Eğitim Bilgileri
2014 - 2019 Doktora, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Eczacılık Temel Bilimleri A.B.D., Türkiye
2013 - 2019 Yüksek Lisans, Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü, Türkiye
2006 - 2012 Lisans, Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye
Yabancı Diller
İngilizce, B1 Orta
Yaptığı Tezler
2019 HepG2, Caco-2 ve HT-29 Kanser Hücrelerinde 2D Jel Elektroforez ve MALDI-TOF/TOF-MS) ile Ankaferd Hemostat’xx ın İn-Vitro Antineoplastik Etkisinin Proteomik Açıdan Araştırılması, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Analitik Kimya A.B.D., Doktora
2019 Toksikolojide İn vitro Hücre Temelli Sitotoksisite Çalışmaları, Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü, Yüksek Lisans
Araştırma Alanları
Sağlık Bilimleri, Eczacılık, Temel Eczacılık Bilimleri, Analitik Kimya
Akademik Unvanlar / Görevler
2018 - Devam Ediyor Araştırma Görevlisi, Çukurova Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Temel Eczacılık Bilimleri
2015 - 2018 Araştırma Görevlisi, Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi
2013 - 2015 Araştırma Görevlisi, Çukurova Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Temel Eczacılık Bilimleri
Verdiği Dersler
2021 - 2022 Eczacılıkta Omik Teknikler, Lisans
2021 - 2022 Eczacılığa Giriş ve Eczacılık Terminolojisi, Lisans
2020 - 2021 Laboratuvarda Güvenli Çalışma , Lisans
SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Kitap & Kitap Bölümleri
Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Desteklenen Projeler
2019 - 2022 Sambucus ebulus mürver türünün antifungal aktivitesi ve kimyasal içeriğinin belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
2019 - 2021 Ankaferd Hemostat’ın MCF-7 Meme Kanseri Hücresine Etkisi, Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
2018 - 2019 HepG2, Caco-2 ve HT-29 Kanser Hücrelerinde 2D Jel Elektroforez VE MALDI-TOF/TOF-MS ile Ankaferd Hemostat’ In İn-Vitro Antineoplastik Etkisinin Proteomik Açıdan Araştırılması, Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
2014 - 2019 Toksikolojide İn Vitro Hücre Temelli Sitotoksisite Çalışmaları, Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
2015 - 2017 Sistem Biyolojisi Yaklaşımıyla Siklodekstrin Nanopartiküllerin MCF7 Hücreleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi, TÜBİTAK Projesi
2014 - 2016 Ankaferd Bloodstopper Kanama Durdurucu nun Kolon Kanseri Üzerine İyileştirici Etkisinin Moleküler Düzeyde İncelenmesi, TÜBİTAK Projesi

Metrikler

Akademi Dışı Deneyim
2013 - 2013 Firuze Eczanesi
2010 - 2010 Glaxo Smith Kline