus İlçesinin Doğal Radyoaktivitesinin Belirlenmesi ve İzo radyoaktivite Haritasının Çıkarılması, 2015 - 2018
 22. TOPAKSU M., YÜKSEL M., AKÇA S., DOĞAN T., PARLAK O., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Serpantinit Mineralinin Karakterizasyonu ve Lüminesans Özellikleri, 2015 - 2018
 23. YÜKSEL M., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Theoretical Study on Heating Rate Effect Using Simulated Thermoluminescence Glow Peaks, 2017 - 2017
 24. DOĞAN T., YÜKSEL M., TOPAKSU M., BALCI YEGEN S., PORTAKAL Z. G. , AKÇA S., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Calculation of Activation Energy Using VHR Method for Low Temperature Peak of Gypsum Mineral, 2017 - 2017
 25. TOPAKSU M., KAYIŞ TOPAKSU A., PORTAKAL Z. G. , AKÇA S., BALCI YEGEN S., YÜKSEL M., DOĞAN T., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, International Conference on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT2017), 2017 - 2017
 26. TOPAKSU M., YÜKSEL M., DOĞAN T., BALCI YEGEN S., AKÇA S., PORTAKAL Z. G. , KARAMAN T., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Analysis of Thermoluminescence Kinetic Parameters of Apatite with CGCD Method, 2017 - 2017
 27. YÜKSEL M., DOĞAN T., PORTAKAL Z. G. , BALCI YEGEN S., AKÇA S., TOPAKSU M., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, A Preliminary Study of TL and OSL Traps for Aragonite Mineral, 2017 - 2017
 28. YÜKSEL M., TOPAKSU M., DOĞAN T., ÜNSAL E., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Lüminesans Eğrilerinin Analizi İçin Kullanılan Bilgisayarla Işıma Eğrisi Ayrıştırma Programının Yazılması ve Geliştirilmesi, 2015 - 2017
 29. TOPAKSU M., UĞUR F. A. , YÜKSEL M., DOĞAN T., PORTAKAL Z. G. , AKÇA S., BALCI YEGEN S., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Toprak ve Fıstık Örneklerinin Doğal Radyoaktivitesinin Belirlenmesi, 2015 - 2017
 30. YÜKSEL M., TOPAKSU M., DOĞAN T., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Production and Testing of TL Dosimeters as an Ionizing Radiation Sensor, 2016 - 2016
 31. YÜKSEL M., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Türk Eğitim Sisteminde Radyasyon Eğitiminin Yeri ve Öğretmen Adaylarının Radyasyona Yaklaşımı, 2016 - 2016
 32. TOPAKSU M., YAZICI A. N. , YÜKSEL M., DOĞAN T., PORTAKAL Z. G. , AKÇA S., BALCI YEGEN S., KAFADAR V. E. , AYVACIKLI M., KARALI T., et al., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 10th International Conference on Luminescence and ESR Dosimetry, 2016 - 2016
 33. TOPAKSU M., YÜKSEL M., DOĞAN T., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Determination of Natural Calcium Fluorite Trap Depths, 2016 - 2016
 34. YÜKSEL M., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Thermoluminescence Properties of Anhydrous Sodium Sulfate, 2016 - 2016
 35. KOCAKOÇ M., YÜKSEL M., DOĞAN T., TOPAKSU M., UĞUR F. A. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Ünye İlçesi ve Çevresinin Doğal Radyoaktivitesinin Belirlenmesi, 2015 - 2016
 36. YÜKSEL M., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Thermoluminescence Glow Curve Properties of TLD-500 Dosimeter, 2015 - 2015
 37. TOPAKSU M., YÜKSEL M., DOĞAN T., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Effect of Heating Rate on Thermoluminescence of Ladoped Zinc Borate, 2015 - 2015
 38. DOĞAN T., TOPAKSU M., YÜKSEL M., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Comparative study of the thermoluminescence properties of natural metamorphic quartz belonging to Turkey and Spain, 2014 - 2015
 39. YÜKSEL M., DOĞAN T., PORTAKAL Z. G. , TOPAKSU M., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, NADİR TOPRAK ELEMENTİ (NTE) KATKILANMIŞ KALSİYUM SÜLFAT (CaSO4) ÜRETİMİ VE DOZİMETRİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ, 2014 - 2015
 40. YÜKSEL M., TOPAKSU M., DOĞAN T., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Investigation of the characteristics of thermoluminescence glow curves of natural hydrothermal quartz from Hakkari area in Turkey, 2014 - 2015
 41. Yüksel M., Doğan T., Topaksu M., Portakal Uçar Z. G. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, NADİR TOPRAK ELEMENTİ NTE KATKILANMIŞ KALSİYUM SÜLFAT CaSO4 ÜRETİMİ VE DOZİMETRİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ, 2014 - 2015
 42. Yeğingil Z., Yüksel M., Kurt K., Altunal V., Özdemir A., Serindağ O., Ocakoğlu K., Doğan T., Topaksu M., BOREN, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Projesi, Katkılanmış MgB4O7 ve Na2B4O7 Bor Bileşenlerinden Lüminesans Yöntemi Kullanılarak Medikal Amaçlı Dozimetrik Malzeme Geliştirilmesi, 2013 - 2015
 43. DOĞAN T., TOPAKSU M., YÜKSEL M., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Türkiye Orijinli Doğal Oniks Taşının Termolüminesans (TL) Özelliklerinin İncelenmesi, 2012 - 2015
 44. Doğan T., Yüksel M., Topaksu M., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Türkiye Orijinli Doğal Oniks Taşının Termolüminesans TL Özelliklerinin İncelenmesi, 2012 - 2015
 45. Yeğingil Z., Yüksel M., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Doğal ve Katkılanmış Bor Mineralinin Dozimetrik Özelliklerinin Termolüminesans TL Yöntemi Kullanılarak Çalışılması ve Bir Dozimetre Geliştirilmesi, 2009 - 2013
 46. Yeğingil Z., Yüksel M., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Orta Anadolu Fluoritlerinin (CaF2) Termolüminesans (TL) Işıma Tepelerine Tavlamanın Etkisi, 2007 - 2008

Ödüller

 1. YÜKSEL M., 2016 Yılı Bilimsel Aktiviteler Ödülü, Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı, Nisan 2017
 2. YÜKSEL M., 2015 Yılı Bilimsel Aktiviteler Ödülü, Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı, Nisan 2016
 3. YÜKSEL M., 2014 Yılı Bilimsel Aktiviteler Ödülü, Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı, Haziran 2015

Burslar

Doktora Sonrası Araştırmacı Bursu, Diğer Resmi Kurumlar, 2013 - 2014
Doktora Öğrencisi Araştırma Bursu, Diğer Resmi Kurumlar, 2013 - 2013

Jüri Üyelikleri

Tez Savunma (Doktora), Tez Savunma (Doktora), Kocaeli Üniversitesi, Şubat, 2021

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Structural and luminescence characterization of Ce3+ and Mn2+ co-activated zinc silicate nanocrystal obtained by gel combustion synthesis
  Portakal-Ucar Z. G. , Oglakci M., Yüksel M., Ayvacikli M., Can N.
  MATERIALS RESEARCH BULLETIN, cilt.133, 2021 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 2. Thermoluminescence properties of beta particle irradiated Ca3Al2O6 phosphor relative to environmental dosimetry
  Bakr M., Portakal-Ucar Z. G. , Yüksel M., Kaynar U. H. , Ayvacikli M., Benourdja S., Canimoglu A., Topaksu M., Hammoudeh A., Can N.
  JOURNAL OF LUMINESCENCE, cilt.227, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 3. Thermoluminescence of beta-particle induced Bern-4M muscovite
  Portakal-Uçar Z. G. , Akça S., Balci-Yegen S., Yüksel M., Doğan T., Souadi G., Parlak O., Topaksu M., Can N.
  RADIATION PHYSICS AND CHEMISTRY, cilt.174, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 4. TL and OSL studies on gallium sulfide (GaS) single crystals
  Işık M., Yüksel M., Topaksu M., Gasanly N. M.
  JOURNAL OF LUMINESCENCE, cilt.225, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 5. Structural and spectroscopic properties of LaAlBO3 doped with Eu3+ ions
  Halefoğlu Y. Z. , Oğlakçı M., Yüksel M., Canımoğlu A., Topaksu M., Can N.
  APPLIED RADIATION AND ISOTOPES, cilt.154, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 6. Comparative studies on thermoluminescence characteristics of non-doped Mg2SiO4 prepared via a solid-state reaction technique and wet-chemical method: An unusual heating rate dependence
  Doğan T., Akça S., Yüksel M., Kucuk N., Ayvacıklı M., Karabulut Y., Canımoğlu A., Topaksu M., Can N.
  JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS, cilt.795, ss.261-268, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 7. Synthesis and luminescence characterization of microcrystalline Nd-doped calcium sulfate
  Yüksel M., Doğan T., Portakal Z. G. , Topaksu M.
  APPLIED RADIATION AND ISOTOPES, cilt.148, ss.197-203, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 8. Preparation and photoluminescence properties of aluminate phosphors produced by combustion synthesis
  Halefoğlu Y. Z. , Yüksel M., Derin H., Can N., Topaksu M., Ozturk E., Karacaoglu E.
  APPLIED RADIATION AND ISOTOPES, cilt.142, ss.46-50, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 9. Heating rate properties and kinetic parameters of thermoluminescence glow curves of La-doped zinc borate
  Yüksel M., Doğan T., Balci-Yegen S., Akça S., Portakal Z. G. , Kucuk N., Topaksu M.
  RADIATION PHYSICS AND CHEMISTRY, cilt.151, ss.149-155, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 10. Thermoluminescence behavior of Sm3+ activated ZnB2O4 phosphors synthesized using low temperature chemical synthesis method
  Bulcar K., Doğan T., Akça S., Yüksel M., Ayvacıklı M., Karabulut Y., Kucuk N., Canımoglu A., Can N., Topaksu M.
  NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION B-BEAM INTERACTIONS WITH MATERIALS AND ATOMS, cilt.428, ss.65-71, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 11. Thermoluminescence and dosimetric characteristics study of quartz samples from Seyhan Dam Lake Terraces
  Yüksel M.
  CANADIAN JOURNAL OF PHYSICS, cilt.96, ss.779-783, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 12. Thermoluminescence dose and heating rate dependence and kinetic analysis of ZnB2O4:0.05Dy(3+) phosphor
  Balci-Yegen S., YÜKSEL M., Kucuk N., Karabulut Y., Ayvacikli M., Can N., TOPAKSU M.
  NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION B-BEAM INTERACTIONS WITH MATERIALS AND ATOMS, cilt.416, ss.50-54, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 13. Normal and anomalous heating rate effects on thermoluminescence of Ce-doped ZnB2O4
  Doğan T., Yüksel M., Akça S., Portakal Z. G. , Balci-Yegen S., Kucuk N., Topaksu M.
  APPLIED RADIATION AND ISOTOPES, cilt.128, ss.256-262, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 14. Luminescence studies of zinc borates activated with different concentrations of Ce and La under x-ray and electron excitation
  Kucuk N., Ayvacikli M., Akça S., Yüksel M., Garcia Guinea J., Karabulut Y., Canimoglu A., Topaksu M., Can N.
  APPLIED RADIATION AND ISOTOPES, cilt.127, ss.35-40, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 15. Thermoluminescence properties of annealed natural quartz after beta irradiation
  Yüksel M., Doğan T., Unsal E., Portakal Z. G. , Akça S., Yeğingil Z., Topaksu M.
  LUMINESCENCE, cilt.31, sa.8, ss.1513-1518, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 16. Thermoluminescence characteristics of Zn(BO2)(2):Ce3+ under beta irradiation
  Kucuk N., Kucuk I., Yüksel M., Topaksu M.
  RADIATION PROTECTION DOSIMETRY, cilt.168, sa.4, ss.450-458, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 17. Thermoluminescence kinetic parameters of different amount La-doped ZnB2O4
  Kucuk N., Gozel A. H. , Yüksel M., Doğan T., Topaksu M.
  APPLIED RADIATION AND ISOTOPES, cilt.104, ss.186-191, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 18. Study of thermoluminescence response of purple to violet amethyst quartz from Balikesir, Turkey
  Nur N., Yeğingil Z., Topaksu M., Kurt K., Doğan T., Sarıgül N., Yüksel M., Altunal V., Özdemir A. C. , Guckan V., et al.
  NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION B-BEAM INTERACTIONS WITH MATERIALS AND ATOMS, cilt.358, ss.6-15, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 19. Optically stimulated luminescence dating of Holocene alluvial fans, East Anatolian Fault System, Turkey
  Doğan T., Çetin H., Yeğingil Z., Topaksu M., Yüksel M., Duygun F., Nur N., Yegingil I.
  RADIATION EFFECTS AND DEFECTS IN SOLIDS, cilt.170, ss.630-644, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 20. Thermoluminescence glow curve analysis of natural onyx from Turkey
  Doğan T., Toktamis H., Yüksel M., Topaksu M., Yazici A. N.
  APPLIED RADIATION AND ISOTOPES, cilt.96, ss.13-19, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 21. Effect of heating rate on the thermoluminescence and thermal properties of natural ulexite
  Topaksu M., Correcher V., Garcia-Guinea J., Yüksel M.
  APPLIED RADIATION AND ISOTOPES, cilt.95, ss.222-225, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 22. Comparative study of the thermoluminescence properties of natural metamorphic quartz belonging to Turkey and Spain
  Topaksu M., Doğan T., Yüksel M., Kurt K., Topak Y., Yeğingil Z.
  RADIATION PHYSICS AND CHEMISTRY, cilt.96, ss.223-228, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 23. Investigation of the characteristics of thermoluminescence glow curves of natural hydrothermal quartz from Hakkari area in Turkey
  Topaksu M., Yüksel M., Doğan T., Nur N., Akkaya R., Yeğingil Z., Topak Y.
  PHYSICA B-CONDENSED MATTER, cilt.424, ss.27-31, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 24. The effects of pre-irradiation heat treatment and heating rate on the thermoluminescence glow peaks of natural CaF2
  Yüksel M., Topaksu M., Yazici A. N. , Yeğingil Z., Dogan T.
  RADIATION EFFECTS AND DEFECTS IN SOLIDS, cilt.165, sa.5, ss.396-402, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Sodyum Sülfat Kristallerinin Beta Doz Yanıt Özelliklerinin Termolüminesans Yöntemi Kullanılarak Belirlenmesi
  Yüksel M.
  Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.17, sa.1, ss.56-65, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)
 2. Doğal ve Katkılanmış Bor Minerallerinin Dozimetre Geliştirmek Amacıyla Termolüminesans (TL) Yöntemi Kullanılarak Çalışılması
  Yüksel M., Yeğingil Z.
  Çukurova Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.33, sa.3, ss.107-116, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)
 3. Bilgisayar Kursiyerlerinin Bilgisayara Yönelik Tutumlarının İncelenmesi: Tarsus Halk Eğitim Merkezi Örneği
  Yüksel M.
  KURAMSAL EĞİTİMBİLİM DERGİSİ, cilt.5, sa.2, ss.223-236, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)
 4. Öğretim Yöntem-Tekniklerinin Kullanımına Etki Eden Faktörler
  Yüksel M.
  e-Journal of New World Sciences Academy, cilt.3, sa.3, ss.437-452, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kitap & Kitap Bölümleri

 1. Borlu Gübrenin Bazı Yapısal ve Morfolojik Özelliklerinin ve Doğal Radyoaktivitesinin Belirlenmesi
  Yüksel M.
  Fen Bilimleri ve Matematik Alanında Teori ve Araştırmalar, Borlu Gübrenin Bazı Yapısal ve Morfolojik Özelliklerinin ve Doğal Radyoaktivitesinin Belirlenmesi, N. Ercan,H. Akgül, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.207-218, 2020
 2. Farklı Isıtma Hızları Yöntemi ile Aktivasyon Enerjisi Hesaplamalarında Isısal Sönüm Düzeltmesi
  Yüksel M.
  Fen Bilimleri ve Matematik Alanında Yeni Ufuklar, H.A. Sağlıker,A. Günday, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.161-182, 2019
 3. Termolüminesans Yöntemi ve Dozimetrik Çalışmalar
  YÜKSEL M.
  FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK TEMEL ALANI ÖRNEK ARAŞTIRMALARI KİTABI, Yakar, A., Topaklı, H.,, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti., Ankara, ss.171-192, 2018

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

 1. Elektrik Alan Şiddetinin Belirlenmesi Üzerine Bir Ön Çalışma
  Yüksel M., Karaoğlan F.
  6. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi Fen ve Mühendislik Bilimleri, Şanlıurfa, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2019, ss.586-592
 2. Determination of minimum detectable dose and the effect of different filters on the TLD-100H 260oC thermoluminescence peak
  OĞUZ K. F. , YÜKSEL M.
  International Conference on Radiation Applications (RAP 2019), Belgrade, Sırbistan Ve Karadağ, 16 - 19 Eylül 2019, cilt.4, ss.136-138
 3. Determination of minimum detectable dose and the effect of different filters on TLD 100H main thermoluminescence peak
  OĞUZ K. F. , YÜKSEL M.
  International Conference on Radiation Applications (RAP 2019), Belgrad, Sırbistan Ve Karadağ, 16 - 19 Eylül 2019, cilt.1, sa.1, ss.45
 4. Investigation of integral dose in pelvic region using different planning treatment techniques
  OĞUZ K. F. , YAHŞİ ÇELEN Y., ERDURMUŞ TIRPANCI B., YÜKSEL M., TOPAKSU M., EROĞLU ERMİŞ Ö.
  International Conference on Radiation Applications (RAP 2019), Belgrad, Sırbistan Ve Karadağ, 16 - 19 Eylül 2019, cilt.1, sa.1, ss.74
 5. TL Analyses on Filter Test Results of Synthesızed Un-Doped And Doped Zn2sio4 Phosphors for Dosimetry Purposes
  PORTAKAL Z. G. , AKÇA S., oğlakçı m., KAYNAR Ü. H. , AYVACIKLI M., YÜKSEL M., DOĞAN T., TOPAKSU M., can N.
  2. ULUSLARARASI GAP MATEMATİK - MÜHENDİSLİK - FEN VE SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ, Adıyaman, Türkiye, 21 - 23 Haziran 2019, ss.37-45
 6. TL Analyses on Filter Test Results of Synthesized Un-Doped and Doped Zn2SiO4 Phosphors for Dosimetry Purpose
  Portakal Z. G. , Akça S., Oğlakçı M., Kaynar Ü. H. , Ayvacıklı M., Yüksel M., Doğan T., Topaksu M., Can N.
  2. ULUSLARARASI GAP MATEMATİK - MÜHENDİSLİK - FEN VE SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ, Adıyaman, Türkiye, 21 - 23 Haziran 2019, ss.37-45
 7. A Study on the Correction of the Trap Depth Value for Low Temperature TL Peak of Quartz
  YÜKSEL M., PORTAKAL Z. G. , AKÇA S., TOPAKSU M.
  3rd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Ankara, Türkiye, 19 - 21 Nisan 2019, cilt.4, sa.1, ss.351-353
 8. Using Thermoluminescence Method in Accident Dosimetry
  YÜKSEL M.
  2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Türkiye, 30 - 02 Kasım 2018, ss.117
 9. Natural Radioactivity Study of Soil Samples from Some Villages in Mersin
  Yüksel M., Doğan T., Kocakoç M., Akça S., Portakal Z. G. , Topaksu M.
  11th International Conference On Luminescence And ESR Dosimetry (LumiDoz-11), Gaziantep, Türkiye, 5 - 07 Eylül 2018, ss.39
 10. The OSL dating of the terrace deposits of the main branch of the Seyhan River (Adana, Turkey)
  KARAOĞLAN F., ÇAN T., TOPAKSU M., YÜKSEL M., DOĞAN T.
  11th International Conference On Luminescence And ESR Dosimetry (LumiDoz-11), Gaziantep, Türkiye, 5 - 07 Eylül 2018, ss.10
 11. Thermoluminescence properties of Sm3+ doped ZnB2O4 phosphors synthesized by low temperature chemical synthesis method
  Bulcar K., Doğan T., Akça S., Yüksel M., Ayvacıklı M., Karabulut Y., Küçük N., Canımoglu A., Can N., Topaksu M.
  11th International Conference On Luminescence And ESR Dosimetry (LumiDoz-11), Gaziantep, Türkiye, 5 - 07 Eylül 2018, ss.36
 12. Determination of the Minimum Detectable Dose of TLD-200
  YÜKSEL M., OĞUZ K. F.
  11th International Conference On Luminescence And ESR Dosimetry (LumiDoz-11), Gaziantep, Türkiye, 5 - 07 Eylül 2018, ss.15
 13. Natural Radioactivity Concentration of Macroalgeas, İskenderun
  DOĞAN T., YÜKSEL M., ALAGÖZ ERGÜDEN S., TOPAKSU M.
  11th International Conference On Luminescence And ESR Dosimetry (LumiDoz-11), Gaziantep, Türkiye, 5 - 07 Eylül 2018, ss.47
 14. BEYŞEHİR-HOYRAN NAPLARINDA (ORTA TOROSLAR)OFİYOLİTİK VE METAMORFİK DİLİM KAYALARININU-PB VE 40AR-39AR TERMOKRONOLOJİSİ VE JEOKİMYASI:OKYANUS İÇİ YİTİM, YİTİM GERİLEMESİ VE HIZLISOĞUMAYA İLİŞKİN VERİLER
  KARAOĞLAN F., ÇAN T., TOPAKSU M., YÜKSEL M., DOĞAN T.
  71. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Türkiye, 23 - 27 Nisan 2018, cilt.1, ss.723-726
 15. YİTİMLE İLİŞKİLİ PROSESLERİN TOROSLARDAKİOFİYOLİTLER VE METAMORFİK DİLİMLERİNOLUŞUMUNA ETKİLERİ
  KARAOĞLAN F., ÇAN T., TOPAKSU M., YÜKSEL M., DOĞAN T.
  71. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Türkiye, 23 - 27 Nisan 2018, cilt.1, ss.55-58
 16. BOLKAR DAĞLARININ YÜKSELİMİNİN APATİT FİZYON İZİTERMOKRONOLOJİSİ KULLANARAK BELİRLENMESİ
  KARAOĞLAN F., ÇAN T., TOPAKSU M., YÜKSEL M., DOĞAN T.
  71. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Türkiye, 23 - 27 Nisan 2018, cilt.1, ss.379-380
 17. Thermoluminescence Heating Rate Behaviour of Zn(BO2)2:0.05Dy3+
  BALCI YEGEN S., YÜKSEL M., KÜÇÜK N., KARABULUT Y., AYVACIKLI M., CAN N., TOPAKSU M.
  4th International Conference on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT2018), Antalya, Türkiye, 20 - 22 Nisan 2018, ss.129
 18. Theoretical Analysis of Simulated First Order TL Glow Peaks
  YÜKSEL M., ÜNSAL E.
  Second International Congress of the Radiation Protection, Ankara, Türkiye, 23 - 25 Kasım 2017, cilt.2, sa.2, ss.46
 19. Thermoluminescence and Dosimetric Characteristics Study of Quartz Samples From Seyhan Dam Lake Terraces
  YÜKSEL M.
  Turkish Physical Society 33rd International Physics Congress, Muğla, Türkiye, 6 - 10 Eylül 2017, ss.718
 20. Theoretical Study on Heating Rate Effect Using Simulated Thermoluminescence Glow Peaks
  Yüksel M.
  5th Annual International Conference on Physics, Athens, Yunanistan, 17 - 20 Temmuz 2017, ss.36
 21. Calculation of Activation Energy Using VHR Method for Low Temperature Peak of Gypsum Mineral
  DOĞAN T., YÜKSEL M., PORTAKAL Z. G. , BALCI YEGEN S., AKÇA S., TOPAKSU M.
  RAD 2017 Fifth International Conference on Radiation and Applications in Various Fields of Research, Budva, Karadağ, 12 - 16 Haziran 2017, cilt.5, ss.235
 22. Calculation of Activation Energy usıng varıous heatıng rate method for low temperature peak of gypsum mıneral
  DOĞAN T., YÜKSEL M., PORTAKAL Z. G. , BALCI YEGEN S., AKÇA S., TOPAKSU M.
  Fifth International Conference on Radiation and Applications in Various Fields of Research (RAD2017), 12 - 16 Haziran 2017
 23. Thermoluminescence (TL) Dose Response Characteristics and Resusability Properties of Natural Muscovite Mineral
  BALCI YEGEN S., AKÇA S., PORTAKAL Z. G. , YÜKSEL M., DOĞAN T., PARLAK O., TOPAKSU M.
  RAD 2017 Fifth International Conference on Radiation and Applications in Various Fields of Research, Budva, Karadağ, 12 - 16 Haziran 2017, cilt.5, ss.177
 24. The Analysıs of TL Kinetic Parameters of Apatite with CGCD method
  TOPAKSU M., YÜKSEL M., DOĞAN T., Karaman T., BALCI YEGEN S., AKÇA S., PORTAKAL Z. G.
  Fifth International Conference on Radiation and Applications in Various Fields of Research (RAD2017), 12 - 16 Haziran 2017
 25. Investigations of Thermoluminescence Dose Response Characteristics and Reusability Properties of Muscovite Mineral
  BALCI YEGEN S., AKÇA S., PORTAKAL Z. G. , YÜKSEL M., DOĞAN T., PARLAK O., TOPAKSU M.
  Fifth International Conference on Radiation and Applications in Various Fields of Research (RAD2017), 12 - 16 Haziran 2017
 26. Calculation of activation energy using various heating rate method for low temperature peak of gypsum mineral
  Doğan T., Yüksel M., Portakal Z. G. , Balcı Yegen S., Akça S., Topaksu M.
  Fifth International Conference on Radiation and Applications in Various Fields of Research (RAD2017), Podgorica, Sırbistan Ve Karadağ, 12 - 16 Haziran 2017, ss.232
 27. Determination of Gamma-Emitting Radionuclides in Pistachio Samples from Southeastern Anatolia Region Turkey
  Portakal Z. G. , Yüksel M., Doğan T., Balcı Yegen S., Akça S., Goren E., Uğur F. A. , Topaksu M.
  Fifth International Conference on Radiation and Applications in Various Fields of Research (RAD2017), Podgorica, Sırbistan Ve Karadağ, 12 - 16 Haziran 2017, ss.409
 28. Thermoluminescence Dose Response Characteristics and Reusability Properties of Natural Muscovite Mineral
  BALCI YEGEN S., AKÇA S., PORTAKAL Z. G. , YÜKSEL M., DOĞAN T., PARLAK O., TOPAKSU M.
  Fifth International Conference on Radiation and Applications in Various Fields of Research (RAD2017), Budva, Karadağ, 12 - 16 Haziran 2017, ss.177
 29. Analysis of Thermoluminescence Kinetic Parameters of Apatite with CGCD Method
  Topaksu M., Yüksel M., Doğan T., Karaman T., Balcı Yegen S., Akça S., Portakal Z. G.
  Fifth International Conference on Radiation and Applications in Various Fields of Research (RAD2017), Podgorica, Sırbistan Ve Karadağ, 12 - 16 Haziran 2017, ss.263
 30. The Effects of Annealing on the Thermoluminescence Glow Peaks of Natural Muscovite Mineral
  Akça S., Portakal Z. G. , Balcı Yegen S., Yüksel M., Doğan T., Parlak O., Topaksu M.
  Fifth International Conference on Radiation and Applications in Various Fields of Research (RAD2017), Podgorica, Sırbistan Ve Karadağ, 12 - 16 Haziran 2017, ss.261
 31. A Preliminary Study of TL and OSL Traps for the Aragonite Mineral
  Yüksel M., Doğan T., Portakal Z. G. , Balcı Yegen S., Akça S., Topaksu M.
  Fifth International Conference on Radiation and Applications in Various Fields of Research (RAD2017), Podgorica, Sırbistan Ve Karadağ, 12 - 16 Haziran 2017, ss.262
 32. The effects of annealing on the thermoluminescence glow peaks of the natural muscovite mineral
  AKÇA S., Portakal G. Z. , BALCI YEGEN S., YÜKSEL M., DOĞAN T., PARLAK O., TOPAKSU M.
  RAD2017 Fifth International Conference on radiation and applicants in various fields of research, Budva, Karadağ, 12 - 16 Haziran 2017, ss.261
 33. Thermoluminescence Dose Response Characteristics and Reusability Properties of Muscovite Mineral
  Balcı Yegen S., Akça S., Portakal Z. G. , Yüksel M., Doğan T., Parlak O., Topaksu M.
  Fifth International Conference on Radiation and Applications in Various Fields of Research (RAD2017), Podgorica, Sırbistan Ve Karadağ, 12 - 16 Haziran 2017, ss.177
 34. Thermoluminescence (TL) dose response characteristics and reusability properties of natural muscovite mineral
  BALCI YEGEN S., AKÇA S., Portakal G. Z. , DOĞAN T., YÜKSEL M., PARLAK O., TOPAKSU M.
  RAD2017 Fifth International Conference on Radiation and applications in various fields of research, 12 - 16 Haziran 2017, ss.177
 35. A Preliminary Study of TL and OSL Traps for Aragonite mineral
  YÜKSEL M., DOĞAN T., PORTAKAL UÇAR Z. G. , BALCI YEGEN S., AKÇA S., TOPAKSU M.
  Fifth International Conference on Radiation and Applications in Various Fields of Research (RAD2017), Budva, Karadağ, 12 - 16 Haziran 2017, ss.262
 36. Calculations of natural radioactivity levels in soil samples from Çukurova University campus, Turkey
  DOĞAN T., YÜKSEL M., TOPAKSU M.
  3rd International Conference on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology, Adana, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2017, cilt.3, ss.119
 37. Measurements of radioactivity levels in soil samples from southeastern Anatolia region
  BALCI YEGEN S., PORTAKAL Z. G. , AKÇA S., YÜKSEL M., DOĞAN T., GÖREN E., UĞUR F. A. , TOPAKSU M.
  3rd International Conference on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT2017), Adana, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2017, ss.120
 38. Preliminary results on dose response of serpentine mineral from Kızıldağ plateau in Karaisalı
  TOPAKSU M., DOĞAN T., BOZDAĞ E., AKÇA S., PORTAKAL Z. G. , BALCI YEGEN S., PARLAK O., YÜKSEL M.
  3rd International Conference on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT2017), Adana, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2017, ss.138
 39. Radioactivity Investigation of Samples of Ünye Hill Yunus Emre
  KOCAKOÇ M., DOĞAN T., TOPAKSU M., YÜKSEL M.
  Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology-TESNAT, 10 - 12 Mayıs 2017
 40. Preliminary study on natural radionuclide concentrations in some soil samples
  Yüksel M., Doğan T., Kocakoç M., Topaksu M.
  Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology-TESNAT-2017, Adana, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2017, ss.118
 41. Obtaining pure quartz from soil samples and calculation of its kinetic parameters using isothermal decay method
  YÜKSEL M.
  3rd International Conference on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT2017), Adana, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2017, ss.151
 42. Preliminary results on dose response of serpentine mineral from Kızıldağ plateau in Karaisalı, Turkey
  Topaksu M., Doğan T., Bozdağ E., Akça S., Portakal Z. G. , Balcı Yegen S., Parlak O., Yüksel M.
  International Conference on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT 2017), Adana, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2017, ss.138
 43. Preliminary results on OSL dose response of serpentine mineral from Kızıldağ plateau in Karaisalı, Turkey
  Topaksu M., Doğan T., Bozdağ E., Akça S., Portakal Uçar Z. G. , Balcı Yegen S., Parlak O., Yüksel M.
  International Conference on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT 2017), Adana, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2017, ss.138
 44. Measurements of radioactivity levels in soil samples from southeasternAnatolia region, Turkey
  Balcı Yegen S., Portakal Z. G. , Akça S., Yüksel M., Doğan T., Goren E., Uğur F. A. , Topaksu M.
  International Conference on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT 2017), Adana, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2017, ss.120
 45. Thermoluminescence characteristics of SrAl2O4:Dy phosphor prepared by the solution combustion method
  Yüksel M., Halefoğlu Y. Z. , Topaksu M.
  3rd International Conference on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT2017), Adana, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2017, ss.152
 46. Radioactivity investigation of samples of Unye Hill Yunus Emre
  KOCAKOÇ M., TOPAKSU M., DOĞAN T., YÜKSEL M.
  3rd International Conference on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT2017), Adana, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2017, ss.127
 47. Radioecological analysis of Unye Curi beach and Golevi neighbourhood
  KOCAKOÇ M., DOĞAN T., TOPAKSU M., YÜKSEL M.
  3rd International Conference on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT2017), Adana, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2017, ss.128
 48. Calculations of natural radioactivity levels in soil samples from Çukurova University campusi Turkey
  DOĞAN T., TOPAKSU M., YÜKSEL M.
  3rd International Conference on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT2017), Adana, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2017, ss.119
 49. Production and Testing of TL Dosımeters as an Ionizing Radiation Sensor
  YÜKSEL M., DOĞAN T., TOPAKSU M.
  International Conference on Advanced Technology Sciences (ICAT’Rome), Roma, İtalya, 23 - 25 Kasım 2016, ss.66
 50. Production and Testing of TL Dosimeters as an Ionizing Radiation Sensor
  Yüksel M., Doğan T., Topaksu M.
  4th International Conference on Advanced Technology & Sciences (ICAT'Rome), Rome, İtalya, 23 - 25 Kasım 2016, ss.298-301
 51. Development of a Thermoluminescence Parameter Calculator Program
  Yüksel M., Ünsal E.
  4th International Conference on Advanced Technology & Sciences (ICAT'Rome), Rome, İtalya, 23 - 25 Kasım 2016, ss.100-104
 52. Calculation of Trap Parameters on Metamorphic Quartzite
  DOĞAN T., YÜKSEL M., TOPAKSU M.
  10th International Conference on Luminescence and ESR Dosimetry (LumiDoz-10), 5 - 07 Eylül 2016
 53. Beta Dose Response of Ag Doped-Sodium Tetra Borate
  YÜKSEL M., YEĞİNGİL Z., DOĞAN T., TOPAKSU M.
  Turkish Physical Society 32nd International Physics Congress, Muğla, Türkiye, 6 - 09 Eylül 2016, ss.409
 54. Thermoluminescence Dose Response Study of Unannealed Borax for High Doses
  YÜKSEL M., DOĞAN T., TOPAKSU M., YEĞİNGİL Z.
  Turkish Physical Society 32nd International Physics Congress, Muğla, Türkiye, 6 - 09 Eylül 2016, ss.393
 55. Trap Depth Determination of Sodium Sulfate Crystals Using Different Methods
  YÜKSEL M.
  Turkish Physical Society 32nd International Physics Congress, Muğla, Türkiye, 6 - 09 Eylül 2016, ss.409
 56. Radioecological Analysis of Samsun-Ordu Highway Soil Samples
  KOCAKOÇ M., YÜKSEL M., DOĞAN T., TOPAKSU M., UĞUR F. A.
  10th International Conference on Luminescence and ESR Dosimetry, Adana, Türkiye, 5 - 07 Eylül 2016, ss.59
 57. A New Software for Evaluating Thermoluminescence Glow Peaks
  YÜKSEL M., ÜNSAL E.
  10th International Conference on Luminescence and ESR Dosimetry, Adana, Türkiye, 5 - 07 Eylül 2016, ss.54
 58. Calculation of Trap Parameters on Metamorphic Quartz
  DOĞAN T., YÜKSEL M., TOPAKSU M.
  10th International Conference on Luminescence and ESR Dosimetry, Adana, Türkiye, 5 - 07 Eylül 2016, ss.94
 59. Dose Response of Apatite Mineral for Beta Doses
  Karaman T., TOPAKSU M., YÜKSEL M., DOĞAN T.
  10th International Conference on Luminescence and ESR Dosimetry, Adana, Türkiye, 5 - 07 Eylül 2016, ss.55
 60. Synthesis and Thermoluminescence Characterization of CaSO4:Nd
  YÜKSEL M., DOĞAN T., PORTAKAL Z. G. , TOPAKSU M.
  10th International Conference on Luminescence and ESR Dosimetry, Adana, Türkiye, 5 - 07 Eylül 2016, ss.23
 61. Türk Eğitim Sisteminde Radyasyon Eğitiminin Yeri ve Öğretmen Adaylarının Radyasyona Yaklaşımı
  Yüksel M.
  3rd International Conference on Turkey and Turkish Studies, Athens, Yunanistan, 27 - 30 Haziran 2016, ss.67
 62. LUMINESCENCE STUDY OF Nd DOPED CaSO4
  YÜKSEL M., PORTAKAL Z. G. , DOĞAN T., TOPAKSU M.
  RAD 2016 Conference, 23 - 27 Mayıs 2016
 63. Determination of Natural Calcium Fluorite Trap Depths
  Topaksu M., Yüksel M., Doğan T.
  Fourth International Conference on Radiation and Applications in Various Fields of Research (RAD2016), Podgorica, Sırbistan Ve Karadağ, 23 - 27 Mayıs 2016, ss.187
 64. Thermoluminescence Properties of Anhydrous Sodium Sulfate
  Yüksel M.
  Fourth International Conference on Radiation and Applications in Various Fields of Research (RAD2016), Podgorica, Sırbistan Ve Karadağ, 23 - 27 Mayıs 2016, ss.182
 65. Luminescence Study of Neodymium-Doped Calcium Sulfate
  YÜKSEL M., PORTAKAL Z. G. , DOĞAN T., TOPAKSU M.
  Fourth International Conference on Radiation and Applications in Various Fields of Research (RAD2016), Niş, Sırbistan Ve Karadağ, 23 - 27 Mayıs 2016, ss.181
 66. Determination of TL Kinetic Parameters and Linear Attenuation Coefficient of Etibor 68
  Yüksel M., Sağsöz M. E. , Doğan T., Topaksu M., Durak R.
  International Conference on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT2016), Hatay, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2016, ss.129
 67. Radioecological Analysis of Ünye Soil Samples
  Kocakoç M., Yüksel M., Doğan T., Topaksu M., Uğur F. A.
  International Conference on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT2016), Hatay, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2016, ss.118
 68. An Initial Study of Developing a TL Glow Curve Deconvolution Application
  Yüksel M., Ünsal E., Doğan T., Topaksu M.
  International Conference on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT2016), Hatay, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2016, ss.128
 69. Preliminary Results on Dose Response of Serpantinite Mineral
  Topaksu M., Bozdağ Özensoy E., Doğan T., Yüksel M., Akça S., Portakal Z. G. , Balcı Yegen S., Parlak O.
  International Conference on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT2016), Hatay, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2016, ss.131
 70. Determination of Aragonite Kinetic Parameters Using CGCD
  DOĞAN T., YÜKSEL M., TOPAKSU M.
  International Conference on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT2016), Hatay, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2016, ss.130
 71. Determination of Linear Attenuation Coefficients of Some Dosimetric Materials
  SAĞSÖZ M. E. , YÜKSEL M., KORKUT Ö., AKTAŞ S., DOĞAN T., TOPAKSU M., DURAK R.
  International Physics Conference at the Anatolian Peak (IPCAP2016), Erzurum, Türkiye, 25 - 27 Şubat 2016, ss.288
 72. Lüminesans Özellik Gösteren Dozimetrik Malzemelerin Üretimi Sanayisinin Geliştirilmesi ve Karşılaşılan Problemler
  Yüksel M., Doğan T., Topaksu M.
  1. Ulusal Radyasyondan Korunma Kongresi, Ankara, Türkiye, 19 - 21 Kasım 2015, ss.35
 73. Determination of trap parameters using peak shape method in quartz
  Doğan T., Yüksel M., Topaksu M.
  The 9th International Conference on Luminescence and ESR Dosimetry (LumiDoz9), Antalya, Türkiye, 2 - 04 Eylül 2015, ss.72
 74. Investigation of Thermoluminescence Glow Peaks of Natural Apatite Crystal
  TOPAKSU M., Karaman T., YÜKSEL M., DOĞAN T., KARAOĞLAN F., ŞİMŞEK E.
  THE 9TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON LUMINESCENCE AND ESR DOSIMETRY, Antalya, Türkiye, 2 - 04 Eylül 2015, ss.61
 75. Dosimetric Characteristics of Anhydrous Borax
  YÜKSEL M., YEĞİNGİL Z., TOPAKSU M., DOĞAN T., ÖZGER KAVAK A. G. , ÖZDEMİR A.
  THE 9TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON LUMINESCENCE AND ESR DOSIMETRY, Antalya, Türkiye, 2 - 04 Eylül 2015, ss.27
 76. THERMOLUMINESCENCE GLOW CURVE PROPERTIES OF TLD-500 DOSIMETER
  YÜKSEL M., PORTAKAL Z. G. , DOĞAN T., TOPAKSU M., ÜNSAL E.
  RAD 2015: THE THIRD INTERNATIONAL CONFERENCE ON RADIATION AND APPLICATIONS IN VARIOUS FIELDS OF RESEARCH, Budva, 8 - 12 Haziran 2015, ss.387-392
 77. Effect of Heating Rate on Thermoluminescence of La-doped Zinc Borate
  TOPAKSU M., Küçük N., YÜKSEL M., DOĞAN T.
  Third International Conference on Radiation and Applications in Various Fields of Research (RAD2015), 8 - 12 Haziran 2015, ss.143
 78. A Preliminary Thermoluminescence Study of CaSO4
  YÜKSEL M., PORTAKAL Z. G. , DOĞAN T., TOPAKSU M.
  International Workshop on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT 2015), Osmaniye, Türkiye, 23 - 26 Nisan 2015, cilt.-, ss.62
 79. Optical Stimulated Luminescence (OSL) Properties of Oltu Stone
  DOĞAN T., YÜKSEL M., TOPAKSU M.
  Theoritical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology, Osmaniye, Türkiye, 23 - 26 Nisan 2015, ss.119
 80. THERMOLUMINESCENCE GLOW CURVE PROPERTIES OF TLD-500 DOSIMETER
  Yüksel M., Portakal Z. G. , Doğan T., Topaksu M., Unsal E.
  3rd International Conference on Radiation and Applications in Various Fields of Research (RAD), Budva, MONTENEGRO, 8 - 12 Haziran 2015, ss.387-392
 81. Mangan (Mn) katkılı Lityumborat’ın (Lİ2B4O7:Mn) lüminesansözelliklerinin incelenmesi ve termolüminesans dozimetresi olarak kullanımı
  Özdemir A., YEĞİNGİL Z., NUR N., KURT K., YÜKSEL M., DOĞAN T., TOPAKSU M.
  LumiDoz-8 International Conference on Luminescence and ESR Dosimetry, Ankara, Türkiye, 27 - 29 Ağustos 2014, ss.70
 82. Disprosyum Katkili MgB4O7 Dozimetrik Malzemesinin Beta Doz Yanıtı
  ÜNAL İ. S. , KURT K., YÜKSEL M., YEĞİNGİL Z., ÖZDEMİR A.
  8. Uluslararası Lüminesans ve ESR Dozimetri Kongresi (LumiDoz 8), Ankara, Türkiye, 27 - 29 Ağustos 2014, ss.95
 83. Mangan Mn Katkılı Lityumborat ın Li2B4O7 Mn Lüminesans Özelliklerinin İncelenmesi Ve Termolüminesans Dozimetresi Olarak Kullanımı
  ÖZDEMİR A., YEĞİNGİL Z., NUR N., KURT K., YÜKSEL M., DOĞAN T., TOPAKSU M.
  8. Uluslararası Lüminesans ve ESR Dozimetri Kongresi (LumiDoz 8), Ankara, Türkiye, 27 - 29 Ağustos 2014, ss.86
 84. Tavlamanın Dozimetrik Tepeler Üzerine Etkisine Bir Örnek İspanya Metamorfik Kuvarsı
  DOĞAN T., YÜKSEL M., TOPAKSU M., YEĞİNGİL Z.
  8. Uluslararası Lüminesans ve ESR Dozimetri Kongresi (LumiDoz 8), Ankara, Türkiye, 27 - 29 Ağustos 2014, ss.77
 85. DİSPROSYUM KATKILI MgB4O7 DOZİMETRİK MALZEMESİNİN BETA DOZ YANITI
  Ünal İ. S. , Kurt K., Yüksel M., Yeğingil Z., Özdemir A.
  8. Uluslararası Lüminesans ve ESR Dozimetri Kongresi (LumiDoz 8), Ankara, Türkiye, 27 - 29 Ağustos 2014, ss.95
 86. MANGAN (Mn) KATKILI LİTYUMBORAT'IN (Lİ2B4O7:Mn) LÜMİNESANS ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ VE TERMOLÜMİNESANS DOZİMETRESİ OLARAK KULLANIMI
  ÖZDEMİR A., YEĞİNGİL Z., NUR N., KURT K., YÜKSEL M., DOĞAN T., TOPAKSU M.
  8. Uluslararası Lüminesans ve ESR Dozimetri Kongresi (LumiDoz 8), Ankara, Türkiye, 27 - 29 Ağustos 2014, ss.86
 87. Thermoluminescence characteristics of Zn(BO2)2:Ce+3 under B-ray irradiation
  Küçük N., Küçük İ., YÜKSEL M., TOPAKSU M.
  8. Uluslararası Lüminesans ve ESR Dozimetri Kongresi (LumiDoz 8), Ankara, Türkiye, 27 - 29 Ağustos 2014, ss.58
 88. Türkiye Orjinli Doğal Oniks Taşının Termolüminesans (TL) Özelliklerinin İncelenmesi
  DOĞAN T., TOKTAMİŞ H., YÜKSEL M., TOPAKSU M., YAZICI A. N.
  Turkish Physical Society 31st International Physics Congress, Bodrum, Türkiye, 21 - 24 Temmuz 2014, ss.440
 89. Doğal Kuvars Mineralinin Termolüminesans (TL) Özelliklerine Tavlamanın Etkisi
  YÜKSEL M., TOPAKSU M., DOĞAN T., YEĞİNGİL Z.
  Turkish Physical Society 31st International Physics Congress, Bodrum, Türkiye, 21 - 24 Temmuz 2014, ss.466
 90. Türkiye Orijinli Doğal Oniks Taşının Termolüminesans (TL) Özelliklerinin İncelenmesi
  Doğan T., Toktamış H., Yüksel M., Topaksu M., Yazıcı N.
  31.Uluslararası Fizik Kongresi, Muğla, Türkiye, 21 - 24 Temmuz 2014, ss.440
 91. DOĞAL KUVARS MİNERALİNİN TERMOLÜMİNESANS (TL) ÖZELLİKLERİNE TAVLAMANIN ETKİSİ
  YÜKSEL M., TOPAKSU M., DOĞAN T., YEĞİNGİL Z.
  31. Uluslararası Fizik Kongresi, Muğla, Türkiye, 21 - 24 Temmuz 2014, ss.466
 92. Determination of Thermoluminescence Kinetic Parameters of ZnB2O4:La Phosphors
  Küçük N., Gözel A. H. , TOPAKSU M., YÜKSEL M.
  International Congress in Honour of Professor Ravi P. Agarwal, Bursa, Türkiye, 23 - 26 Haziran 2014, ss.218
 93. Radyoterapide Kullanılan EBT3 Gafkromik Filmlerin Dozimetrik Karakterizasyonu
  PORTAKAL Z. G. , YEĞİNGİL Z., YÜKSEL M.
  Lüminesans Dozimetri 7 Ulusal Bilimsel Toplantı (LUMIDOZ7), Isparta, Türkiye, 10 - 12 Eylül 2013, ss.51
 94. Türkiye ve İspanya Kaynaklı Metamorfik Kuvarsların Beta Doz Yanıtlarının Karşılaştırılması
  YÜKSEL M., TOPAKSU M., YEĞİNGİL Z., KURT K., DOĞAN T., NUR N., PORTAKAL Z. G.
  Lüminesans Dozimetri 7 Ulusal Bilimsel Toplantı (LUMIDOZ7), Isparta, Türkiye, 10 - 12 Eylül 2013, ss.44
 95. Mathematica Yazılımı Kullanılarak Benzetimi Yapılan Termolüminesans (TL) Işıma Tepelerinin TL Kinetiklerinin Hesaplanması
  YÜKSEL M., ÜNSAL E.
  Lüminesans Dozimetri 7 Ulusal Bilimsel Toplantı (LUMIDOZ7), Isparta, Türkiye, 10 - 12 Eylül 2013, ss.31
 96. Tüm Vücut Işınlaması ve Dozimetrik Hesaplamalara Genel Bakış
  Sarıgül N., YEĞİNGİL Z., Gülmen M., YÜKSEL M., PORTAKAL Z. G. , Gürlek A. K.
  Lüminesans Dozimetri 5 Ulusal Bilimsel Toplantı (LUMIDOZ5), Mersin, Türkiye, 8 - 09 Eylül 2011, ss.19
 97. LiF:Mg,Ti (TLD-100) Dozimetresinin Kalibrasyonu ve Doz-Enerji Cevabı
  Gülmen M., YEĞİNGİL Z., YÜKSEL M., Sarıgül N., PORTAKAL Z. G. , Gürlek A. K.
  Lüminesans Dozimetri 5 Ulusal Bilimsel Toplantı (LUMIDOZ5), Mersin, Türkiye, 8 - 09 Eylül 2011, ss.25
 98. Radyasyonun Kanser Oluşumu ve Kanser Tedavisi Üzerindeki Etkileri
  PORTAKAL Z. G. , YEĞİNGİL Z., Gülmen M., Sarıgül N., YÜKSEL M.
  Lüminesans Dozimetri 5 Ulusal Bilimsel Toplantı (LUMIDOZ5), Mersin, Türkiye, 8 - 09 Eylül 2011, ss.45
 99. Doğal Kuvars Mineralinin Termolüminesans (TL) Özellikleri ve Kinetik Parametrelerinin Belirlenmesi
  Akkaya R., TOPAKSU M., YÜKSEL M., DOĞAN T., TOPAK Y., YEĞİNGİL Z.
  Lüminesans Dozimetri 4 Ulusal Bilimsel Toplantı (LUMIDOZ4), Gaziantep, Türkiye, 20 - 22 Eylül 2010, ss.13
 100. AAPM'nin TG-51 Klinik Referans Dozimetri Protokolü ve Uygulamaları
  YÜKSEL M., YEĞİNGİL Z.
  Lüminesans Dozimetri 4 Ulusal Bilimsel Toplantı (LUMIDOZ4), Gaziantep, Türkiye, 20 - 22 Eylül 2010, ss.26
 101. Ortaöğretimde Modern Fizik Öğretimi
  Kaygısız T., YÜKSEL M., Deniz (Dingil) F.
  Türk Fizik Derneği 27. Uluslararası Fizik Kongresi, İstanbul, Türkiye, 14 - 17 Eylül 2010, ss.784
 102. Isı ve Sıcaklık Konusunun Öğretimine Ayrılıp-Birleşme (Jigsaw) Tekniğinin Etkisi
  YÜKSEL M., Deniz (Dingil) F., Kaygısız T.
  Türk Fizik Derneği 27. Uluslararası Fizik Kongresi, İstanbul, Türkiye, 14 - 17 Eylül 2010, ss.785-786
 103. Fen ve Teknoloji Dersine ait Proje ve Performans Görevlerinin Analizi
  Deniz (Dingil) F., YÜKSEL M., Kaygısız T.
  Türk Fizik Derneği 27. Uluslararası Fizik Kongresi, İstanbul, Türkiye, 14 - 17 Eylül 2010, ss.783
 104. Işık Teorilerinin Kavranma Düzeylerinin Karşılaştırılması
  YÜKSEL M.
  Türk Fizik Derneği 26. Uluslararası Fizik Kongresi, Manisa, Türkiye, 24 - 27 Eylül 2009, ss.574
 105. Perception Levels in Physics Education
  Özkendir O. M. , YÜKSEL M., Özkurt B.
  Physics Teaching in Engineering Education PTEE2009, Wroclaw, Polonya, 10 - 12 Eylül 2009, ss.51-54
 106. Beliefs of the Sciences Educators About Creativities
  YÜKSEL M., Deniz (Dingil) F., DOĞAN T., Kaygısız T.
  Turkish Physical Society 25th International Physics Congress, Muğla, Türkiye, 25 - 29 Ağustos 2008, ss.286
 107. Orta Anadolu Fluoritlerinin (CaF2) Termolüminesans (TL) Işıma Tepelerine Tavlamanın Etkisi
  YÜKSEL M., TOPAKSU M., Yazıcı A. N. , YEĞİNGİL Z., DOĞAN T.
  Lüminesans Dozimetri 2 Ulusal Bilimsel Toplantı (LUMIDOZ2), Manisa, Türkiye, 21 - 23 Ağustos 2008
 108. Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulamalarında Kullandıkları Yöntem ve Teknikleri Şekillendiren Faktörler
  YÜKSEL M.
  Türk Fizik Derneği 24. Uluslararası Fizik Kongresi, Malatya, Türkiye, 28 - 31 Ağustos 2007, ss.589

Diğer Yayınlar

 1. Ç.Ü. FEF Ders Notu Genel Fizik III Laboratuvarı
  UFUKTEPE Y., KARAKILÇIK M., YÜKSEL M., AKYOL M., AKÇA G., AKÇA S., GÜRSUL M., ŞEKER(ZAİMOĞLU) Z., ÇETİN G., YEĞEN S. B. , et al.
  Ders Notu, ss.145, 2015
 2. Temel Bilgisayar Bilimleri
  Yüksel M.
  Ders Notu, ss.1-35, 2010

Verdiği Dersler

Deneysel Fizik ve Ölçme Yöntemleri II, Lisans, 2021 - 2022
KBRN Tehditlerinde Savunma ve Güvenlik, Yüksek Lisans, 2020 - 2021
KBRN Tehditlerinde Savunma ve Güvenlik., Doktora, 2020 - 2021
Fizik, Lisans, 2020 - 2021
Matematik, Lisans, 2020 - 2021
Fizik, Ön Lisans, 2020 - 2021
Fizik, Ön Lisans, 2020 - 2021
Matematik, Lisans, 2020 - 2021
Radyasyon ve Tıbbi Görüntüleme, Lisans, 2017 - 2018, 2019 - 2020
Tıbbi Görüntüleme Sistemleri, Lisans, 2020 - 2021
Fizik, Ön Lisans, 2020 - 2021
Tıbbi Görüntüleme Sistemleri, Lisans, 2020 - 2021
Temel Matematik, Lisans, 2020 - 2021
Radyasyon ve Tıbbi Görüntüleme., Ön Lisans, 2017 - 2018, 2019 - 2020
Bilgisayar 1, Ön Lisans, 2009 - 2010
Klavye Teknikleri, Ön Lisans, 2008 - 2009, 2009 - 2010
Bilgisayar Programlama 1, Lisans, 2009 - 2010
Mikro Bilgisayar Sistemleri ve Assembler, Ön Lisans, 2008 - 2009
İşletim Sistemleri, Ön Lisans, 2008 - 2009, 2009 - 2010
Bilgisayara Giriş, Ön Lisans, 2009 - 2010
Bilgisayar Ağ Sistemleri, Ön Lisans, 2009 - 2010
Grafik ve Animasyon, Ön Lisans, 2008 - 2009
Temel Bilgisayar Bilimleri, Lisans, 2008 - 2009, 2009 - 2010
Bilgisayar 2, Ön Lisans, 2008 - 2009
C Programlama 2, Ön Lisans, 2008 - 2009
Programlamaya Giriş, Lisans, 2009 - 2010
C Programlama 1, Ön Lisans, 2008 - 2009
Bilgisayara Giriş, Ön Lisans, 2008 - 2009

Yönetilen Tezler

Yüksel M., Kurt K., Lantanit katkılı magnezyum borat minerallerinin lüminesans özelliklerinin incelenmesi ve tıbbı dozimetre olarak kullanılabilirliği, Yüksek Lisans, İ.SİMGE(Öğrenci), 2019

Patent

Yeğingil Z., Yüksel M., Kurt K., Altunal V., Özdemir A., Serindağ O., Ocakoğlu K., Doğan T., Topaksu M., Dozimetrik Özellik Gösteren Mangan (Mn) veya Neodimyum (Nd) Katkılı Magnezyum Borat (MgB4O7:Mn veya MgB4O7:Nd) ve Üretim Yöntemi, Patent, BÖLÜM G Fizik, İlk Tescil, 2018

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

Radyasyondan Korunma Uzmanları Derneği (RADKOR), Üye, 2015 - Devam Ediyor , Türkiye
Türk Fizik Derneği, Üye, 2015 - Devam Ediyor

Bilimsel Hakemlikler

RADIATION PHYSICS AND CHEMISTRY, SCI Kapsamındaki Dergi, Şubat 2021
Athens Journal of Education, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Şubat 2021
Radiation Physics and Chemistry, SCI Kapsamındaki Dergi, Ekim 2019
International Journal of Applied Microbiology Biotechnology Research (IJAMBR), Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Ağustos 2019
Athens Journal of Education, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Şubat 2019
Journal of Non-Crystalline Solids, SCI Kapsamındaki Dergi, Ekim 2018
Cumhuriyet Science Journal, Hakemli Bilimsel Dergi, Temmuz 2018
International Advanced Researches and Engineering Journal, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Mart 2018
Diğer Ülkelerdeki Kamu Kurumları Tarafından Desteklenmiş Proje, LE STUDIUM | Institute for advanced studies - Loire Valley, Fransa, Mart 2018
Applied Radiation and Isotopes, SCI Kapsamındaki Dergi, Ocak 2018
Applied Radiation and Isotopes, SCI Kapsamındaki Dergi, Aralık 2017
Journal of Non-Crystalline Solids, SCI Kapsamındaki Dergi, Eylül 2017
Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi (PEGEGOG), SCI Kapsamındaki Dergi, Ağustos 2017
Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi (PEGEGOG), SCI Kapsamındaki Dergi, Haziran 2017
Chemical Engineering Communications, SCI Kapsamındaki Dergi, Mart 2017
Journal of Non-Crystalline Solids, SCI Kapsamındaki Dergi, Ekim 2016
Athens Journal of Education, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Ağustos 2016
Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Dergisi (e-Dergi), Hakemli Bilimsel Dergi, Nisan 2016
Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi (PEGEGOG), Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Mart 2016
Spectroscopy Letters, SCI Kapsamındaki Dergi, Ekim 2015
NWSA Academic Journals Education Sciences, Diğer Dergiler, Ekim 2015
Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi (PEGEGOG), Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Eylül 2015
Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi (PEGEGOG), Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Mart 2015
Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Hakemli Bilimsel Dergi, Ekim 2014
Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi (PEGEGOG), Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Eylül 2014
Cukurova University Faculty of Education Journal, Hakemli Bilimsel Dergi, Nisan 2012
e-Journal of New World Sciences Academy, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Nisan 2009
e-Journal of New World Sciences Academy, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Ekim 2008

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

Buyan A. G. , Bor D., Tunçel N., Göksu Y., Yurt A., Kaya T., Engin Y., Fındıklı İ., Güllüoğlu E., Halaç A., et al., II. Uluslararası Katılımlı Radyasyondan Korunma Kongresi, Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu, Ankara, Türkiye, Kasım 2017
Papanıkos G. T. , Petrou E., Sarafıan H., Orıon I., Schertzer D., Mourtos N., Maheswaran B., Gengan R. M. , Salman J., Yüksel M., et al., 5th Annual International Conference on Physics, Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu, Athens, Yunanistan, Temmuz 2017
Tel E., Sarpün İ. H. , Konıng A., Aydın A., Belgaıd M., Kaplan A., Nabı J., Topaksu M., Kayış Topaksu A., Azbouche A., et al., 3rd International Conference on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT), Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu, Adana, Türkiye, Mayıs 2017
Topaksu M., Yüksel M., Doğan T., Yazıcı A. N. , Karalı T., Ayvacıklı M., Sayın Ü., Kafadar V. E. , Toktamış H., Akça S., et al., 10. Uluslararası Lüminesans ve ESR Dozimetri Kongresi (LumiDoz10), Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu, Adana, Türkiye, Eylül 2016

Bilimsel Araştırma / Çalışma Grubu Üyelikleri

Natural & Formal Sciences Division (SD) Physics Unit, Athens Institute For Education & Research (ATINER), Greece, https://www.atiner.gr/physics-unit, 2016 - Devam Ediyor

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi. (UBAK)-Fen ve Mühendislik Bilimleri, Katılımcı, Şanlıurfa, Türkiye, 2019
TÜBİTAK 2237-Fen Bilimleri ve Mühendislik Alanında Bilimsel Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi, Katılımcı, Adana, Türkiye, 2019
3rd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Oturum Başkanı, Ankara, Türkiye, 2019
3rd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Katılımcı, Ankara, Türkiye, 2019
2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Katılımcı, Samsun, Türkiye, 2018
11th International Conference on Luminescence and ESR Dosimetry, Katılımcı, Gaziantep, Türkiye, 2018
2nd International Congress of the Radiation Protection, Katılımcı, Ankara, Türkiye, 2017
Turkish Physical Society 33rd International Physics Congress, Katılımcı, Muğla, Türkiye, 2017
5th Annual International Conferenece on Physics, Katılımcı, Athína, Yunanistan, 2017
Fifth International Conference on Radiation and Applications in Various Fields of Research (RAD2017), Katılımcı, Sırbistan Ve Karadağ, 2017
3rd International Conference on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT2017), Katılımcı, Adana, Türkiye, 2017
10th International Conference on Luminescence and ESR Dosimetry, Katılımcı, Adana, Türkiye, 2016
Türk Fizik Derneği 32. Uluslararası Fizik Kongresi, Katılımcı, Muğla, Türkiye, 2016
İş Sağlığı ve Güvenliğinde Radyasyondan Korunma Çalıştayı, Katılımcı, İzmir, Türkiye, 2016
3rd International Conference on Turkey and Turkish Studies, Katılımcı, Athína, Yunanistan, 2016
İş Sağlığı ve Güvenliğinde Radyasyondan Korunma Kursu, Katılımcı, Türkiye, 2016
Fourth International Conference on Radiation and Applications in Various Fields of Research (RAD2016), Katılımcı, Nish, Sırbistan Ve Karadağ, 2016
International Conference on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT2016), Katılımcı, Hatay, Türkiye, 2016
International Physics Conference at the Anatolian Peak (IPCAP2016), Katılımcı, Erzurum, Türkiye, 2016
The 9th International Conference on Luminescence and ESR Dosimetry (LumiDoz 9), Katılımcı, Antalya, Türkiye, 2015
Third International Conference on Radiation and Applications in Various Fields of Research (RAD2015), Katılımcı, Budva, 2015
International Workshop on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT 2015), Katılımcı, Osmaniye, Türkiye, 2015
XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK 2014), Katılımcı, Adana, Türkiye, 2014
International Conference on Luminescence and ESR Dosimetry (LumiDoz 8), Katılımcı, Ankara, Türkiye, 2014
Türk Fizik Derneği 31. Uluslararası Fizik Kongresi, Katılımcı, Bodrum, Türkiye, 2014
Lüminesans Dozimetri 7 (LUMIDOZ7), Katılımcı, Türkiye, 2013
Uygulamalı Dozimetri ve Tarihlendirme (Lüminesans & ESR) Yaz Okulu, Katılımcı, Türkiye, 2013
Lüminesans Dozimetri 6 (LUMIDOZ6), Katılımcı, Türkiye, 2012
Lüminesans Dozimetri 5 (LUMIDOZ5), Katılımcı, Türkiye, 2011
Türk Fizik Derneği 27. Uluslararası Fizik Kongresi, Katılımcı, Türkiye, 2010
Lüminesans Dozimetri 4 (LUMIDOZ4), Katılımcı, Türkiye, 2010
Türk Fizik Derneği 26. Uluslararası Fizik Kongresi, Katılımcı, Türkiye, 2009
Lüminesans Dozimetri 3 (LUMIDOZ3), Katılımcı, Türkiye, 2009
Lüminesans Dozimetri 2 (LUMIDOZ2), Katılımcı, Türkiye, 2008
Türk Fizik Derneği 25. Uluslararası Fizik Kongresi, Katılımcı, Türkiye, 2008
Türk Fizik Derneği 24. Uluslararası Fizik Kongresi, Katılımcı, Türkiye, 2007

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS):177
h-indeksi (WOS):9

Araştırma Alanları

Fizik Eğitimi, Fizik, Nükleer Fizik, Temel Bilimler