Learning Knowledge


Doctorate
2009 - 2013
Cukurova University, Fen-Edebiyat Fakültesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Fizik, Nükleer Fizik Abd, Turkey

Post Graduate
2004 - 2008
Cukurova University, Fen-Edebiyat Fakültesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Fizik, Nükleer Fizik Abd, Turkey

Under Graduate
1998 - 2003
Karadeniz Technical University, Fatih Eğitim Fakültesi/Ortaöğretim Fen Ve Matematik Alanları Eğitimi, Fizik Öğretmenliği, Turkey

Certificates, Courses and Trainings

Education Management and Planning, FEDEK Değerlendirici Eğitimi, FEDEK, 2021
Vocational Course, Alpha-Beta Counter Course, CANBERRA Industries, 2017
Occupational Health and Safety, İş Sağlığı ve Güvenliğinde Radyasyondan Korunma Kursu, Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (DESEM) ve RADKOR, 2016
Occupational Health and Safety, İş Sağlığı ve Güvenliğinde Radyasyondan Korunma Kursu, Radyasyondan Korunma Uzmanları Derneği (RADKOR), 2015
Vocational Course, Alpha-Beta Counter Course, Canberra Industries, 2013
IT, Ön Muhasebe Yetkinlik Belgesi (ETA V8), EduPoint Kurumsal Eğitim Platformu, 2011
IT, Microsoft Office 2010 Yetkinlik Belgesi, SmartPro Bilgisayar Akademisi, 2011
IT, Bilgisayar Programcılığı Sertifikası, Sakarya Üniversitesi, 2011
IT, Microsoft Office 2007 Başarı Sertifikası, Bilge Adam Bilgi Teknolojileri Akademisi, 2010
Foreign Language, İngilizce, Çukurova Üniversitesi YADİM, 2005
IT, Bilgisayar İşletmenliği, Tarsus Halk Eğitimi Merkezi ve ASO, 2003

Dissertations

Doctorate, Investigating Natural and Doped Boron Minerals Using Thermoluminescence (TL) Method for the Purpose of Development of a Dosimeter, Cukurova University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik, 2013
Post Graduate, The Effect of Annealing on the Thermoluminescence (TL) Glow-Peaks of Central Anatolian Fluorites (CaF2), Cukurova University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik, 2008

Academic Titles / Tasks


Associate Professor
2019 - Continues
Cukurova University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik

Lecturer PhD
2018 - 2019
Cukurova University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik

Expert PhD
2014 - 2018
Cukurova University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik

Lecturer
2009 - 2010
Mersin University, Tarsus Teknik Eğitim Fakültesi, Elektronik Ve Bilgisayar Eğitimi

Lecturer
2008 - 2010
Adiyaman University, Besni Meslek Yüksekokulu, Bilgisayar Teknolojisi

Supported Projects

 1. YÜKSEL M., Project Supported by Higher Education Institutions, Bor Minerallerinin Yapısal ve Morfolojik Özellikleri ile Yıllık Etkin Doz Eşdeğerlerinin Belirlenmesi, 2018 - Continues
 2. TOPAKSU M., BALCI YEGEN S., PORTAKAL Z. G. , YÜKSEL M., DOĞAN T., AKÇA S., Project Supported by Higher Education Institutions, Silisyumca Zengin Minerallerin Lüminesans Özelliklerinin Belirlenmesi, 2016 - Continues
 3. Oğuz K. F. , Yüksel M., Yahşi Çelen Y., Topaksu M., Aksu M. G. , Cilacı Tombuş A., Tombuş Ö., Dündar A., Sarper E. B. , Project Supported by Higher Education Institutions, Kemik metastazlı hastalara uygulanan Stereotaktik Vücut Radyoterapi Uygulamalarının Alderson Rando Fantom Üzerinde TLD Yardımıyla Araştırılması, 2019 - 2021
 4. Oğuz K. F. , Yüksel M., Yahşi Çelen Y., Topaksu M., Aksu M. G. , Sarper E. B. , Project Supported by Higher Education Institutions, Inhomojen Dokularda Stereotaktik Vücut Radyoterapi Uygulamalarının in vivo ortamda TLD yardımıyla araştırılması, 2019 - 2021
 5. Oğuz K. F. , Yüksel M., Yahşi Çelen Y., Topaksu M., Aksu M. G. , Sarper E. B. , Project Supported by Higher Education Institutions, Prostat Radyoterapisi Alan Hastalarda TLD Dozimetresi Kullanılarak İntegral Doz Değerlerinin İncelenmesi, 2019 - 2021
 6. PORTAKAL UÇAR Z. G. , AYVACIKLI M., OĞLAKÇI M., KAYNAR Ü. H. , TOPAKSU M., YÜKSEL M., DOĞAN T., CAN N., AKÇA S., Project Supported by Higher Education Institutions, Nadir Toprak Elementi Katkılı Zn2SiO4 Fosforunun Dozimetrik Özelliklerinin TL Yöntemiyle Belirlenmesi, 2019 - 2021
 7. AKÇA ÖZALP S., TOPAKSU M., PORTAKAL Z. G. , HALEFOĞLU Y. Z. , YÜKSEL M., OĞLAKÇI M., Project Supported by Higher Education Institutions, Dolomit Mineralinin Termolüminesans (TL) Özelliklerinin İncelenmesi, 2018 - 2021
 8. Topaksu M., Karaman T., Yüksel M., Doğan T., Project Supported by Higher Education Institutions, Doğal Apatit Mineralinin Termolüminesans TL Optiksel Uyarılmayla Lüminesans OSL ve Elektron Spin Rezonans ESR Yöntemleriyle İncelenmesi, 2014 - 2021
 9. TOPAKSU M., BULCAR K., YÜKSEL M., DOĞAN T., Project Supported by Higher Education Institutions, Samaryum ve Tulyum Katkılı Çinko Borat Fosforlarının Lüminesans Özelliklerinin İncelenmesi ve Termolüminesans Dozimetresi Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması, 2017 - 2020
 10. Yüksel M., TUBITAK Project, Bilim Toplum Projeleri: Bilim Söyleşisi Konuşmacı, 2019 - 2019
 11. Yüksel M., Project Supported by Other Official Institutions, Bilim Söyleşileri Konuşmacı:Radyasyon, Radyasyon Ölçümü ve Kullanım Alanları, 2019 - 2019
 12. KARAOĞLAN F., DOĞAN T., YÜKSEL M., TOPAKSU M., ÇAN T., Project Supported by Higher Education Institutions, Seyhan Nehri Eski Taraçalarının OSL Yöntemi ile Tarihlendirilmesi, 2017 - 2019
 13. YÜKSEL M., TUBITAK Project, Yüreğir Bilim Şenliği: Havacılık Ve Uzay, Bilim ve Toplum, 2018 - 2018
 14. TOPAKSU M., PARLAK O., BALCI YEGEN S., PORTAKAL Z. G. , YÜKSEL M., AKÇA S., DOĞAN T., Project Supported by Higher Education Institutions, Muskovit Mineralinin Termolüminesans(TL) Özelliklerinin İncelenmesi, 2016 - 2018
 15. TOPAKSU M., YÜKSEL M., Project Supported by Higher Education Institutions, Bilim İnsanı Yetiştirme ve Destekleme Projesi (Yayın Teşvik), 2016 - 2018
 16. YÜKSEL M., DOĞAN T., TOPAKSU M., Project Supported by Higher Education Institutions, Thermoluminescence kinetic parameters of different amount La-doped ZnB2O4, 2015 - 2018
 17. TOPAKSU M., DOĞAN T., YÜKSEL M., Project Supported by Higher Education Institutions, Termolüminesans ve Optik Uyarmalı Lüminesans (TL/OSL) Yöntemlerine Dayalı Bir Tarihlendirme Laboratuvarı Kurulması, 2015 - 2018
 18. DOĞAN T., YÜKSEL M., ALAGÖZ ERGÜDEN S., TOPAKSU M., Project Supported by Higher Education Institutions, Türkiyenin Kuzeydoğu Akdeniz (Mersin ve İskenderun) Sahillerinde Bulunan Bazı Makroalg Türlerinin Doğal Radyoaktivite ve Ağır Metal Konsantrasyonlarının Ölçülmesi, 2015 - 2018
 19. Doğan T., Yüksel M., Topaksu M., Alagöz Ergüden S., Project Supported by Higher Education Institutions, Türkiyenin Kuzeydoğu Akdeniz Mersin ve İskenderun Sahillerinde Bulunan Bazı Makroalg Türlerinin Doğal Radyoaktivite ve Ağır Metal Konsantrasyonlarının Ölçülmesi, 2015 - 2018
 20. YÜKSEL M., TOPAKSU M., DOĞAN T., AKÇA S., UĞUR F. A. , PORTAKAL Z. G. , Project Supported by Higher Education Institutions, Tarsus İlçesinin Doğal Radyoaktivitesinin Belirlenmesi ve İzo-radyoaktivite Haritasının Çıkarılması, 2015 - 2018
 21. Yüksel M., Topaksu M., Doğan T., Portakal Uçar Z. G. , Uğur F. A. , Akça Özalp S., Project Supported by Higher Education Institutions, Tarsus İlçesinin Doğal Radyoaktivitesinin Belirlenmesi ve İzo radyoaktivite Haritasının Çıkarılması, 2015 - 2018
 22. TOPAKSU M., YÜKSEL M., AKÇA S., DOĞAN T., PARLAK O., Project Supported by Higher Education Institutions, Serpantinit Mineralinin Karakterizasyonu ve Lüminesans Özellikleri, 2015 - 2018
 23. YÜKSEL M., Project Supported by Higher Education Institutions, Theoretical Study on Heating Rate Effect Using Simulated Thermoluminescence Glow Peaks, 2017 - 2017
 24. DOĞAN T., YÜKSEL M., TOPAKSU M., BALCI YEGEN S., PORTAKAL Z. G. , AKÇA S., Project Supported by Higher Education Institutions, Calculation of Activation Energy Using VHR Method for Low Temperature Peak of Gypsum Mineral, 2017 - 2017
 25. TOPAKSU M., KAYIŞ TOPAKSU A., PORTAKAL Z. G. , AKÇA S., BALCI YEGEN S., YÜKSEL M., DOĞAN T., Project Supported by Higher Education Institutions, International Conference on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT2017), 2017 - 2017
 26. TOPAKSU M., YÜKSEL M., DOĞAN T., BALCI YEGEN S., AKÇA S., PORTAKAL Z. G. , KARAMAN T., Project Supported by Higher Education Institutions, Analysis of Thermoluminescence Kinetic Parameters of Apatite with CGCD Method, 2017 - 2017
 27. YÜKSEL M., DOĞAN T., PORTAKAL Z. G. , BALCI YEGEN S., AKÇA S., TOPAKSU M., Project Supported by Higher Education Institutions, A Preliminary Study of TL and OSL Traps for Aragonite Mineral, 2017 - 2017
 28. YÜKSEL M., TOPAKSU M., DOĞAN T., ÜNSAL E., Project Supported by Higher Education Institutions, Lüminesans Eğrilerinin Analizi İçin Kullanılan Bilgisayarla Işıma Eğrisi Ayrıştırma Programının Yazılması ve Geliştirilmesi, 2015 - 2017
 29. TOPAKSU M., UĞUR F. A. , YÜKSEL M., DOĞAN T., PORTAKAL Z. G. , AKÇA S., BALCI YEGEN S., Project Supported by Higher Education Institutions, Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Toprak ve Fıstık Örneklerinin Doğal Radyoaktivitesinin Belirlenmesi, 2015 - 2017
 30. YÜKSEL M., TOPAKSU M., DOĞAN T., Project Supported by Higher Education Institutions, Production and Testing of TL Dosimeters as an Ionizing Radiation Sensor, 2016 - 2016
 31. YÜKSEL M., Project Supported by Higher Education Institutions, Türk Eğitim Sisteminde Radyasyon Eğitiminin Yeri ve Öğretmen Adaylarının Radyasyona Yaklaşımı, 2016 - 2016
 32. TOPAKSU M., YAZICI A. N. , YÜKSEL M., DOĞAN T., PORTAKAL Z. G. , AKÇA S., BALCI YEGEN S., KAFADAR V. E. , AYVACIKLI M., KARALI T., et al., Project Supported by Higher Education Institutions, 10th International Conference on Luminescence and ESR Dosimetry, 2016 - 2016
 33. TOPAKSU M., YÜKSEL M., DOĞAN T., Project Supported by Higher Education Institutions, Determination of Natural Calcium Fluorite Trap Depths, 2016 - 2016
 34. YÜKSEL M., Project Supported by Higher Education Institutions, Thermoluminescence Properties of Anhydrous Sodium Sulfate, 2016 - 2016
 35. KOCAKOÇ M., YÜKSEL M., DOĞAN T., TOPAKSU M., UĞUR F. A. , Project Supported by Higher Education Institutions, Ünye İlçesi ve Çevresinin Doğal Radyoaktivitesinin Belirlenmesi, 2015 - 2016
 36. YÜKSEL M., Project Supported by Higher Education Institutions, Thermoluminescence Glow Curve Properties of TLD-500 Dosimeter, 2015 - 2015
 37. TOPAKSU M., YÜKSEL M., DOĞAN T., Project Supported by Higher Education Institutions, Effect of Heating Rate on Thermoluminescence of Ladoped Zinc Borate, 2015 - 2015
 38. DOĞAN T., TOPAKSU M., YÜKSEL M., Project Supported by Higher Education Institutions, Comparative study of the thermoluminescence properties of natural metamorphic quartz belonging to Turkey and Spain, 2014 - 2015
 39. YÜKSEL M., DOĞAN T., PORTAKAL Z. G. , TOPAKSU M., Project Supported by Higher Education Institutions, NADİR TOPRAK ELEMENTİ (NTE) KATKILANMIŞ KALSİYUM SÜLFAT (CaSO4) ÜRETİMİ VE DOZİMETRİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ, 2014 - 2015
 40. YÜKSEL M., TOPAKSU M., DOĞAN T., Project Supported by Higher Education Institutions, Investigation of the characteristics of thermoluminescence glow curves of natural hydrothermal quartz from Hakkari area in Turkey, 2014 - 2015
 41. Yüksel M., Doğan T., Topaksu M., Portakal Uçar Z. G. , Project Supported by Higher Education Institutions, NADİR TOPRAK ELEMENTİ NTE KATKILANMIŞ KALSİYUM SÜLFAT CaSO4 ÜRETİMİ VE DOZİMETRİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ, 2014 - 2015
 42. Yeğingil Z., Yüksel M., Kurt K., Altunal V., Özdemir A., Serindağ O., Ocakoğlu K., Doğan T., Topaksu M., BOREN, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Projesi, Katkılanmış MgB4O7 ve Na2B4O7 Bor Bileşenlerinden Lüminesans Yöntemi Kullanılarak Medikal Amaçlı Dozimetrik Malzeme Geliştirilmesi, 2013 - 2015
 43. DOĞAN T., TOPAKSU M., YÜKSEL M., Project Supported by Higher Education Institutions, Türkiye Orijinli Doğal Oniks Taşının Termolüminesans (TL) Özelliklerinin İncelenmesi, 2012 - 2015
 44. Doğan T., Yüksel M., Topaksu M., Project Supported by Higher Education Institutions, Türkiye Orijinli Doğal Oniks Taşının Termolüminesans TL Özelliklerinin İncelenmesi, 2012 - 2015
 45. Yeğingil Z., Yüksel M., Project Supported by Higher Education Institutions, Doğal ve Katkılanmış Bor Mineralinin Dozimetrik Özelliklerinin Termolüminesans TL Yöntemi Kullanılarak Çalışılması ve Bir Dozimetre Geliştirilmesi, 2009 - 2013
 46. Yeğingil Z., Yüksel M., Project Supported by Higher Education Institutions, Orta Anadolu Fluoritlerinin (CaF2) Termolüminesans (TL) Işıma Tepelerine Tavlamanın Etkisi, 2007 - 2008

Awards

 1. YÜKSEL M., 2016 Yılı Bilimsel Aktiviteler Ödülü, Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı, April 2017
 2. YÜKSEL M., 2015 Yılı Bilimsel Aktiviteler Ödülü, Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı, April 2016
 3. YÜKSEL M., 2014 Yılı Bilimsel Aktiviteler Ödülü, Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı, June 2015

Scholarships

Doktora Sonrası Araştırmacı Bursu, Other Government Agencies, 2013 - 2014
Doktora Öğrencisi Araştırma Bursu, Other Government Agencies, 2013 - 2013

Jury Memberships

Doctorate, Doctorate, Kocaeli Üniversitesi, February, 2021

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

 1. Structural and luminescence characterization of Ce3+ and Mn2+ co-activated zinc silicate nanocrystal obtained by gel combustion synthesis
  Portakal-Ucar Z. G. , Oglakci M., Yüksel M., Ayvacikli M., Can N.
  MATERIALS RESEARCH BULLETIN, vol.133, 2021 (Journal Indexed in SCI)
 2. Thermoluminescence properties of beta particle irradiated Ca3Al2O6 phosphor relative to environmental dosimetry
  Bakr M., Portakal-Ucar Z. G. , Yüksel M., Kaynar U. H. , Ayvacikli M., Benourdja S., Canimoglu A., Topaksu M., Hammoudeh A., Can N.
  JOURNAL OF LUMINESCENCE, vol.227, 2020 (Journal Indexed in SCI)
 3. Thermoluminescence of beta-particle induced Bern-4M muscovite
  Portakal-Uçar Z. G. , Akça S., Balci-Yegen S., Yüksel M., Doğan T., Souadi G., Parlak O., Topaksu M., Can N.
  RADIATION PHYSICS AND CHEMISTRY, vol.174, 2020 (Journal Indexed in SCI)
 4. TL and OSL studies on gallium sulfide (GaS) single crystals
  Işık M., Yüksel M., Topaksu M., Gasanly N. M.
  JOURNAL OF LUMINESCENCE, vol.225, 2020 (Journal Indexed in SCI)
 5. Structural and spectroscopic properties of LaAlBO3 doped with Eu3+ ions
  Halefoğlu Y. Z. , Oğlakçı M., Yüksel M., Canımoğlu A., Topaksu M., Can N.
  APPLIED RADIATION AND ISOTOPES, vol.154, 2019 (Journal Indexed in SCI)
 6. Comparative studies on thermoluminescence characteristics of non-doped Mg2SiO4 prepared via a solid-state reaction technique and wet-chemical method: An unusual heating rate dependence
  Doğan T., Akça S., Yüksel M., Kucuk N., Ayvacıklı M., Karabulut Y., Canımoğlu A., Topaksu M., Can N.
  JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS, vol.795, pp.261-268, 2019 (Journal Indexed in SCI)
 7. Synthesis and luminescence characterization of microcrystalline Nd-doped calcium sulfate
  Yüksel M., Doğan T., Portakal Z. G. , Topaksu M.
  APPLIED RADIATION AND ISOTOPES, vol.148, pp.197-203, 2019 (Journal Indexed in SCI)
 8. Preparation and photoluminescence properties of aluminate phosphors produced by combustion synthesis
  Halefoğlu Y. Z. , Yüksel M., Derin H., Can N., Topaksu M., Ozturk E., Karacaoglu E.
  APPLIED RADIATION AND ISOTOPES, vol.142, pp.46-50, 2018 (Journal Indexed in SCI)
 9. Heating rate properties and kinetic parameters of thermoluminescence glow curves of La-doped zinc borate
  Yüksel M., Doğan T., Balci-Yegen S., Akça S., Portakal Z. G. , Kucuk N., Topaksu M.
  RADIATION PHYSICS AND CHEMISTRY, vol.151, pp.149-155, 2018 (Journal Indexed in SCI)
 10. Thermoluminescence behavior of Sm3+ activated ZnB2O4 phosphors synthesized using low temperature chemical synthesis method
  Bulcar K., Doğan T., Akça S., Yüksel M., Ayvacıklı M., Karabulut Y., Kucuk N., Canımoglu A., Can N., Topaksu M.
  NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION B-BEAM INTERACTIONS WITH MATERIALS AND ATOMS, vol.428, pp.65-71, 2018 (Journal Indexed in SCI)
 11. Thermoluminescence and dosimetric characteristics study of quartz samples from Seyhan Dam Lake Terraces
  Yüksel M.
  CANADIAN JOURNAL OF PHYSICS, vol.96, pp.779-783, 2018 (Journal Indexed in SCI)
 12. Thermoluminescence dose and heating rate dependence and kinetic analysis of ZnB2O4:0.05Dy(3+) phosphor
  Balci-Yegen S., YÜKSEL M., Kucuk N., Karabulut Y., Ayvacikli M., Can N., TOPAKSU M.
  NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION B-BEAM INTERACTIONS WITH MATERIALS AND ATOMS, vol.416, pp.50-54, 2018 (Journal Indexed in SCI)
 13. Normal and anomalous heating rate effects on thermoluminescence of Ce-doped ZnB2O4
  Doğan T., Yüksel M., Akça S., Portakal Z. G. , Balci-Yegen S., Kucuk N., Topaksu M.
  APPLIED RADIATION AND ISOTOPES, vol.128, pp.256-262, 2017 (Journal Indexed in SCI)
 14. Luminescence studies of zinc borates activated with different concentrations of Ce and La under x-ray and electron excitation
  Kucuk N., Ayvacikli M., Akça S., Yüksel M., Garcia Guinea J., Karabulut Y., Canimoglu A., Topaksu M., Can N.
  APPLIED RADIATION AND ISOTOPES, vol.127, pp.35-40, 2017 (Journal Indexed in SCI)
 15. Thermoluminescence properties of annealed natural quartz after beta irradiation
  Yüksel M., Doğan T., Unsal E., Portakal Z. G. , Akça S., Yeğingil Z., Topaksu M.
  LUMINESCENCE, vol.31, no.8, pp.1513-1518, 2016 (Journal Indexed in SCI)
 16. Thermoluminescence characteristics of Zn(BO2)(2):Ce3+ under beta irradiation
  Kucuk N., Kucuk I., Yüksel M., Topaksu M.
  RADIATION PROTECTION DOSIMETRY, vol.168, no.4, pp.450-458, 2016 (Journal Indexed in SCI)
 17. Thermoluminescence kinetic parameters of different amount La-doped ZnB2O4
  Kucuk N., Gozel A. H. , Yüksel M., Doğan T., Topaksu M.
  APPLIED RADIATION AND ISOTOPES, vol.104, pp.186-191, 2015 (Journal Indexed in SCI)
 18. Study of thermoluminescence response of purple to violet amethyst quartz from Balikesir, Turkey
  Nur N., Yeğingil Z., Topaksu M., Kurt K., Doğan T., Sarıgül N., Yüksel M., Altunal V., Özdemir A. C. , Guckan V., et al.
  NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION B-BEAM INTERACTIONS WITH MATERIALS AND ATOMS, vol.358, pp.6-15, 2015 (Journal Indexed in SCI)
 19. Optically stimulated luminescence dating of Holocene alluvial fans, East Anatolian Fault System, Turkey
  Doğan T., Çetin H., Yeğingil Z., Topaksu M., Yüksel M., Duygun F., Nur N., Yegingil I.
  RADIATION EFFECTS AND DEFECTS IN SOLIDS, vol.170, pp.630-644, 2015 (Journal Indexed in SCI)
 20. Thermoluminescence glow curve analysis of natural onyx from Turkey
  Doğan T., Toktamis H., Yüksel M., Topaksu M., Yazici A. N.
  APPLIED RADIATION AND ISOTOPES, vol.96, pp.13-19, 2015 (Journal Indexed in SCI)
 21. Effect of heating rate on the thermoluminescence and thermal properties of natural ulexite
  Topaksu M., Correcher V., Garcia-Guinea J., Yüksel M.
  APPLIED RADIATION AND ISOTOPES, vol.95, pp.222-225, 2015 (Journal Indexed in SCI)
 22. Comparative study of the thermoluminescence properties of natural metamorphic quartz belonging to Turkey and Spain
  Topaksu M., Doğan T., Yüksel M., Kurt K., Topak Y., Yeğingil Z.
  RADIATION PHYSICS AND CHEMISTRY, vol.96, pp.223-228, 2014 (Journal Indexed in SCI)
 23. Investigation of the characteristics of thermoluminescence glow curves of natural hydrothermal quartz from Hakkari area in Turkey
  Topaksu M., Yüksel M., Doğan T., Nur N., Akkaya R., Yeğingil Z., Topak Y.
  PHYSICA B-CONDENSED MATTER, vol.424, pp.27-31, 2013 (Journal Indexed in SCI)
 24. The effects of pre-irradiation heat treatment and heating rate on the thermoluminescence glow peaks of natural CaF2
  Yüksel M., Topaksu M., Yazici A. N. , Yeğingil Z., Dogan T.
  RADIATION EFFECTS AND DEFECTS IN SOLIDS, vol.165, no.5, pp.396-402, 2010 (Journal Indexed in SCI)

Articles Published in Other Journals

 1. Determination of Beta Dose Response Properties of Sodium Sulfate Crystals Using Thermoluminescence Method
  Yüksel M.
  Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.17, no.1, pp.56-65, 2017 (National Refreed University Journal)
 2. Investigating Natural and Doped Boron Minerals Using Thermoluminescence (TL) Method for the Purpose of Development of a Dosimeter
  Yüksel M., Yeğingil Z.
  Çukurova Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.33, no.3, pp.107-116, 2015 (National Refreed University Journal)
 3. Bilgisayar Kursiyerlerinin Bilgisayara Yönelik Tutumlarının İncelenmesi: Tarsus Halk Eğitim Merkezi Örneği
  Yüksel M.
  KURAMSAL EĞİTİMBİLİM DERGİSİ, vol.5, no.2, pp.223-236, 2012 (National Refreed University Journal)
 4. Öğretim Yöntem-Tekniklerinin Kullanımına Etki Eden Faktörler
  Yüksel M.
  e-Journal of New World Sciences Academy, vol.3, no.3, pp.437-452, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

Books & Book Chapters

 1. Borlu Gübrenin Bazı Yapısal ve Morfolojik Özelliklerinin ve Doğal Radyoaktivitesinin Belirlenmesi
  Yüksel M.
  in: Fen Bilimleri ve Matematik Alanında Teori ve Araştırmalar, Borlu Gübrenin Bazı Yapısal ve Morfolojik Özelliklerinin ve Doğal Radyoaktivitesinin Belirlenmesi, N. Ercan,H. Akgül, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.207-218, 2020
 2. Farklı Isıtma Hızları Yöntemi ile Aktivasyon Enerjisi Hesaplamalarında Isısal Sönüm Düzeltmesi
  Yüksel M.
  in: Fen Bilimleri ve Matematik Alanında Yeni Ufuklar, H.A. Sağlıker,A. Günday, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.161-182, 2019
 3. Termolüminesans Yöntemi ve Dozimetrik Çalışmalar
  YÜKSEL M.
  in: FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK TEMEL ALANI ÖRNEK ARAŞTIRMALARI KİTABI, Yakar, A., Topaklı, H.,, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti., Ankara, pp.171-192, 2018

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

 1. Elektrik Alan Şiddetinin Belirlenmesi Üzerine Bir Ön Çalışma
  Yüksel M., Karaoğlan F.
  6. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi Fen ve Mühendislik Bilimleri, Şanlıurfa, Turkey, 1 - 03 November 2019, pp.586-592
 2. Determination of minimum detectable dose and the effect of different filters on the TLD-100H 260oC thermoluminescence peak
  OĞUZ K. F. , YÜKSEL M.
  International Conference on Radiation Applications (RAP 2019), Belgrade, Serbia And Montenegro, 16 - 19 September 2019, vol.4, pp.136-138
 3. Determination of minimum detectable dose and the effect of different filters on TLD 100H main thermoluminescence peak
  OĞUZ K. F. , YÜKSEL M.
  International Conference on Radiation Applications (RAP 2019), Belgrad, Serbia And Montenegro, 16 - 19 September 2019, vol.1, no.1, pp.45
 4. Investigation of integral dose in pelvic region using different planning treatment techniques
  OĞUZ K. F. , YAHŞİ ÇELEN Y., ERDURMUŞ TIRPANCI B., YÜKSEL M., TOPAKSU M., EROĞLU ERMİŞ Ö.
  International Conference on Radiation Applications (RAP 2019), Belgrad, Serbia And Montenegro, 16 - 19 September 2019, vol.1, no.1, pp.74
 5. TL Analyses on Filter Test Results of Synthesızed Un-Doped And Doped Zn2sio4 Phosphors for Dosimetry Purposes
  PORTAKAL Z. G. , AKÇA S., oğlakçı m., KAYNAR Ü. H. , AYVACIKLI M., YÜKSEL M., DOĞAN T., TOPAKSU M., can N.
  2. ULUSLARARASI GAP MATEMATİK - MÜHENDİSLİK - FEN VE SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ, Adıyaman, Turkey, 21 - 23 June 2019, pp.37-45
 6. TL Analyses on Filter Test Results of Synthesized Un-Doped and Doped Zn2SiO4 Phosphors for Dosimetry Purpose
  Portakal Z. G. , Akça S., Oğlakçı M., Kaynar Ü. H. , Ayvacıklı M., Yüksel M., Doğan T., Topaksu M., Can N.
  2. ULUSLARARASI GAP MATEMATİK - MÜHENDİSLİK - FEN VE SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ, Adıyaman, Turkey, 21 - 23 June 2019, pp.37-45
 7. A Study on the Correction of the Trap Depth Value for Low Temperature TL Peak of Quartz
  YÜKSEL M., PORTAKAL Z. G. , AKÇA S., TOPAKSU M.
  3rd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Ankara, Turkey, 19 - 21 April 2019, vol.4, no.1, pp.351-353
 8. Using Thermoluminescence Method in Accident Dosimetry
  YÜKSEL M.
  2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Turkey, 30 - 02 November 2018, pp.117
 9. Natural Radioactivity Study of Soil Samples from Some Villages in Mersin
  Yüksel M., Doğan T., Kocakoç M., Akça S., Portakal Z. G. , Topaksu M.
  11th International Conference On Luminescence And ESR Dosimetry (LumiDoz-11), Gaziantep, Turkey, 5 - 07 September 2018, pp.39
 10. The OSL dating of the terrace deposits of the main branch of the Seyhan River (Adana, Turkey)
  KARAOĞLAN F., ÇAN T., TOPAKSU M., YÜKSEL M., DOĞAN T.
  11th International Conference On Luminescence And ESR Dosimetry (LumiDoz-11), Gaziantep, Turkey, 5 - 07 September 2018, pp.10
 11. Thermoluminescence properties of Sm3+ doped ZnB2O4 phosphors synthesized by low temperature chemical synthesis method
  Bulcar K., Doğan T., Akça S., Yüksel M., Ayvacıklı M., Karabulut Y., Küçük N., Canımoglu A., Can N., Topaksu M.
  11th International Conference On Luminescence And ESR Dosimetry (LumiDoz-11), Gaziantep, Turkey, 5 - 07 September 2018, pp.36
 12. Determination of the Minimum Detectable Dose of TLD-200
  YÜKSEL M., OĞUZ K. F.
  11th International Conference On Luminescence And ESR Dosimetry (LumiDoz-11), Gaziantep, Turkey, 5 - 07 September 2018, pp.15
 13. Natural Radioactivity Concentration of Macroalgeas, İskenderun
  DOĞAN T., YÜKSEL M., ALAGÖZ ERGÜDEN S., TOPAKSU M.
  11th International Conference On Luminescence And ESR Dosimetry (LumiDoz-11), Gaziantep, Turkey, 5 - 07 September 2018, pp.47
 14. BEYŞEHİR-HOYRAN NAPLARINDA (ORTA TOROSLAR)OFİYOLİTİK VE METAMORFİK DİLİM KAYALARININU-PB VE 40AR-39AR TERMOKRONOLOJİSİ VE JEOKİMYASI:OKYANUS İÇİ YİTİM, YİTİM GERİLEMESİ VE HIZLISOĞUMAYA İLİŞKİN VERİLER
  KARAOĞLAN F., ÇAN T., TOPAKSU M., YÜKSEL M., DOĞAN T.
  71. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 23 - 27 April 2018, vol.1, pp.723-726
 15. YİTİMLE İLİŞKİLİ PROSESLERİN TOROSLARDAKİOFİYOLİTLER VE METAMORFİK DİLİMLERİNOLUŞUMUNA ETKİLERİ
  KARAOĞLAN F., ÇAN T., TOPAKSU M., YÜKSEL M., DOĞAN T.
  71. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 23 - 27 April 2018, vol.1, pp.55-58
 16. BOLKAR DAĞLARININ YÜKSELİMİNİN APATİT FİZYON İZİTERMOKRONOLOJİSİ KULLANARAK BELİRLENMESİ
  KARAOĞLAN F., ÇAN T., TOPAKSU M., YÜKSEL M., DOĞAN T.
  71. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 23 - 27 April 2018, vol.1, pp.379-380
 17. Thermoluminescence Heating Rate Behaviour of Zn(BO2)2:0.05Dy3+
  BALCI YEGEN S., YÜKSEL M., KÜÇÜK N., KARABULUT Y., AYVACIKLI M., CAN N., TOPAKSU M.
  4th International Conference on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT2018), Antalya, Turkey, 20 - 22 April 2018, pp.129
 18. Theoretical Analysis of Simulated First Order TL Glow Peaks
  YÜKSEL M., ÜNSAL E.
  Second International Congress of the Radiation Protection, Ankara, Turkey, 23 - 25 November 2017, vol.2, no.2, pp.46
 19. Thermoluminescence and Dosimetric Characteristics Study of Quartz Samples From Seyhan Dam Lake Terraces
  YÜKSEL M.
  Turkish Physical Society 33rd International Physics Congress, Muğla, Turkey, 6 - 10 September 2017, pp.718
 20. Theoretical Study on Heating Rate Effect Using Simulated Thermoluminescence Glow Peaks
  Yüksel M.
  5th Annual International Conference on Physics, Athens, Greece, 17 - 20 July 2017, pp.36
 21. Calculation of Activation Energy Using VHR Method for Low Temperature Peak of Gypsum Mineral
  DOĞAN T., YÜKSEL M., PORTAKAL Z. G. , BALCI YEGEN S., AKÇA S., TOPAKSU M.
  RAD 2017 Fifth International Conference on Radiation and Applications in Various Fields of Research, Budva, Montenegro, 12 - 16 June 2017, vol.5, pp.235
 22. Calculation of Activation Energy usıng varıous heatıng rate method for low temperature peak of gypsum mıneral
  DOĞAN T., YÜKSEL M., PORTAKAL Z. G. , BALCI YEGEN S., AKÇA S., TOPAKSU M.
  Fifth International Conference on Radiation and Applications in Various Fields of Research (RAD2017), 12 - 16 June 2017
 23. Thermoluminescence (TL) Dose Response Characteristics and Resusability Properties of Natural Muscovite Mineral
  BALCI YEGEN S., AKÇA S., PORTAKAL Z. G. , YÜKSEL M., DOĞAN T., PARLAK O., TOPAKSU M.
  RAD 2017 Fifth International Conference on Radiation and Applications in Various Fields of Research, Budva, Montenegro, 12 - 16 June 2017, vol.5, pp.177
 24. The Analysıs of TL Kinetic Parameters of Apatite with CGCD method
  TOPAKSU M., YÜKSEL M., DOĞAN T., Karaman T., BALCI YEGEN S., AKÇA S., PORTAKAL Z. G.
  Fifth International Conference on Radiation and Applications in Various Fields of Research (RAD2017), 12 - 16 June 2017
 25. Investigations of Thermoluminescence Dose Response Characteristics and Reusability Properties of Muscovite Mineral
  BALCI YEGEN S., AKÇA S., PORTAKAL Z. G. , YÜKSEL M., DOĞAN T., PARLAK O., TOPAKSU M.
  Fifth International Conference on Radiation and Applications in Various Fields of Research (RAD2017), 12 - 16 June 2017
 26. Calculation of activation energy using various heating rate method for low temperature peak of gypsum mineral
  Doğan T., Yüksel M., Portakal Z. G. , Balcı Yegen S., Akça S., Topaksu M.
  Fifth International Conference on Radiation and Applications in Various Fields of Research (RAD2017), Podgorica, Serbia And Montenegro, 12 - 16 June 2017, pp.232
 27. Determination of Gamma-Emitting Radionuclides in Pistachio Samples from Southeastern Anatolia Region Turkey
  Portakal Z. G. , Yüksel M., Doğan T., Balcı Yegen S., Akça S., Goren E., Uğur F. A. , Topaksu M.
  Fifth International Conference on Radiation and Applications in Various Fields of Research (RAD2017), Podgorica, Serbia And Montenegro, 12 - 16 June 2017, pp.409
 28. Thermoluminescence Dose Response Characteristics and Reusability Properties of Natural Muscovite Mineral
  BALCI YEGEN S., AKÇA S., PORTAKAL Z. G. , YÜKSEL M., DOĞAN T., PARLAK O., TOPAKSU M.
  Fifth International Conference on Radiation and Applications in Various Fields of Research (RAD2017), Budva, Montenegro, 12 - 16 June 2017, pp.177
 29. Analysis of Thermoluminescence Kinetic Parameters of Apatite with CGCD Method
  Topaksu M., Yüksel M., Doğan T., Karaman T., Balcı Yegen S., Akça S., Portakal Z. G.
  Fifth International Conference on Radiation and Applications in Various Fields of Research (RAD2017), Podgorica, Serbia And Montenegro, 12 - 16 June 2017, pp.263
 30. The Effects of Annealing on the Thermoluminescence Glow Peaks of Natural Muscovite Mineral
  Akça S., Portakal Z. G. , Balcı Yegen S., Yüksel M., Doğan T., Parlak O., Topaksu M.
  Fifth International Conference on Radiation and Applications in Various Fields of Research (RAD2017), Podgorica, Serbia And Montenegro, 12 - 16 June 2017, pp.261
 31. A Preliminary Study of TL and OSL Traps for the Aragonite Mineral
  Yüksel M., Doğan T., Portakal Z. G. , Balcı Yegen S., Akça S., Topaksu M.
  Fifth International Conference on Radiation and Applications in Various Fields of Research (RAD2017), Podgorica, Serbia And Montenegro, 12 - 16 June 2017, pp.262
 32. The effects of annealing on the thermoluminescence glow peaks of the natural muscovite mineral
  AKÇA S., Portakal G. Z. , BALCI YEGEN S., YÜKSEL M., DOĞAN T., PARLAK O., TOPAKSU M.
  RAD2017 Fifth International Conference on radiation and applicants in various fields of research, Budva, Montenegro, 12 - 16 June 2017, pp.261
 33. Thermoluminescence Dose Response Characteristics and Reusability Properties of Muscovite Mineral
  Balcı Yegen S., Akça S., Portakal Z. G. , Yüksel M., Doğan T., Parlak O., Topaksu M.
  Fifth International Conference on Radiation and Applications in Various Fields of Research (RAD2017), Podgorica, Serbia And Montenegro, 12 - 16 June 2017, pp.177
 34. Thermoluminescence (TL) dose response characteristics and reusability properties of natural muscovite mineral
  BALCI YEGEN S., AKÇA S., Portakal G. Z. , DOĞAN T., YÜKSEL M., PARLAK O., TOPAKSU M.
  RAD2017 Fifth International Conference on Radiation and applications in various fields of research, 12 - 16 June 2017, pp.177
 35. A Preliminary Study of TL and OSL Traps for Aragonite mineral
  YÜKSEL M., DOĞAN T., PORTAKAL UÇAR Z. G. , BALCI YEGEN S., AKÇA S., TOPAKSU M.
  Fifth International Conference on Radiation and Applications in Various Fields of Research (RAD2017), Budva, Montenegro, 12 - 16 June 2017, pp.262
 36. Calculations of natural radioactivity levels in soil samples from Çukurova University campus, Turkey
  DOĞAN T., YÜKSEL M., TOPAKSU M.
  3rd International Conference on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology, Adana, Turkey, 10 - 12 May 2017, vol.3, pp.119
 37. Measurements of radioactivity levels in soil samples from southeastern Anatolia region
  BALCI YEGEN S., PORTAKAL Z. G. , AKÇA S., YÜKSEL M., DOĞAN T., GÖREN E., UĞUR F. A. , TOPAKSU M.
  3rd International Conference on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT2017), Adana, Turkey, 10 - 12 May 2017, pp.120
 38. Preliminary results on dose response of serpentine mineral from Kızıldağ plateau in Karaisalı
  TOPAKSU M., DOĞAN T., BOZDAĞ E., AKÇA S., PORTAKAL Z. G. , BALCI YEGEN S., PARLAK O., YÜKSEL M.
  3rd International Conference on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT2017), Adana, Turkey, 10 - 12 May 2017, pp.138
 39. Radioactivity Investigation of Samples of Ünye Hill Yunus Emre
  KOCAKOÇ M., DOĞAN T., TOPAKSU M., YÜKSEL M.
  Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology-TESNAT, 10 - 12 May 2017
 40. Preliminary study on natural radionuclide concentrations in some soil samples
  Yüksel M., Doğan T., Kocakoç M., Topaksu M.
  Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology-TESNAT-2017, Adana, Turkey, 10 - 12 May 2017, pp.118
 41. Obtaining pure quartz from soil samples and calculation of its kinetic parameters using isothermal decay method
  YÜKSEL M.
  3rd International Conference on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT2017), Adana, Turkey, 10 - 12 May 2017, pp.151
 42. Preliminary results on dose response of serpentine mineral from Kızıldağ plateau in Karaisalı, Turkey
  Topaksu M., Doğan T., Bozdağ E., Akça S., Portakal Z. G. , Balcı Yegen S., Parlak O., Yüksel M.
  International Conference on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT 2017), Adana, Turkey, 10 - 12 May 2017, pp.138
 43. Preliminary results on OSL dose response of serpentine mineral from Kızıldağ plateau in Karaisalı, Turkey
  Topaksu M., Doğan T., Bozdağ E., Akça S., Portakal Uçar Z. G. , Balcı Yegen S., Parlak O., Yüksel M.
  International Conference on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT 2017), Adana, Turkey, 10 - 12 May 2017, pp.138
 44. Measurements of radioactivity levels in soil samples from southeasternAnatolia region, Turkey
  Balcı Yegen S., Portakal Z. G. , Akça S., Yüksel M., Doğan T., Goren E., Uğur F. A. , Topaksu M.
  International Conference on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT 2017), Adana, Turkey, 10 - 12 May 2017, pp.120
 45. Thermoluminescence characteristics of SrAl2O4:Dy phosphor prepared by the solution combustion method
  Yüksel M., Halefoğlu Y. Z. , Topaksu M.
  3rd International Conference on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT2017), Adana, Turkey, 10 - 12 May 2017, pp.152
 46. Radioactivity investigation of samples of Unye Hill Yunus Emre
  KOCAKOÇ M., TOPAKSU M., DOĞAN T., YÜKSEL M.
  3rd International Conference on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT2017), Adana, Turkey, 10 - 12 May 2017, pp.127
 47. Radioecological analysis of Unye Curi beach and Golevi neighbourhood
  KOCAKOÇ M., DOĞAN T., TOPAKSU M., YÜKSEL M.
  3rd International Conference on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT2017), Adana, Turkey, 10 - 12 May 2017, pp.128
 48. Calculations of natural radioactivity levels in soil samples from Çukurova University campusi Turkey
  DOĞAN T., TOPAKSU M., YÜKSEL M.
  3rd International Conference on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT2017), Adana, Turkey, 10 - 12 May 2017, pp.119
 49. Production and Testing of TL Dosımeters as an Ionizing Radiation Sensor
  YÜKSEL M., DOĞAN T., TOPAKSU M.
  International Conference on Advanced Technology Sciences (ICAT’Rome), Roma, Italy, 23 - 25 November 2016, pp.66
 50. Production and Testing of TL Dosimeters as an Ionizing Radiation Sensor
  Yüksel M., Doğan T., Topaksu M.
  4th International Conference on Advanced Technology & Sciences (ICAT'Rome), Rome, Italy, 23 - 25 November 2016, pp.298-301
 51. Development of a Thermoluminescence Parameter Calculator Program
  Yüksel M., Ünsal E.
  4th International Conference on Advanced Technology & Sciences (ICAT'Rome), Rome, Italy, 23 - 25 November 2016, pp.100-104
 52. Calculation of Trap Parameters on Metamorphic Quartzite
  DOĞAN T., YÜKSEL M., TOPAKSU M.
  10th International Conference on Luminescence and ESR Dosimetry (LumiDoz-10), 5 - 07 September 2016
 53. Beta Dose Response of Ag Doped-Sodium Tetra Borate
  YÜKSEL M., YEĞİNGİL Z., DOĞAN T., TOPAKSU M.
  Turkish Physical Society 32nd International Physics Congress, Muğla, Turkey, 6 - 09 September 2016, pp.409
 54. Thermoluminescence Dose Response Study of Unannealed Borax for High Doses
  YÜKSEL M., DOĞAN T., TOPAKSU M., YEĞİNGİL Z.
  Turkish Physical Society 32nd International Physics Congress, Muğla, Turkey, 6 - 09 September 2016, pp.393
 55. Trap Depth Determination of Sodium Sulfate Crystals Using Different Methods
  YÜKSEL M.
  Turkish Physical Society 32nd International Physics Congress, Muğla, Turkey, 6 - 09 September 2016, pp.409
 56. Radioecological Analysis of Samsun-Ordu Highway Soil Samples
  KOCAKOÇ M., YÜKSEL M., DOĞAN T., TOPAKSU M., UĞUR F. A.
  10th International Conference on Luminescence and ESR Dosimetry, Adana, Turkey, 5 - 07 September 2016, pp.59
 57. A New Software for Evaluating Thermoluminescence Glow Peaks
  YÜKSEL M., ÜNSAL E.
  10th International Conference on Luminescence and ESR Dosimetry, Adana, Turkey, 5 - 07 September 2016, pp.54
 58. Calculation of Trap Parameters on Metamorphic Quartz
  DOĞAN T., YÜKSEL M., TOPAKSU M.
  10th International Conference on Luminescence and ESR Dosimetry, Adana, Turkey, 5 - 07 September 2016, pp.94
 59. Dose Response of Apatite Mineral for Beta Doses
  Karaman T., TOPAKSU M., YÜKSEL M., DOĞAN T.
  10th International Conference on Luminescence and ESR Dosimetry, Adana, Turkey, 5 - 07 September 2016, pp.55
 60. Synthesis and Thermoluminescence Characterization of CaSO4:Nd
  YÜKSEL M., DOĞAN T., PORTAKAL Z. G. , TOPAKSU M.
  10th International Conference on Luminescence and ESR Dosimetry, Adana, Turkey, 5 - 07 September 2016, pp.23
 61. Türk Eğitim Sisteminde Radyasyon Eğitiminin Yeri ve Öğretmen Adaylarının Radyasyona Yaklaşımı
  Yüksel M.
  3rd International Conference on Turkey and Turkish Studies, Athens, Greece, 27 - 30 June 2016, pp.67
 62. LUMINESCENCE STUDY OF Nd DOPED CaSO4
  YÜKSEL M., PORTAKAL Z. G. , DOĞAN T., TOPAKSU M.
  RAD 2016 Conference, 23 - 27 May 2016
 63. Determination of Natural Calcium Fluorite Trap Depths
  Topaksu M., Yüksel M., Doğan T.
  Fourth International Conference on Radiation and Applications in Various Fields of Research (RAD2016), Podgorica, Serbia And Montenegro, 23 - 27 May 2016, pp.187
 64. Thermoluminescence Properties of Anhydrous Sodium Sulfate
  Yüksel M.
  Fourth International Conference on Radiation and Applications in Various Fields of Research (RAD2016), Podgorica, Serbia And Montenegro, 23 - 27 May 2016, pp.182
 65. Luminescence Study of Neodymium-Doped Calcium Sulfate
  YÜKSEL M., PORTAKAL Z. G. , DOĞAN T., TOPAKSU M.
  Fourth International Conference on Radiation and Applications in Various Fields of Research (RAD2016), Niş, Serbia And Montenegro, 23 - 27 May 2016, pp.181
 66. Determination of TL Kinetic Parameters and Linear Attenuation Coefficient of Etibor 68
  Yüksel M., Sağsöz M. E. , Doğan T., Topaksu M., Durak R.
  International Conference on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT2016), Hatay, Turkey, 28 - 30 April 2016, pp.129
 67. Radioecological Analysis of Ünye Soil Samples
  Kocakoç M., Yüksel M., Doğan T., Topaksu M., Uğur F. A.
  International Conference on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT2016), Hatay, Turkey, 28 - 30 April 2016, pp.118
 68. An Initial Study of Developing a TL Glow Curve Deconvolution Application
  Yüksel M., Ünsal E., Doğan T., Topaksu M.
  International Conference on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT2016), Hatay, Turkey, 28 - 30 April 2016, pp.128
 69. Preliminary Results on Dose Response of Serpantinite Mineral
  Topaksu M., Bozdağ Özensoy E., Doğan T., Yüksel M., Akça S., Portakal Z. G. , Balcı Yegen S., Parlak O.
  International Conference on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT2016), Hatay, Turkey, 28 - 30 April 2016, pp.131
 70. Determination of Aragonite Kinetic Parameters Using CGCD
  DOĞAN T., YÜKSEL M., TOPAKSU M.
  International Conference on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT2016), Hatay, Turkey, 28 - 30 April 2016, pp.130
 71. Determination of Linear Attenuation Coefficients of Some Dosimetric Materials
  SAĞSÖZ M. E. , YÜKSEL M., KORKUT Ö., AKTAŞ S., DOĞAN T., TOPAKSU M., DURAK R.
  International Physics Conference at the Anatolian Peak (IPCAP2016), Erzurum, Turkey, 25 - 27 February 2016, pp.288
 72. Lüminesans Özellik Gösteren Dozimetrik Malzemelerin Üretimi Sanayisinin Geliştirilmesi ve Karşılaşılan Problemler
  Yüksel M., Doğan T., Topaksu M.
  1. Ulusal Radyasyondan Korunma Kongresi, Ankara, Turkey, 19 - 21 November 2015, pp.35
 73. Determination of trap parameters using peak shape method in quartz
  Doğan T., Yüksel M., Topaksu M.
  The 9th International Conference on Luminescence and ESR Dosimetry (LumiDoz9), Antalya, Turkey, 2 - 04 September 2015, pp.72
 74. Investigation of Thermoluminescence Glow Peaks of Natural Apatite Crystal
  TOPAKSU M., Karaman T., YÜKSEL M., DOĞAN T., KARAOĞLAN F., ŞİMŞEK E.
  THE 9TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON LUMINESCENCE AND ESR DOSIMETRY, Antalya, Turkey, 2 - 04 September 2015, pp.61
 75. Dosimetric Characteristics of Anhydrous Borax
  YÜKSEL M., YEĞİNGİL Z., TOPAKSU M., DOĞAN T., ÖZGER KAVAK A. G. , ÖZDEMİR A.
  THE 9TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON LUMINESCENCE AND ESR DOSIMETRY, Antalya, Turkey, 2 - 04 September 2015, pp.27
 76. THERMOLUMINESCENCE GLOW CURVE PROPERTIES OF TLD-500 DOSIMETER
  YÜKSEL M., PORTAKAL Z. G. , DOĞAN T., TOPAKSU M., ÜNSAL E.
  RAD 2015: THE THIRD INTERNATIONAL CONFERENCE ON RADIATION AND APPLICATIONS IN VARIOUS FIELDS OF RESEARCH, Budva, 8 - 12 June 2015, pp.387-392
 77. Effect of Heating Rate on Thermoluminescence of La-doped Zinc Borate
  TOPAKSU M., Küçük N., YÜKSEL M., DOĞAN T.
  Third International Conference on Radiation and Applications in Various Fields of Research (RAD2015), 8 - 12 June 2015, pp.143
 78. A Preliminary Thermoluminescence Study of CaSO4
  YÜKSEL M., PORTAKAL Z. G. , DOĞAN T., TOPAKSU M.
  International Workshop on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT 2015), Osmaniye, Turkey, 23 - 26 April 2015, vol.-, pp.62
 79. Optical Stimulated Luminescence (OSL) Properties of Oltu Stone
  DOĞAN T., YÜKSEL M., TOPAKSU M.
  Theoritical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology, Osmaniye, Turkey, 23 - 26 April 2015, pp.119
 80. THERMOLUMINESCENCE GLOW CURVE PROPERTIES OF TLD-500 DOSIMETER
  Yüksel M., Portakal Z. G. , Doğan T., Topaksu M., Unsal E.
  3rd International Conference on Radiation and Applications in Various Fields of Research (RAD), Budva, MONTENEGRO, 8 - 12 June 2015, pp.387-392
 81. Mangan (Mn) katkılı Lityumborat’ın (Lİ2B4O7:Mn) lüminesansözelliklerinin incelenmesi ve termolüminesans dozimetresi olarak kullanımı
  Özdemir A., YEĞİNGİL Z., NUR N., KURT K., YÜKSEL M., DOĞAN T., TOPAKSU M.
  LumiDoz-8 International Conference on Luminescence and ESR Dosimetry, Ankara, Turkey, 27 - 29 August 2014, pp.70
 82. Disprosyum Katkili MgB4O7 Dozimetrik Malzemesinin Beta Doz Yanıtı
  ÜNAL İ. S. , KURT K., YÜKSEL M., YEĞİNGİL Z., ÖZDEMİR A.
  8. Uluslararası Lüminesans ve ESR Dozimetri Kongresi (LumiDoz 8), Ankara, Turkey, 27 - 29 August 2014, pp.95
 83. Mangan Mn Katkılı Lityumborat ın Li2B4O7 Mn Lüminesans Özelliklerinin İncelenmesi Ve Termolüminesans Dozimetresi Olarak Kullanımı
  ÖZDEMİR A., YEĞİNGİL Z., NUR N., KURT K., YÜKSEL M., DOĞAN T., TOPAKSU M.
  8. Uluslararası Lüminesans ve ESR Dozimetri Kongresi (LumiDoz 8), Ankara, Turkey, 27 - 29 August 2014, pp.86
 84. Tavlamanın Dozimetrik Tepeler Üzerine Etkisine Bir Örnek İspanya Metamorfik Kuvarsı
  DOĞAN T., YÜKSEL M., TOPAKSU M., YEĞİNGİL Z.
  8. Uluslararası Lüminesans ve ESR Dozimetri Kongresi (LumiDoz 8), Ankara, Turkey, 27 - 29 August 2014, pp.77
 85. DİSPROSYUM KATKILI MgB4O7 DOZİMETRİK MALZEMESİNİN BETA DOZ YANITI
  Ünal İ. S. , Kurt K., Yüksel M., Yeğingil Z., Özdemir A.
  8. Uluslararası Lüminesans ve ESR Dozimetri Kongresi (LumiDoz 8), Ankara, Turkey, 27 - 29 August 2014, pp.95
 86. MANGAN (Mn) KATKILI LİTYUMBORAT'IN (Lİ2B4O7:Mn) LÜMİNESANS ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ VE TERMOLÜMİNESANS DOZİMETRESİ OLARAK KULLANIMI
  ÖZDEMİR A., YEĞİNGİL Z., NUR N., KURT K., YÜKSEL M., DOĞAN T., TOPAKSU M.
  8. Uluslararası Lüminesans ve ESR Dozimetri Kongresi (LumiDoz 8), Ankara, Turkey, 27 - 29 August 2014, pp.86
 87. Thermoluminescence characteristics of Zn(BO2)2:Ce+3 under B-ray irradiation
  Küçük N., Küçük İ., YÜKSEL M., TOPAKSU M.
  8. Uluslararası Lüminesans ve ESR Dozimetri Kongresi (LumiDoz 8), Ankara, Turkey, 27 - 29 August 2014, pp.58
 88. Türkiye Orjinli Doğal Oniks Taşının Termolüminesans (TL) Özelliklerinin İncelenmesi
  DOĞAN T., TOKTAMİŞ H., YÜKSEL M., TOPAKSU M., YAZICI A. N.
  Turkish Physical Society 31st International Physics Congress, Bodrum, Turkey, 21 - 24 July 2014, pp.440
 89. Doğal Kuvars Mineralinin Termolüminesans (TL) Özelliklerine Tavlamanın Etkisi
  YÜKSEL M., TOPAKSU M., DOĞAN T., YEĞİNGİL Z.
  Turkish Physical Society 31st International Physics Congress, Bodrum, Turkey, 21 - 24 July 2014, pp.466
 90. Türkiye Orijinli Doğal Oniks Taşının Termolüminesans (TL) Özelliklerinin İncelenmesi
  Doğan T., Toktamış H., Yüksel M., Topaksu M., Yazıcı N.
  31.Uluslararası Fizik Kongresi, Muğla, Turkey, 21 - 24 July 2014, pp.440
 91. DOĞAL KUVARS MİNERALİNİN TERMOLÜMİNESANS (TL) ÖZELLİKLERİNE TAVLAMANIN ETKİSİ
  YÜKSEL M., TOPAKSU M., DOĞAN T., YEĞİNGİL Z.
  31. Uluslararası Fizik Kongresi, Muğla, Turkey, 21 - 24 July 2014, pp.466
 92. Determination of Thermoluminescence Kinetic Parameters of ZnB2O4:La Phosphors
  Küçük N., Gözel A. H. , TOPAKSU M., YÜKSEL M.
  International Congress in Honour of Professor Ravi P. Agarwal, Bursa, Turkey, 23 - 26 June 2014, pp.218
 93. Radyoterapide Kullanılan EBT3 Gafkromik Filmlerin Dozimetrik Karakterizasyonu
  PORTAKAL Z. G. , YEĞİNGİL Z., YÜKSEL M.
  Lüminesans Dozimetri 7 Ulusal Bilimsel Toplantı (LUMIDOZ7), Isparta, Turkey, 10 - 12 September 2013, pp.51
 94. Türkiye ve İspanya Kaynaklı Metamorfik Kuvarsların Beta Doz Yanıtlarının Karşılaştırılması
  YÜKSEL M., TOPAKSU M., YEĞİNGİL Z., KURT K., DOĞAN T., NUR N., PORTAKAL Z. G.
  Lüminesans Dozimetri 7 Ulusal Bilimsel Toplantı (LUMIDOZ7), Isparta, Turkey, 10 - 12 September 2013, pp.44
 95. Mathematica Yazılımı Kullanılarak Benzetimi Yapılan Termolüminesans (TL) Işıma Tepelerinin TL Kinetiklerinin Hesaplanması
  YÜKSEL M., ÜNSAL E.
  Lüminesans Dozimetri 7 Ulusal Bilimsel Toplantı (LUMIDOZ7), Isparta, Turkey, 10 - 12 September 2013, pp.31
 96. Tüm Vücut Işınlaması ve Dozimetrik Hesaplamalara Genel Bakış
  Sarıgül N., YEĞİNGİL Z., Gülmen M., YÜKSEL M., PORTAKAL Z. G. , Gürlek A. K.
  Lüminesans Dozimetri 5 Ulusal Bilimsel Toplantı (LUMIDOZ5), Mersin, Turkey, 8 - 09 September 2011, pp.19
 97. LiF:Mg,Ti (TLD-100) Dozimetresinin Kalibrasyonu ve Doz-Enerji Cevabı
  Gülmen M., YEĞİNGİL Z., YÜKSEL M., Sarıgül N., PORTAKAL Z. G. , Gürlek A. K.
  Lüminesans Dozimetri 5 Ulusal Bilimsel Toplantı (LUMIDOZ5), Mersin, Turkey, 8 - 09 September 2011, pp.25
 98. Radyasyonun Kanser Oluşumu ve Kanser Tedavisi Üzerindeki Etkileri
  PORTAKAL Z. G. , YEĞİNGİL Z., Gülmen M., Sarıgül N., YÜKSEL M.
  Lüminesans Dozimetri 5 Ulusal Bilimsel Toplantı (LUMIDOZ5), Mersin, Turkey, 8 - 09 September 2011, pp.45
 99. Doğal Kuvars Mineralinin Termolüminesans (TL) Özellikleri ve Kinetik Parametrelerinin Belirlenmesi
  Akkaya R., TOPAKSU M., YÜKSEL M., DOĞAN T., TOPAK Y., YEĞİNGİL Z.
  Lüminesans Dozimetri 4 Ulusal Bilimsel Toplantı (LUMIDOZ4), Gaziantep, Turkey, 20 - 22 September 2010, pp.13
 100. AAPM'nin TG-51 Klinik Referans Dozimetri Protokolü ve Uygulamaları
  YÜKSEL M., YEĞİNGİL Z.
  Lüminesans Dozimetri 4 Ulusal Bilimsel Toplantı (LUMIDOZ4), Gaziantep, Turkey, 20 - 22 September 2010, pp.26
 101. Ortaöğretimde Modern Fizik Öğretimi
  Kaygısız T., YÜKSEL M., Deniz (Dingil) F.
  Türk Fizik Derneği 27. Uluslararası Fizik Kongresi, İstanbul, Turkey, 14 - 17 September 2010, pp.784
 102. Isı ve Sıcaklık Konusunun Öğretimine Ayrılıp-Birleşme (Jigsaw) Tekniğinin Etkisi
  YÜKSEL M., Deniz (Dingil) F., Kaygısız T.
  Türk Fizik Derneği 27. Uluslararası Fizik Kongresi, İstanbul, Turkey, 14 - 17 September 2010, pp.785-786
 103. Fen ve Teknoloji Dersine ait Proje ve Performans Görevlerinin Analizi
  Deniz (Dingil) F., YÜKSEL M., Kaygısız T.
  Türk Fizik Derneği 27. Uluslararası Fizik Kongresi, İstanbul, Turkey, 14 - 17 September 2010, pp.783
 104. Işık Teorilerinin Kavranma Düzeylerinin Karşılaştırılması
  YÜKSEL M.
  Türk Fizik Derneği 26. Uluslararası Fizik Kongresi, Manisa, Turkey, 24 - 27 September 2009, pp.574
 105. Perception Levels in Physics Education
  Özkendir O. M. , YÜKSEL M., Özkurt B.
  Physics Teaching in Engineering Education PTEE2009, Wroclaw, Poland, 10 - 12 September 2009, pp.51-54
 106. Beliefs of the Sciences Educators About Creativities
  YÜKSEL M., Deniz (Dingil) F., DOĞAN T., Kaygısız T.
  Turkish Physical Society 25th International Physics Congress, Muğla, Turkey, 25 - 29 August 2008, pp.286
 107. Orta Anadolu Fluoritlerinin (CaF2) Termolüminesans (TL) Işıma Tepelerine Tavlamanın Etkisi
  YÜKSEL M., TOPAKSU M., Yazıcı A. N. , YEĞİNGİL Z., DOĞAN T.
  Lüminesans Dozimetri 2 Ulusal Bilimsel Toplantı (LUMIDOZ2), Manisa, Turkey, 21 - 23 August 2008
 108. Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulamalarında Kullandıkları Yöntem ve Teknikleri Şekillendiren Faktörler
  YÜKSEL M.
  Türk Fizik Derneği 24. Uluslararası Fizik Kongresi, Malatya, Turkey, 28 - 31 August 2007, pp.589

Other Publications

 1. Ç.Ü. FEF Ders Notu Genel Fizik III Laboratuvarı
  UFUKTEPE Y., KARAKILÇIK M., YÜKSEL M., AKYOL M., AKÇA G., AKÇA S., GÜRSUL M., ŞEKER(ZAİMOĞLU) Z., ÇETİN G., YEĞEN S. B. , et al.
  Lecture Note, pp.145, 2015
 2. Temel Bilgisayar Bilimleri
  Yüksel M.
  Lecture Note, pp.1-35, 2010

Courses

Experimenatl Physics and Methods of Measurment II, Under Graduate, 2021 - 2022
Defense and Secrurity in CBRN Threats, Post Graduate, 2020 - 2021
Defense and Secrurity in CBRN Threats., Doctorate, 2020 - 2021
Fizik, Under Graduate, 2020 - 2021
Matematik, Under Graduate, 2020 - 2021
Fizik, Associate Degree, 2020 - 2021
Fizik, Associate Degree, 2020 - 2021
Matematik, Under Graduate, 2020 - 2021
Radiation and Medical Imaging, Under Graduate, 2017 - 2018, 2019 - 2020
Tıbbi Görüntüleme Sistemleri, Under Graduate, 2020 - 2021
Fizik, Associate Degree, 2020 - 2021
Tıbbi Görüntüleme Sistemleri, Under Graduate, 2020 - 2021
Temel Matematik, Under Graduate, 2020 - 2021
Radiation and Medical Imaging., Associate Degree, 2017 - 2018, 2019 - 2020
Bilgisayar 1, Associate Degree, 2009 - 2010
Klavye Teknikleri, Associate Degree, 2008 - 2009, 2009 - 2010
Bilgisayar Programlama 1, Under Graduate, 2009 - 2010
Mikro Bilgisayar Sistemleri ve Assembler, Associate Degree, 2008 - 2009
İşletim Sistemleri, Associate Degree, 2008 - 2009, 2009 - 2010
Bilgisayara Giriş, Associate Degree, 2009 - 2010
Bilgisayar Ağ Sistemleri, Associate Degree, 2009 - 2010
Grafik ve Animasyon, Associate Degree, 2008 - 2009
Temel Bilgisayar Bilimleri, Under Graduate, 2008 - 2009, 2009 - 2010
Bilgisayar 2, Associate Degree, 2008 - 2009
C Programlama 2, Associate Degree, 2008 - 2009
Programlamaya Giriş, Under Graduate, 2009 - 2010
C Programlama 1, Associate Degree, 2008 - 2009
Bilgisayara Giriş, Associate Degree, 2008 - 2009

Advising Theses

Yüksel M., Kurt K., Lantanit katkılı magnezyum borat minerallerinin lüminesans özelliklerinin incelenmesi ve tıbbı dozimetre olarak kullanılabilirliği, Post Graduate, İ.SİMGE(Student), 2019

Patent

Yeğingil Z., Yüksel M., Kurt K., Altunal V., Özdemir A., Serindağ O., Ocakoğlu K., Doğan T., Topaksu M., Dozimetrik Özellik Gösteren Mangan (Mn) veya Neodimyum (Nd) Katkılı Magnezyum Borat (MgB4O7:Mn veya MgB4O7:Nd) ve Üretim Yöntemi, Patent, CHAPTER G Physics, Initial Registration, 2018

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

Radyasyondan Korunma Uzmanları Derneği (RADKOR), Member, 2015 - Continues, Turkey
Türk Fizik Derneği, Member, 2015 - Continues

Scientific Refereeing

RADIATION PHYSICS AND CHEMISTRY, SCI Journal, February 2021
Athens Journal of Education, Other Indexed Journal, February 2021
Radiation Physics and Chemistry, SCI Journal, October 2019
International Journal of Applied Microbiology Biotechnology Research (IJAMBR), Other Indexed Journal, August 2019
Athens Journal of Education, Other Indexed Journal, February 2019
Journal of Non-Crystalline Solids, SCI Journal, October 2018
Cumhuriyet Science Journal, National Scientific Refreed Journal, July 2018
International Advanced Researches and Engineering Journal, Other Indexed Journal, March 2018
Project Supported by Public Organizations in Other Countries, LE STUDIUM | Institute for advanced studies - Loire Valley, France, March 2018
Applied Radiation and Isotopes, SCI Journal, January 2018
Applied Radiation and Isotopes, SCI Journal, December 2017
Journal of Non-Crystalline Solids, SCI Journal, September 2017
Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi (PEGEGOG), SCI Journal, August 2017
Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi (PEGEGOG), SCI Journal, June 2017
Chemical Engineering Communications, SCI Journal, March 2017
Journal of Non-Crystalline Solids, SCI Journal, October 2016
Athens Journal of Education, Other Indexed Journal, August 2016
Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Dergisi (e-Dergi), National Scientific Refreed Journal, April 2016
Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi (PEGEGOG), Other Indexed Journal, March 2016
Spectroscopy Letters, SCI Journal, October 2015
NWSA Academic Journals Education Sciences, Other journals, October 2015
Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi (PEGEGOG), Other Indexed Journal, September 2015
Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi (PEGEGOG), Other Indexed Journal, March 2015
Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, National Scientific Refreed Journal, October 2014
Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi (PEGEGOG), Other Indexed Journal, September 2014
Cukurova University Faculty of Education Journal, National Scientific Refreed Journal, April 2012
e-Journal of New World Sciences Academy, Other Indexed Journal, April 2009
e-Journal of New World Sciences Academy, Other Indexed Journal, October 2008

Tasks In Event Organizations

Buyan A. G. , Bor D., Tunçel N., Göksu Y., Yurt A., Kaya T., Engin Y., Fındıklı İ., Güllüoğlu E., Halaç A., et al., Second International Congress of the Radiation Protection, Scientific Congress, Ankara, Turkey, Kasım 2017
Papanıkos G. T. , Petrou E., Sarafıan H., Orıon I., Schertzer D., Mourtos N., Maheswaran B., Gengan R. M. , Salman J., Yüksel M., et al., 5th Annual International Conference on Physics, Scientific Congress, Athens, Greece, Temmuz 2017
Tel E., Sarpün İ. H. , Konıng A., Aydın A., Belgaıd M., Kaplan A., Nabı J., Topaksu M., Kayış Topaksu A., Azbouche A., et al., 3rd International Conference on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT), Scientific Congress, Adana, Turkey, Mayıs 2017
Topaksu M., Yüksel M., Doğan T., Yazıcı A. N. , Karalı T., Ayvacıklı M., Sayın Ü., Kafadar V. E. , Toktamış H., Akça S., et al., 10th International Conference on Luminescence and ESR Dosimetry (LumiDoz10), Scientific Congress, Adana, Turkey, Eylül 2016

Scientific Research / Working Group Memberships

Natural & Formal Sciences Division (SD) Physics Unit, Athens Institute For Education & Research (ATINER), Greece, https://www.atiner.gr/physics-unit, 2016 - Continues

Edit Congress and Symposium Activities

Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi. (UBAK)-Fen ve Mühendislik Bilimleri, Attendee, Şanlıurfa, Turkey, 2019
TÜBİTAK 2237-Fen Bilimleri ve Mühendislik Alanında Bilimsel Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi, Attendee, Adana, Turkey, 2019
3rd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Session Moderator, Ankara, Turkey, 2019
3rd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Attendee, Ankara, Turkey, 2019
2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Attendee, Samsun, Turkey, 2018
11th International Conference on Luminescence and ESR Dosimetry, Attendee, Gaziantep, Turkey, 2018
2nd International Congress of the Radiation Protection, Attendee, Ankara, Turkey, 2017
Turkish Physical Society 33rd International Physics Congress, Attendee, Muğla, Turkey, 2017
5th Annual International Conferenece on Physics, Attendee, Athína, Greece, 2017
Fifth International Conference on Radiation and Applications in Various Fields of Research (RAD2017), Attendee, Serbia And Montenegro, 2017
3rd International Conference on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT2017), Attendee, Adana, Turkey, 2017
10th International Conference on Luminescence and ESR Dosimetry, Attendee, Adana, Turkey, 2016
Türk Fizik Derneği 32. Uluslararası Fizik Kongresi, Attendee, Muğla, Turkey, 2016
İş Sağlığı ve Güvenliğinde Radyasyondan Korunma Çalıştayı, Attendee, İzmir, Turkey, 2016
3rd International Conference on Turkey and Turkish Studies, Attendee, Athína, Greece, 2016
İş Sağlığı ve Güvenliğinde Radyasyondan Korunma Kursu, Attendee, Turkey, 2016
Fourth International Conference on Radiation and Applications in Various Fields of Research (RAD2016), Attendee, Nish, Serbia And Montenegro, 2016
International Conference on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT2016), Attendee, Hatay, Turkey, 2016
International Physics Conference at the Anatolian Peak (IPCAP2016), Attendee, Erzurum, Turkey, 2016
The 9th International Conference on Luminescence and ESR Dosimetry (LumiDoz 9), Attendee, Antalya, Turkey, 2015
Third International Conference on Radiation and Applications in Various Fields of Research (RAD2015), Attendee, Budva, 2015
International Workshop on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT 2015), Attendee, Osmaniye, Turkey, 2015
XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK 2014), Attendee, Adana, Turkey, 2014
International Conference on Luminescence and ESR Dosimetry (LumiDoz 8), Attendee, Ankara, Turkey, 2014
Türk Fizik Derneği 31. Uluslararası Fizik Kongresi, Attendee, Bodrum, Turkey, 2014
Lüminesans Dozimetri 7 (LUMIDOZ7), Attendee, Turkey, 2013
Uygulamalı Dozimetri ve Tarihlendirme (Lüminesans & ESR) Yaz Okulu, Attendee, Turkey, 2013
Lüminesans Dozimetri 6 (LUMIDOZ6), Attendee, Turkey, 2012
Lüminesans Dozimetri 5 (LUMIDOZ5), Attendee, Turkey, 2011
Türk Fizik Derneği 27. Uluslararası Fizik Kongresi, Attendee, Turkey, 2010
Lüminesans Dozimetri 4 (LUMIDOZ4), Attendee, Turkey, 2010
Türk Fizik Derneği 26. Uluslararası Fizik Kongresi, Attendee, Turkey, 2009
Lüminesans Dozimetri 3 (LUMIDOZ3), Attendee, Turkey, 2009
Lüminesans Dozimetri 2 (LUMIDOZ2), Attendee, Turkey, 2008
Türk Fizik Derneği 25. Uluslararası Fizik Kongresi, Attendee, Turkey, 2008
Türk Fizik Derneği 24. Uluslararası Fizik Kongresi, Attendee, Turkey, 2007

Citations

Total Citations (WOS):177
h-index (WOS):9

Research Areas

Education in Physics, Physics, Nuclear physics, Natural Sciences