Education Information

Education Information

  • 2000 - Continues Doctorate

    Cukurova University, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilimdalı, Turkey

  • 1992 - 1996 Postgraduate

    Cukurova University, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilimdalı, Turkey

  • 1982 - 1986 Undergraduate

    Hacettepe University, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü, Turkey