Achievements & Reputation

Edit Congress and Symposium Activities

 • 2019 Yazılışının 950. Yılında Kutadgu Bilig

  Attendee

  Adana, Turkey

 • 2018 Eski Türkçeden Türkiye Türkçesine Türkçenin Dilbilgisi Tarihine Kısa Bir Bakış

  Invited Speaker

  Adana, Turkey

 • 2018 Eski Türkçeden Türkiye Türkçesine Türkçenin Dilbilgisi Tarihine Kısa Bir Bakış

  Attendee

  Adana, Turkey

 • 2017 Türkçe, Genel Tarihi, Yayılma Alanları ve Genel Tipolojik Özellikleri

  Attendee

  Adana, Turkey

 • 2017 Türkçe, Genel Tarihi, Yayılma Alanları ve Genel Tipolojik Özellikleri

  Invited Speaker

  Adana, Turkey

 • 2016 Söz KalıplarınınYeniden Üretimi: Aforizmadan Laforizmaya

  Attendee

  Adana, Turkey

 • 2016 Farklılığımız Zenginliğimizdir

  Invited Speaker

  Adana, Turkey

 • 2015 Bir İletişim Aracı Olarak Dil ve Uygulamada İkidillilik

  Attendee

  Antakya, Turkey

 • 2015 Bugünkü Türk Halkları ve Türkçenin Akrabaları

  Invited Speaker

  Adana, Turkey

 • 2015 Bugünkü Türk Halkları ve Türkçenin Akrabaları

  Attendee

  Adana, Turkey

 • 2014 International Conference on Turkish Linguistics

  Attendee

  Rouen, France

 • 2014 Türkçe Gramer Toplantıları I: Birleşik Fiil

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 2012 II. Uluslararası Türkoloji Sempozyumu: Başarı ve Zaaflarıyla Çağdaş Türkoloji

  Session Moderator

  Poland

 • 2011 Prof. Dr. Mine Mengi Adına Türkoloji Sempozyumu

  Session Moderator

  Adana, Turkey

 • 2011 Uluslararası Gelibolulu Mustafa Ali Çalıştayı

  Invited Speaker

  Ankara, Turkey

 • 2008 Kaşgarlı Mahmud ve ?Divanu Lügati't-Türk?ü

  Invited Speaker

  Adana, Turkey