Prof.

MUSTAFA NECAT ÖREN


Ziraat Fakültesi

Tarım Ekonomisi

Tarım Politikası ve Yayım

Education Information

1990 - 1994

1990 - 1994

Doctorate

Cukurova University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, Turkey

1987 - 1989

1987 - 1989

Postgraduate

Cukurova University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, Turkey

1982 - 1986

1982 - 1986

Undergraduate

Cukurova University, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi, Turkey

Dissertations

1994

1994

Doctorate

Türkiye'de Tarımsal Destekleme Politikası Uygulamaları, Bu Uygulamalar Sonucu Ortaya Çıkan Üretici ve Tüketici Transferleri ve Bunun Çukurova Tarımına Etkileri

Cukurova University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı

1989

1989

Postgraduate

GAP Alanında Tahıl ve Baklagil Üretim - Pazarlama Yapısı ve Geliştirilmesi Olanakları

Cukurova University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Agricultural Sciences, Agriculture, Farming Economy, Agricultural Policy and Publication, Agricultural Policy

Academic Titles / Tasks

2005 - Continues

2005 - Continues

Professor

Cukurova University, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi

1997 - 2005

1997 - 2005

Associate Professor

Cukurova University, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi

1995 - 1997

1995 - 1997

Assistant Professor

Cukurova University, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi

1994 - 1995

1994 - 1995

Research Assistant PhD

Cukurova University, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi

1988 - 1989

1988 - 1989

Research Assistant

Cukurova University, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi

Managerial Experience

2006 - Continues

2006 - Continues

Head of Department

Cukurova University, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi

2006 - Continues

2006 - Continues

Head of Department

Cukurova University, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi

Advising Theses

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

2010

2010

Cost and Return Analysis and Technical Efficiency of Small Scale Milk Production: A Case Study for Cukurova Region, Turkey

ALEMDAR T. , Bahadır B., ÖREN M. N.

JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, vol.9, no.4, pp.844-847, 2010 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

2006

2006

An analysis of energy utilization for sustainable wheat and cotton production in Southeastern Anatolia region of Turkey

Oren M. N. , Ozturk H. H.

JOURNAL OF SUSTAINABLE AGRICULTURE, vol.29, no.1, pp.119-130, 2006 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Articles Published in Other Journals

2019

2019

Economic Analysis of Beekeeping Operations and Factors AffectingProduction in Mediterranean Region of Turkey

Subaşı O. S. , Uysal O., Seçer A. , Öztürk C., Alemdar T. , Ören M. N.

Tarım Ekonomisi Araştırmaları Dergisi, vol.5, no.2, pp.90-100, 2019 (Other Refereed National Journals)

2019

2019

TÜRKİYE’xxDE YERFISTIĞI ÜRETİCİLERİNİN TARIMSAL DESTEKLERDEN FAYDALANMA DURUMU

ÖZALP B., ÖREN M. N.

International Journal of Social Humanities Sciences Research (JSHSR), vol.6, no.46, pp.4122-4130, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

2014

2014

Türkiye?de Tarım Politikaları ve Gıda Güvencesi

eştürk ö., ÖREN M. N.

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ *, vol.24(2), pp.30-37, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

2014

2014

Impact of Household Socio-Economic Factors on Food Security: Case of Adana

eştürk ö., ÖREN M. N.

Pakistan Journal of Nutrition, vol.12, pp.1-6, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

2013

2013

Dünyada Tarımsal Ar-Ge Harcamaları ve Türkiye

subaşı o. s. , ÖREN M. N.

Alatarım Degisi, vol.12, no.1, pp.56-63, 2013 (Other Refereed National Journals)

2013

2013

Türkiye?de Tarımsal Ar-Ge Harcamaları ve Tarımsal Büyüme Ilişkileri

subaşı o. s. , ÖREN M. N.

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.26, pp.99-104, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

2012

2012

Tarımsal Korumacılık, Korumacılığın Ölçümü ve Türkiye

Demirdöğen A., ÖREN M. N.

TARIM EKONOMİSİ DERGİSİ, vol.18, pp.23-33, 2012 (Other Refereed National Journals)

2012

2012

Tarım Sistemlerindeki Gelişmeler Kapsamında Dünya Turunçgil Sektörü

güney o. i. , ÖREN M. N.

Çukurova Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.28, no.1, pp.101-108, 2012 (National Refreed University Journal)

2011

2011

Tarımda Globalgap Uygulamaları ve Bu Uygulamaların Türkiye Tarımı ve Tarım Ürünleri Dışsatımı Açısından Değerlendirilmesi

Özkaçar K., ÖREN M. N.

Çukurova Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.26, no.1, pp.19, 2011 (National Refreed University Journal)

2011

2011

Tarımda Uzaktan Algılamanın Kullanım Olanakları ve Çukurova Örneğinden Hareketle Tarımsal Desteklemeler Açısından Genel Bir Değerlendirme

Aydın H., ÖREN M. N.

Çukurova Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.26, no.1, pp.54, 2011 (National Refreed University Journal)

2010

2010

TARIMSAL YAYIMI GELİŞTİRME PROJESİNİN KIRSAL VE TARIMSAL KALKINMADAKİ ROLÜ VE UYGULAMA ETKİNLİĞİ: ŞANLIURFA İLİ ÖRNEĞİ

Dündar M. S. , ÖREN M. N.

Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.22, no.2, pp.120-129, 2010 (National Refreed University Journal)

2010

2010

Cost and return analysis and technical efficiency of small scale milk production a case study for Cukurova región Turkey

ALEMDAR T., BAHADIR B., ÖREN M. N.

Journal of Animal and Veterinary Advances, vol.9, no.4, pp.744-847, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

2008

2008

Dünyada ve Türkiye?de Organik Pamuk Tarımı ve Ekonomisi

Keskin U., ÖREN M. N.

Ç.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.17, no.4, pp.136-143, 2008 (National Refreed University Journal)

2006

2006

Genişleme Sürecinin AB Tarım ve Tarım Politikalarına Etkileri ve Bunun Türkiye Tarımına Olası Yansımaları

Deprem A. R. , ÖREN M. N.

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.21, no.3, pp.119-126, 2006 (National Refreed University Journal)

2006

2006

Determinants of Technical Efficiency of Wheat Farming in Southeastern Anatolia, Turkey: A Nonparametric Technical Efficiency Analysis

ALEMDAR T., ÖREN M. N.

Journal of Applied Sciences, vol.6, pp.827-830, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

2006

2006

Tarımda Doğrudan Ödemeler Yönündeki Politika Değişikliğinin Çukurova Bölgesi Ürün Karlılıkları ve İşletme Gelirleri Üzerine Etkisi

Yorgun A., ÖREN M. N.

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.21, no.2, pp.81-86, 2006 (National Refreed University Journal)

2006

2006

Measuring Technical Efficiency of Wheat Production in Southeastern Anatolia with Parametric and Nonparametric Methods

Alemdar T. , Ören M. N.

Pakistan Journal of Biological Sciencies, vol.9, pp.1088-1094, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

2006

2006

Technical Efficiency Analysis of Tobacco Farming in Southeastern Anatolia

Ören M. N. , Alemdar T.

TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY, vol.30, pp.165-172, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

2006

2006

Çukurova Bölgesinde ve Ulusal Bazda Pamuk Üretiminin Rekabet Edebilirliği: Politika Analiz Matrisi Yaklaşımı

Bahadır B., ÖREN M. N.

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.21, no.4, pp.83-92, 2006 (National Refreed University Journal)

2006

2006

Türkiye?de ve Diğer Bazı Ülkelerde Sulama Yatırımları Yönetimindeki Gelişmeler ve Karşılaşılan Sorunlar: Aşağı Seyhan Ovası Örneği

Sarı B., ÖREN M. N.

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.21, no.2, pp.87-94, 2006 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

2005

2005

AB Sürecinde Türkiye Tarımı ve Tarım Politikaları

ÖREN M. N.

Gıda Teknolojisi Dergisi, no.11, pp.26-29, 2005 (National Non-Refereed Journal)

2005

2005

Çukurova Bölgesi?nde Pamuk Tarımında Makineli Hasadın Ekonomik Analizi

Yaşar B. , ÖREN M. N.

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.20, no.1, pp.69-78, 2005 (National Refreed University Journal)

2005

2005

Türkiye?de ve OECD Ülkelerinde Hayvansal Ürün Politikaları ve Bu Politikalar Sonucu Ortaya Çıkan Transferler

ÖREN M. N. , Bahadır B.

Hayvansal Üretim Dergisi, no.46, pp.1-7, 2005 (International Refereed University Journal) Sustainable Development

2005

2005

AB Ortak Tarım Politikasındaki Gelişmeler ve Türkiye?nin Uyum Sorunu

ÖREN M. N.

Türk Tarım Dergisi, no.162, pp.38-41, 2005 (National Non-Refereed Journal)

2002

2002

Tarımda Doğrudan Gelir Desteği ve Türkiye?de Uygulanabilirliğinin Çeşitli Kesimler Açısından Değerlendirilmesi

Tanışık M. S. , ÖREN M. N.

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.17, no.2, pp.69-76, 2002 (National Refreed University Journal)

2000

2000

Tarımda Doğrudan Gelir Desteği Uygulamaları

ÖREN M. N.

Ekin Bülteni, pp.16-19, 2000 (National Non-Refereed Journal)

2000

2000

Türkiye?de Tarımsal Araştırma Politikaları: Organizasyon Yapısı ve Uygulamaların Değerlendirilmesi

Aras Y., ÖREN M. N.

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.15, no.2, pp.31-40, 2000 (National Refreed University Journal)

2000

2000

Türk Pamuğunun İhracat Rekabeti ve Uluslararası Piyasalardaki Gelişmelerin Türk Pamuk ve Pamuklu Dokuma Sektörü Açısından Değerlendirilmesi

Özmen F., ÖREN M. N.

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.15, no.2, pp.95-102, 2000 (National Refreed University Journal)

1999

1999

Çukurova?nın Tarımsal Yapısı

ÖREN M. N.

Cine Tarım, no.14, pp.31-33, 1999 (National Non-Refereed Journal)

1998

1998

Çukurova Bölgesinde Pamuk ve Pamuğa Alternatif Ürünler Arası Rekabet

ÖREN M. N. , Tekeli S., Dağabakan Ş.

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.13, no.1, pp.119-129, 1998 (National Refreed University Journal)

1998

1998

Türkiye?de Tarım Ürünleri Piyasalarına Yönelik Müdahaleler ve Bu Müdahaleler Sonucu Ortaya Çıkan Fiyat Çarpıklığı

ÖREN M. N.

TARIM EKONOMİSİ DERGİSİ, no.3, pp.71-82, 1998 (Other Refereed National Journals)

1997

1997

Çukurova Bölgesi Tarım İşletmelerinin Başlıca Özellikleri ve Ülkemiz Tarım İşletmelerine göre Durumu

ÖREN M. N.

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.12, pp.11-20, 1997 (National Refreed University Journal)

1995

1995

Tarım Kesimine Yönelik Ulusal Politikalar: Amaçlar, Kullanılan Araçlar, Farklı Yaklaşımlar ve Etkileri

ÖREN M. N. , erkan o.

VERİMLİLİK DERGİSİ, no.4, pp.141-156, 1995 (National Non-Refereed Journal)

1995

1995

Türkiye?de Tarımsal Destekleme Politikası Uygulamaları Sonucu Ortaya Çıkan Üretici ve Tüketici Transferleri ve Bunun Çukurova Tarımına Yansıma Biçimi

ÖREN M. N. , yurdakul O.

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.10, pp.133-148, 1995 (National Refreed University Journal)

1992

1992

GAP Alanında Meyve ve Sebze Pazarlama Yapısı ve Geliştirilmesi

Yurdakul O., EMEKSİZ Ö. F. , AKDEMİR Ş. , Direk M., Erkan O., Orhan M., et al.

ÇÜZF Dergisi, vol.1, pp.1-10, 1992 (National Refreed University Journal)

1992

1992

Çukurova Bölgesinde İkinci Ürün Yetiştiren Tarımsal İşletmelerin Başlıca Özellikleri

AKDEMİR Ş. , ÖREN M. N. , Yurdakul O.

Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.1, pp.1-10, 1992 (National Refreed University Journal)

1992

1992

Çukurova Bölgesinde İkinci Ürün Yetiştirilen Tarımsal İşletmelerin Başlıca Özellikleri

akdemir ş. , ÖREN M. N. , yurdakul O.

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.7, pp.181-192, 1992 (National Refreed University Journal)

1991

1991

Türkiye?de Pamuk ve Pamuklu Dokuma Sektörünün Geleceği

ÖREN M. N.

Adana Ticaret Odası Dergisi, no.2, pp.13-14, 1991 (National Non-Refereed Journal)

1991

1991

GAP Alanında Tahıl ve Baklagil Üretim - Pazarlama Yapısı, Sorunları ve Geliştirilmesi Olanakları

ÖREN M. N. , yurdakul O.

çukurova üniversitesi ziraat fakültesi dergisi, vol.6, pp.129-142, 1991 (National Refreed University Journal)

1990

1990

GAP Alanında Tahıllar ve Baklagiller Pazarlama Yapısı ve Geliştirilmesi

AKDEMİR Ş. , Yurdakul O., EMEKSİZ Ö. F. , Erkan O., Orhan M., ÖREN M. N. , et al.

ÇÜZF Dergisi, vol.1, pp.1-10, 1990 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2020

2020

Küresel Tarım Politikaları ve Türkiye Tarımına Yansımaları

Ataseven Y., Arısoy H., GÜRER B., Demirdöğen A., ÖREN M. N. , Olhan E.

Türkiye Ziraat Mühendisliği IX Teknik Kongresi, Ankara, Turkey, 13 - 17 January 2020

2018

2018

Türkiye’de Yerfıstığı Üreticilerinin Tarımsal Desteklerden FaydalanmaDurumu

ÖZALP B. , ÖREN M. N.

13. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Kahramanmaraş, Turkey, 12 - 14 September 2018

2017

2017

Sustainability of Cotton Production in Turkey: An Analysis of Efficiency Using Data Envelopment Analysis

türkekul b., abay c., gürer b., ÖZALP B. , ÖREN M. N.

2nd INTERNATIONAL BALKAN AGRICULTURE CONGRESS, Tekirdağ, Turkey, 16 - 18 May 2017, vol.. Sustainable Development

2017

2017

Assessing Impact of Government Policies on the Competitiveness of Turkish Corn production

ÖREN M. N. , GÜRER B., ABAY C. F. , TÜRKEKUL B., ÖZALP B.

INTERNATIONAL CONFERENCE ONFOOD AND AGRICULTURAL ECONOMICS, Antalya, Turkey, 27 - 28 April 2017, pp.9-16

2017

2017

Assessıng Impact of Government Policies on The Competitiveness of Turkish Corn Production

ÖREN M. N. , GÜRER B., ABAY C. F. , TÜRKEKUL B., ÖZALP B.

INTERNATIONAL CONFERENCE ONFOOD AND AGRICULTURAL ECONOMICS, alanya, Turkey, 27 - 28 April 2017, vol.1, pp.9-16

2017

2017

Assessing Impact of Government Policies on the Competitiveness of Turkish Corn production Production

ÖREN M. N. , Gürer B., abay c., türkekul b., Özkan B.

INTERNATIONAL CONFERENCE ON FOOD AND AGRICULTURAL ECONOMICS, Antalya, Turkey, 27 - 28 April 2017

2017

2017

Türkiye?de Üreticilerin Tarımsal Desteklerden Faydalanma Durumu Üzerine İnceleme

abay c., TÜRKEKUL B., ÖREN M. N. , GÜRER B., ÖZALP B.

III. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, Edirne, Turkey, 4 - 05 March 2017

2017

2017

Türkiye'de Üreticilerin Tarımsal Desteklerden Faydalanma Durumu Üzerine İnceleme

Abay C., Türkekul B., Ören M. N. , Gürer B., Özalp B.

III. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, Edirne, Turkey, 4 - 05 March 2017

2016

2016

The Impact of Turkish Agricultural Policy on Competitiveness of Oilseed Sunflower in Western Marmara Region, Turkey

türkekul b., abay c., Gürer B., ÖREN M. N. , ÖZALP B.

27th International Scientific-Expert Congress of Agriculture and Food Industry, Bursa, Turkey, 26 - 28 September 2016, pp.8

2016

2016

THE IMPACT OF TURKISH AGRICULTURAL POLICY ON COMPETITIVENESS OF COTTON PRODUCTION

Gürer B., ÖREN M. N. , türkekul b., abay c., ÖZALP B.

158th EAAE Seminar Euro-Mediterranean Cooperation in Sustainable Agriculture and Food Security: Policies, Sustainability, Marketing and Trade, Chania, Greece, 8 - 09 September 2016

2016

2016

Tarımda Değer Zinciri Analizi

ÖZALP B. , ÖREN M. N.

XII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Isparta, Turkey, 25 - 27 May 2016, vol.1, pp.594-604

2014

2014

Recent Developments in WTO Negotiations on Agriculture and Position of Turkey

ÖZALP B. , ÖREN M. N.

25th Internatıonal Scıentıfıc-Experts Congress On Agrıculture And Food Industry, İzmir, Turkey, 25 - 27 September 2014, pp.81-84 Sustainable Development

2014

2014

DTÖ İleri Tarım M üzakerelerinde Pamukla İlgili Gelişmelerin Türkiye Pamuk Sektörü Açısından Değerlendirilmesi

ÖZALP B. , ÖREN M. N.

11. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Samsun, Turkey, 03 September 2014 - 05 September 2015, vol.II, pp.902-910 Creative Commons License Sustainable Development

2014

2014

Türkiye'de Tarımsal Araştırma, Yayım Politikalarının Gelişimi ve Tarımsal Ar-Ge Harcamaları

subaşı o. s. , ÖREN M. N. , Uysal O., DEMİRTAŞ M.

XI. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Samsun, Turkey, 3 - 05 September 2014, vol.1, pp.560-570

2014

2014

DTÖ İleri Tarım Müzakerelerinde Pamukla İlgili Gelişmelerin Türkiye Pamuk Sektörü Açısından Değerlendirilmesi

ÖZALP B. , ÖREN M. N.

XI. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Samsun, Turkey, 3 - 05 September 2014, vol.ı, pp.902-910

2012

2012

Kırsal Yoksulluk Ölçüm Sorunu ve Türkiye

ALEMDAR T. , Demirdöğen A., ÖREN M. N.

10. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Konya, Turkey, 5 - 07 September 2012, pp.322-329 Sustainable Development

2012

2012

Türkiye?de Gıda Fiyatlarının Kırsal ve Kentsel Kesimde Yoksulluk ve Gıda Güvencesi Üzerine Etkisi

Gürer B., ÖREN M. N.

10. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Konya, Turkey, 5 - 07 September 2012, pp.877-886 Sustainable Development

2012

2012

Türkiye?de Tarım Politikaları Kapsamında Sağlanan Destekler ve Kırsal Yoksulluk

Demirdöğen A., Ören M. N. , Alemdar T.

10. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Konya, Turkey, 5 - 07 September 2012, pp.85-94 Sustainable Development

2012

2012

Türkiye Kırsalında Gelir Dağılımı, İstihdam ve Gıda Güvencesi

eştürk ö., ÖREN M. N.

10. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Konya, Turkey, 5 - 07 September 2012, pp.50-56 Sustainable Development

2010

2010

Küresel Ekonomik Krizin Türkiye?de Gıda Güvencesi Üzerine Etkileri

eştürk ö., ÖREN M. N. , ALEMDAR T.

TÜRKYE IX. TARIM EKONOMİSİ KONGRESİ, Şanlıurfa, Turkey, 22 - 24 September 2010, vol.2, pp.734-739

2010

2010

Gıda Güvenliği ve Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar

Eştürk O., eştürk ö., ÖREN M. N. , ayhan z.

TÜRKYE IX. TARIM EKONOMİSİ KONGRESİ, Şanlıurfa, Turkey, 22 - 24 September 2010, vol.2, pp.668-675 Sustainable Development

2010

2010

Türkiye?de Biyodizel ve Biyoetanol Üretiminin Tarım Sektörü Açısından Değerlendirilmesi

Sabancı A., ÖREN M. N. , YAŞAR B. , ÖZTÜRK H. H. , Atal M.

Türkiye Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi, Ankara, Turkey, 11 - 15 January 2010

2009

2009

Küresel Gıda Krizi ve Biyoyakıt Üretimi

eştürk ö., Eştürk O., ÖREN M. N.

6. Gıda Mühendisliği Kongresi, Antalya, Turkey, 6 - 08 November 2009, pp.481-486

2009

2009

A review on the energy use for sustainable wheat and cotton production in Southeastern Anatolia Region of Turkey

ÖZTÜRK H. H. , ÖREN M. N. , CEBECİ Z.

the Fourth Conference Energy Efficiency and Agricultural Engineering, Rousse, Bulgaria, 1 - 03 October 2009, pp.716-724 Sustainable Development

2009

2009

A Review On The Energy Use For Sustainable Wheat And Cotton Production In Southeastern Anatolia Region Of Turkey

ÖZTÜRK H. H. , ÖREN M. N. , CEBECİ Z.

the Fourth Conference Energy Efficiency and Agricultural Engineering, Rousse, Bulgaria, 1 - 03 October 2009, pp.716-724 Sustainable Development

2008

2008

Türkiye?de Tarım Politikalarının Gıda Güvencesi Üzerine Etkisi

ÖREN M. N. , ALEMDAR T. , Bahadır B.

VIII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Bursa, Turkey, 25 - 27 June 2008, pp.46-57

2008

2008

Türkiye?de Yağlı Tohumlardan Enerji Üretimi ve Yağ-Enerji Güvencesinde Yaşanan Sıkıntılar

Yaşar B. , ÖREN M. N.

VIII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Bursa, Turkey, 25 - 27 June 2008, pp.145-154

2006

2006

Uluslararası Politikalar ve AB Tarama Sürecinde Türk Tarımı ve Politikaları

Bahadır B., ÖREN M. N. , Yaşar B.

VII. Tarım Ekonomisi Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 15 September 2006, pp.149-159

2005

2005

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde pamuk tarımı mekanizasyonunda enerji kullanımı

ÖZTÜRK H. H. , ÖREN M. N.

GAP lV. Tarım Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 21 - 23 September 2005, pp.652-657

2005

2005

A Review on Energy Use and Energy Productivity in Field Crop Production in Southeastern Anatolia Region of Turkey

ÖREN M. N. , ÖZTÜRK H. H.

The 2nd International Exergy, Energy and Environment Symposium ? IEEES2, Kos, Greece, 3 - 07 July 2005

2005

2005

Türkiye?de Pamuk Üretimi ve Sorunları

Gencer O., Özüdoğru T., Kaynak M., Yılmaz A., ÖREN M. N.

Türkiye Ziraat Mühendisliği VI. Teknik Kongresi, Ankara, Turkey, 3 - 07 January 2005, pp.459-479

2005

2005

Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası, Reform Süreci ve Türkiye?ye Etkileri

Eraktan G., ÖREN M. N.

Türkiye Ziraat Mühendisliği VI. Teknik Kongresi, Ankara, Turkey, 3 - 07 January 2005, pp.23-33

2004

2004

Energy Input - Output Analysis in Field Crop Production in Southeastern Anatolia Region of Turkey

ÖREN M. N. , ÖZTÜRK H. H.

International Conference Science and Research ? Tools of Global Development Strategy, Prague, Czech Republic, 24 September 2004, pp.163-170

2004

2004

Doğrudan Gelir Desteği Uygulamasının GAP Alanı Tarımsal Yapı ve Gelirlerine Etkileri

ÖREN M. N. , Binici T.

Türkiye VI. Tarım Ekonomisi Kongresi, Tokat, Turkey, 16 - 18 September 2004, pp.53-60

2003

2003

Türkiye?de Pamuk Hasat Makinesi Kullanımının Ekonomik ve Sosyal Açıdan Değerlendirilmesi

ÖREN M. N. , Yaşar B.

Türkiye VI. Pamuk, Tekstil ve Konfeksiyon Sempozyumu, Antalya, Turkey, 24 - 25 April 2003, pp.175-181

2000

2000

The Cotton and Cotton Yarn Sectors in Turkey: Policies and Cost Structure

ŞENGÜL H. , ÖREN M. N.

The Inter-Regional Cooperative Research Network on Cotton. A Joint Workshop and Meeting of the All Working Groups, Mersin, Turkey, 21 - 24 September 2000, pp.316-320

2000

2000

Türkiye?de Ulusal Entegre Projeler ve Tarımsal Kalkınma

ÖREN M. N. , yurdakul O., Çevik B., Dinç U.

Türkiye Ziraat Mühendisliği V. Teknik Kongresi, Ankara, Turkey, 17 - 21 January 2000, pp.129-143

1999

1999

Türkiye?de Tarım Ürünleri Piyasalarına Yönelik Müdahalelerin Etkileri: Buğday Örneği

erkan o., ÖREN M. N. , Akbay A. Ö.

Dünyada ve Türkiye?de Tarımsal Desteklemelere Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu, Ankara, Turkey, 7 - 08 January 1999, pp.206-213

1998

1998

Cumhuriyet Dönemi Tarım Politikaları

ÖREN M. N.

Cumhuriyet?in 75. Yılında Türkiye Tarımı Sempozyumu, Ankara, Turkey, 15 - 16 October 1998, pp.83-90

1996

1996

Türkiye?de Tarım Kesimine Yönelik Politikalar ve Kullanılan Araçlar

yurdakul O., ÖREN M. N.

Türkiye II. Tarım Ekonomisi Kongresi, Adana, Turkey, 4 - 06 September 1996, pp.112-121

1996

1996

Çukurova Tarımının Gelişim Doğrultusu

ÖREN M. N.

Türkiye II. Tarım Ekonomisi Kongresi, Adana, Turkey, 4 - 06 September 1996, pp.181-184

1996

1996

GATT İlkeleri Çerçevesinde Türk Tarım Politikalarının Değerlendirilmesi ve Yeniden Şekillendirilmesi Zorunluluğu

ÖREN M. N.

Türkiye II. Tarım Ekonomisi Kongresi, Adana, Turkey, 4 - 06 September 1996, pp.75-85

1995

1995

Türkiye Hayvancılığına Uygulanan Ekonomi Politikaları

yurdakul O., ÖREN M. N.

Türkiye Hayvancılığının Yapısal ve Ekonomik Sorunları Sempozyumu, İzmir, Turkey, 27 - 29 September 1995, pp.7-15

1993

1993

Çukurova Tarımının Ekonomik Yapısı, Sorunları ve Öneriler

YURDAKUL O., EMEKSİZ Ö. F. , Orhan M., ÖREN M. N. , Gürgen Y., ERKAN O., et al.

Çukurova 1. Tarım Kongresi, Adana, Turkey, 1 - 03 January 1993

1993

1993

Çukurova Tarımının Ekonomik Yapısı, Sorunları ve Öneriler

Yurdakul O., EMEKSİZ Ö. F. , Orhan M., ÖREN M. N. , Gürgen Y., Erkan O., et al.

Çukurova 1. Tarım Kongresi, Adana, Turkey, 1 - 03 January 1993, pp.1

1991

1991

Türkiye?nin Avrupa Topluluğu?na Yönelik Tarım Ürünleri İhracat Potansiyeli ve Bu Potansiyeli Değerlendirme İmkanları

yurdakul O., ÖREN M. N. , erkan o.

Avrupa Topluluğu İle Bütünleşme Hareketlerinde Türk Tarımı Sempozyumu, İzmir, Turkey, 26 - 27 September 1991, pp.73-92

1991

1991

Çukurova Tarımının Ekonomik Yapısı, Sorunları ve Öneriler

yurdakul O., EMEKSİZ Ö. F. , Orhan M. E. , ÖREN M. N. , Gürgen Y., erkan o., et al.

Çukurova I. Tarım Kongresi, Adana, Turkey, 9 - 11 January 1991, pp.1-31

1991

1991

Çukurova Bölgesinde Pamuk Üretim Maliyeti, Satış Fiyatı ve Ekim Alanı İlişkisi

yurdakul O., ÖREN M. N.

Çukurova I. Tarım Kongresi, Adana, Turkey, 9 - 11 January 1991, pp.32-41

1990

1990

Avrupa Topluluğu Karşısında Türk Tarımı

Eraktan G., Işıklı E., yurdakul O., EMEKSİZ Ö. F. , Direk M., Işın F., et al.

Türkiye Ziraat Mühendisliği III. Teknik Kongresi, Ankara, Turkey, 8 - 12 January 1990, pp.738-748

Books & Book Chapters

2010

2010

Adana İlinde Arıcılık Faaliyetinin Ekonomik Analizi

ÖREN M. N. , ALEMDAR T. , parlakay o., ışık h., SEÇER A. , GÜNGÖR C. , et al.

Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü, Ankara, 2010

2010

2010

Endüstriyel Bitkiler

Gencer O., Özüdoğru T., ÖREN M. N.

in: Türkiye'nin Tarımsal Gücü ve Geleceği, Mermut A.R., Öztürk İ, Editor, Agem Ajans Matbaa Hizmetleri, İstanbul, pp.149-168, 2010

2001

2001

Adıyaman İlinde Ürün Maliyetleri

ÖREN M. N.

in: Türkiye?de Bazı Bölgeler İçin Önemli Ürünlerde Girdi Kullanımı ve Üretim Maliyetleri, xxxx, Editor, Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü, Ankara, pp.167-180, 2001

1999

1999

Coğrafi Konum ve Arazi Yapısı , Adana İli Tarımsal Yapısı

ÖREN M. N.

in: Adana: Sosyo-Ekonomik Rapor, Fisunoğlu M, Erkan O, Akalın H, Savar Ş, Editor, Çukurova Üniversitesi, Adana, pp.37-42, 1999 Sustainable Development

Activities in Scientific Journals

2015 - Continues

2015 - Continues

Tarım Ekonomisi Dergisi

Publication Committee Member

2009 - Continues

2009 - Continues

Ziraat Dünyası

Publication Committee Member

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2006 - Continues

2006 - Continues

Ziraat Mühendisleri Odası

Member

2004 - Continues

2004 - Continues

Tarım Ekonomisi Derneği

Member

2002 - Continues

2002 - Continues

Adana Güçbirliği Vakfı

Member

Scientific Refereeing

December 2017

December 2017

Turkish Journal of Agricultural Economics

Other Indexed Journal

December 2017

December 2017

Tarım Ekonomisi Araştırmaları Dergisi

National Scientific Refreed Journal

December 2017

December 2017

Project Supported by Higher Education Institutions

December 2016

December 2016

ANADOLU TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

January 2014

January 2014

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi

National Scientific Refreed Journal

January 2006

January 2006

Ziraat Dünyası

Other Journals

January 2005

January 2005

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

National Scientific Refreed JournalEdit Congress and Symposium Activities

2014

2014

25th Internatıonal Scıentıfıc-Experts Congress On Agrıculture And Food Industry

Attendee

İzmir-Turkey

2014

2014

XI. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi

Attendee

Samsun-Turkey

2014

2014

2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği

Attendee

Erzurum-Turkey

2012

2012

10. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi

Attendee

Konya-Turkey

2010

2010

Türkiye Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi

Attendee

Ankara-Turkey

2009

2009

6. Gıda Mühendisliği Kongresi

Attendee

Antalya-Turkey

2008

2008

VIII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi

Attendee

Bursa-Turkey

2006

2006

VII. Tarım Ekonomisi Kongresi

Attendee

Antalya-Turkey

2005

2005

GAP IV. Tarım Kongresi

Attendee

Şanlıurfa-Turkey

2005

2005

Türkiye Ziraat Mühendisliği VI. Teknik Kongresi

Attendee

Ankara-Turkey

2004

2004

Türkiye VI. Tarım Ekonomisi Kongresi

Attendee

Tokat-Turkey

2004

2004

International Conference Science and Research ? Tools of Global Development Strategy

Attendee

Prague-Turkey

2003

2003

Türkiye VI. Pamuk, Tekstil ve Konfeksiyon Sempozyumu

Attendee

Antalya-Turkey

2000

2000

The Inter-Regional Cooperative Research Network on Cotton

Attendee

içel-Turkey

2000

2000

Türkiye Ziraat Mühendisliği V. Teknik Kongresi

Attendee

Ankara-Turkey

1999

1999

GAP I. Tarım Kongresi

Attendee

Şanlıurfa-Turkey

1999

1999

Dünyada ve Türkiye?de Tarımsal Desteklemelere Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu

Attendee

Ankara-Turkey

1998

1998

Cumhuriyet?in 75. Yılında Türkiye Tarımı Sempozyumu

Attendee

Ankara-Turkey

1996

1996

Türkiye II. Tarım Ekonomisi Kongresi.

Attendee

Adana-Turkey

1995

1995

Türkiye Hayvancılığının Yapısal ve Ekonomik Sorunları Sempozyumu

Attendee

İzmir-Turkey

1991

1991

Avrupa Topluluğu İle Bütünleşme Hareketlerinde Türk Tarımı Sempozyumu

Attendee

İzmir-Turkey

1991

1991

Çukurova I. Tarım Kongresi

Attendee

Adana-Turkey

1990

1990

Türkiye Ziraat Mühendisliği III. Teknik Kongresi

Attendee

Ankara-Turkey

Citations

Total Citations (WOS): 18

h-index (WOS): 2

Jury Memberships

May-2016

May 2016

Doctorate

Doktora jüri üyeliği - Ankara Üniversitesi

June-2014

June 2014

Doctorate

Tez savunma jürisi - Çukurova Üniversitesi

August-2013

August 2013

Associate Professor Exam

Doçentlik Sınav Jürisi - Üniversitelerarası Kurul

August-2013

August 2013

Post Graduate

Tez savunma jürisi - Çukurova Üniversitesi

August-2013

August 2013

Associate Professor Exam

Doçentlik Sınav Jürisi - Üniversitelerarası Kurul

July-2013

July 2013

Appointment Academic Staff

Doçentlik Atama Jüri Üyeliği - Çukurova Üniversitesi

April-2013

April 2013

Doctorate

Tez savunma jürisi - Akdeniz Üniversitesi

December-2012

December 2012

Post Graduate

Tez savunma jürisi - Çukurova Üniversitesi

June-2012

June 2012

Associate Professor Exam

Doçentlik Sınav Jürisi - Üniversitelerarası Kurul

March-2012

March 2012

Associate Professor Exam

Doçentlik Sınav Jürisi - Üniversitelerarası Kurul

March-2012

March 2012

Associate Professor Exam

Doçentlik Sınav Jürisi - Üniversitelerarası Kurul

February-2012

February 2012

Doctorate

Tez savunma jürisi - Çukurova Üniversitesi

February-2012

February 2012

Appointment Academic Staff

Profesörlük Atama Jüri Üyeliği - Çukurova Üniversitesi

May-2011

May 2011

Post Graduate

Tez savunma jürisi - Çukurova Üniversitesi

January-2011

January 2011

Doctorate

Tez savunma jürisi - Çukurova Üniversitesi

March-2010

March 2010

Doctorate

Tez savunma jürisi - Çukurova Üniversitesi

March-2010

March 2010

Post Graduate

Tez savunma jürisi - Çukurova Üniversitesi

March-2009

March 2009

Doctorate

Tez savunma jürisi - Çukurova Üniversitesi

May-2008

May 2008

Post Graduate

Tez savunma jürisi - Çukurova Üniversitesi

June-2006

June 2006

Post Graduate

Tez savunma jürisi - Çukurova Üniversitesi

December-2005

December 2005

Post Graduate

Tez savunma jürisi - Çukurova Üniversitesi

September-2005

September 2005

Post Graduate

Tez savunma jürisi - Çukurova Üniversitesi

July-2005

July 2005

Post Graduate

Tez savunma jürisi - Çukurova Üniversitesi

April-2005

April 2005

Doctorate

Tez savunma jürisi - Çukurova Üniversitesi

February-2005

February 2005

Doctorate

Tez savunma jürisi - Çukurova Üniversitesi

April-2004

April 2004

Doctorate

Tez savunma jürisi - Çukurova Üniversitesi

June-2003

June 2003

Doctorate

Tez savunma jürisi - Çukurova Üniversitesi

June-2002

June 2002

Post Graduate

Tez savunma jürisi - Ankara Üniversitesi

February-2002

February 2002

Post Graduate

Tez savunma jürisi - Harran Üniversitesi

January-2002

January 2002

Post Graduate

Tez savunma jürisi - Çukurova Üniversitesi

February-2000

February 2000

Post Graduate

Tez savunma jürisi - Çukurova Üniversitesi

July-1998

July 1998

Post Graduate

Tez savunma jürisi - Çukurova Üniversitesi

July-1998

July 1998

Post Graduate

Tez savunma jürisi - Harran Üniversitesi

January-1998

January 1998

Post Graduate

Tez savunma jürisi - Çukurova Üniversitesi

January-1998

January 1998

Post Graduate

Tez savunma jürisi - Çukurova Üniversitesi

January-1997

January 1997

Post Graduate

Tez savunma jürisi - Çukurova Üniversitesi

September-1996

September 1996

Post Graduate

Tez savunma jürisi - Çukurova Üniversitesi

March-1996

March 1996

Doctorate

Tez savunma jürisi - Çukurova Üniversitesi

October-1995

October 1995

Post Graduate

Tez savunma jürisi - Çukurova Üniversitesi