Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Gelişmiş ve Yükselen Ekonomilerde Telekomünikasyon Yatırımları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Panel Nedensellik Analizi

Eurasian Academy of Sciences Eurasian Business & Economics Journal, cilt.10, no.1, ss.45-58, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Ar-Ge Harcamaları Arasındaki İlişki: G7 Ülkeleri Örneği

Eurasian Econometrics, Statistics and Emprical Economics Journal, cilt.7, ss.16-28, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Fikri Mülkiyet Hakları Ve Ekonomik Büyüme Arasındaki ilişki: G8 Ülkeleri Üzerine Bir Uygulama

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.75-92, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

POLİTİK SİSTEMLER ve DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

The Journal of Academic Social Science, ss.386-407, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Gelişmiş Ve Yükselen Ekonomilerde Telekomünikasyon Yatırımları Ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Panel Nedensellik Analizi

INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT ECONOMY AND POLICY, İstanbul, Türkiye, 26 - 27 Kasım 2016, cilt.1, ss.1013-1027 Creative Commons License

Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları Ve Ar-Ge Harcamaları Arasındaki İlişki: G7 Ülkeleri Örneği

INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT ECONOMY AND POLICY, İstanbul, Türkiye, 26 - 27 Kasım 2016, cilt.1, ss.1028-1037 Creative Commons License