Scientific Activities

Jury Memberships

 • January 2022 Post Graduate

  Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi

  Post Graduate

 • November 2021 Post Graduate

  Mersin Üniversitesi

  Post Graduate

 • September 2021 Post Graduate

  Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi

  Post Graduate

 • August 2021 Post Graduate

  Mersin Üniversitesi

  Post Graduate

 • August 2021 Appointment Academic Staff

  Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

  Appointment Academic Staff

 • July 2021 Doctoral Examination

  Mersin Üniversitesi

  Doctoral Examination

 • July 2021 Post Graduate

  Çukurova Üniversitesi

  Post Graduate

 • June 2021 PhD Thesis Monitoring Committee Member

  Çukurova Üniversitesi

  PhD Thesis Monitoring Committee Member

 • May 2021 Associate Professor Exam

  Sinop University

  Associate Professor Exam

 • March 2021 Appointment Academic Staff

  Mersin Üniversitesi

  Appointment Academic Staff

 • January 2021 Associate Professor Exam

  TRNC Lefke University

  Associate Professor Exam

 • May 2020 Appointment Academic Staff

  Afyon Kocatepe Üniversitesi

  Appointment Academic Staff

 • March 2020 Associate Professor Exam

  Akdeniz University

  Associate Professor Exam

 • July 2019 Post Graduate

  Çukurova Üniversitesi

  Osmanlı Türkçesinin Halep Lehçesine Etkisi

 • July 2019 Appointment Academic Staff

  Yıldız Teknik Üniversitesi

  Appointment Academic Staff

 • May 2019 Post Graduate

  Çukurova Üniversitesi

  Noor Yılmaz Nooreldin Nooreldin- Irak Türkmen Türkçesinde Soru

 • March 2019 Associate Professor Exam

  İstanbul Medeniyet University

  Associate Professor Exam

 • March 2019 Associate Professor Exam

  Amasya University

  Associate Professor Exam

 • February 2019 Post Graduate

  Çukurova Üniversitesi

  Kitabü'l İdrak Li- Lisani'l Etrak'te İsimler- Divanu Lügati't Türk ve Kıpçak Sözlükleriyle Karşılaştırma

 • February 2019 Associate Professor Exam

  Trakya University

  Associate Professor Exam

 • July 2018 Post Graduate

  Çukurova Üniversitesi

  Esin Al- "Adana ve Osmaniye Ağızlarında Geçmiş Zaman İşaretleyicilerinin Doğrudanlık ve Dolaylılık Bağlamında Görünümleri"

 • July 2018 Doctorate

  Çukurova Üniversitesi

  Çiğdem Kalegeri- "Batı Türkçesi ve Doğu Türkçesinde -sA Biçimbirimi ve Şart İfadesi Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma (15. ve 16. Yüzyıllardan Seçilen Metinler Örnekleminde)"

 • July 2018 Doctorate

  Çukurova Üniversitesi

  Adem Yeloğlu- "Kaşgar'da 1923-1940 Arası Basılan Yayınların Dili: Çağatayca ve Yeni Uygurca İle Karşılaştırma"

 • July 2018 Appointment Academic Staff

  Mersin Üniversitesi

  Appointment Academic Staff

 • May 2018 Associate Professor Exam

  Yıldız Technical Cukurova University

  Associate Professor Exam

 • February 2018 Associate Professor Exam

  Bartın University

  Associate Professor Exam

 • January 2018 Appointment Academic Staff

  Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

  Appointment Academic Staff

 • January 2018 Appointment Academic Staff

  Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi

  Appointment Academic Staff

 • July 2017 Post Graduate

  Mersin Üniversitesi

  Hiba Faisal Ghaze Salihi- "İnsan Temelli Aktarmalar Çerçevesinde Türkçe ve Arapça Üzerine Bir Karşılaştırma"

 • May 2017 Doctorate

  Çukurova Üniversitesi

  Tuba Bilveren- "Özbekçede Soru"

 • April 2017 Post Graduate

  Çukurova Üniversitesi

  Ülkü Togay- "Tarama Sözlüğü'nde Deyimler"

 • March 2017 Appointment Academic Staff

  Mersin Üniversitesi

  Appointment Academic Staff

 • March 2016 Associate Professor Exam

  Nevşehir Hacı Bektaş Veli University

  Associate Professor Exam

 • March 2016 Associate Professor Exam

  Kırklareli University

  Associate Professor Exam

 • March 2016 Associate Professor Exam

  Dumlupınar University

  Associate Professor Exam

 • December 2015 Appointment Academic Staff

  Çukurova Üniversitesi

  Appointment Academic Staff

 • September 2015 Doctorate

  Çukurova Üniversitesi

  Özbekçede Metaforlar

 • March 2015 Appointment Academic Staff

  Mersin Üniversitesi

  Appointment Academic Staff

 • January 2015 Post Graduate

  Çukurova Üniversitesi

  Berrin Özcan- "Haldun Taner'in Öykülerinde Nedenleme"

 • June 2014 Appointment Academic Staff

  Mersin Üniversitesi

  Appointment Academic Staff

 • September 2013 Doctorate

  Çukurova Üniversitesi

  Mehmet Altunöz- "Türkiye Türkçesinde Anlatım Kalıpları"

 • February 2013 Academic Staff Examination

  Çukurova Üniversitesi

  Academic Staff Examination

 • December 2012 Doctorate

  Çukurova Üniversitesi

  Nigar Oturakçı- "Türkiye Türkçesinde Soru Sözcükleri"

 • December 2012 Appointment Academic Staff

  Mersin Üniversitesi

  Appointment Academic Staff

 • February 2012 Appointment Academic Staff

  Mersin Üniversitesi

  Appointment Academic Staff

 • September 2010 Doctorate

  Çukurova Üniversitesi

  B. Tahir Tahiroğlu- "Türkiye?de Bilgisayarlı Sözlük Bilimi Çalışmaları ve Derleme Sözlüğü Veri Tabanı Örneği"

 • June 2010 Post Graduate

  Mersin Üniversitesi

  Sultan Eşit- "Kelile ve Dimne Çevirisi (Türk Dil Kurumu Nüshası)"

 • September 2009 Post Graduate

  Çukurova Üniversitesi

  Nimet Ceylan- "Gazi Zahirüddin Muhammed Mirza?nın Eserlerinde İkilemeler"

 • June 2009 Post Graduate

  Mersin Üniversitesi

  Sevgi Sayalı- "Türkiye Türkçesinde Zarflar ve Zarflaştırma"

 • September 2004 Post Graduate

  Çukurova Üniversitesi

  Ülkü Adalet Koca- "Sait Faik?in ?Mahalle Kahvesi / Havada Bulut? Adlı Öykü Kitaplarında ?+A, +Da, +Dan?lı Cümle Ögeleri Ve İşlevleri"

 • June 2004 Post Graduate

  Mersin Üniversitesi

  Turgay Sebzecioğlu- "Türkiye Türkçesinde Eylemsilerle Kurulan Tümcelerin Yapısı"

Activities in Scientific Journals

 • 2015 - Continues Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

  Evaluation Committee Member

 • 2015 - Continues Trakya Üniversitesi Edebiyat fakültesi Dergisi

  Evaluation Committee Member

 • 2014 - Continues Bilig

  Evaluation Committee Member

 • 2014 - Continues International Journal of Language Academy

  Evaluation Committee Member

 • 2013 - Continues Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi

  Evaluation Committee Member

 • 2012 - Continues Bilig

  Evaluation Committee Member

 • 2010 - Continues Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü dergisi

  Evaluation Committee Member

 • 2005 - Continues Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

  Evaluation Committee Member

 • 2004 - Continues Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

  Evaluation Committee Member

Scientific Refereeing

 • March 2017 Türk Dil Bilgisi Toplantıları Birleşik Fiil Bildiriler ve Tartışmalar

  Scientific / Professional Book Published by Renowned Publishing Houses

 • April 2016 Tarihî Türk Lehçelerinde Sıfat ve Zarflarda Pekiştirme ve Dercelendirme

  Scientific / Professional Book Published by Renowned Publishing Houses

 • February 2015 Yardımcı Doçentlik Atama / Görev Süresi Uzatma

  Other Journals

 • December 2014 Türkçe Gramer Toplantıları I: Birleşik Fiil

  Scientific / Professional Book Published by Renowned Publishing Houses

 • June 2014 Yardımcı Doçentlik Atama / Görev Süresi Uzatma

  Other Journals

 • December 2012 Yardımcı Doçentlik Atama / Görev Süresi Uzatma

  Other Journals

 • February 2012 Yardımcı Doçentlik Atama / Görev Süresi Uzatma

  Other Journals