Education Information

Education Information

 • 1987 - 1991 Expertise In Medicine

  Cukurova University, Tıp Fakültesi, Göz Hastalıları Anabilim Dalı, Turkey

 • 1977 - 1983 Undergraduate

  Istanbul University, Tıp Fakültesi, Turkey

Dissertations

 • 2014 Expertise In Medicine

  Obstruktif meibomian bez disfonksiyonunna bağlı kronik blefaritli hastalarda tedavi sonuçları

  Cukurova University, Tıp Fakültesi, Göz Hastalıları Anabilim Dalı

 • 2012 Expertise In Medicine

  Konjonktivaşalazis olgularında amnion zar uygulama sonuçları, konjonktivaşalazis histopatolojisinin ışık ve elektronmikroskopik değerlendirilmesi

  Cukurova University, Tıp Fakültesi, Göz Hastalıları Anabilim Dalı

 • 2010 Expertise In Medicine

  Oküler yüzey hastalıklarında amnion zar transplantasyonu sonuçlarımız

  Cukurova University, Tıp Fakültesi, Göz

 • 2003 Expertise In Medicine

  Yumuşak kontakt lens kullanımının kornea tabakalarında oluşturduğu etkilerin konfokal mikroskopi ile değerlendirilmesi

  Cukurova University, Tıp Fakültesi, Göz Hastalıları Anabilim Dalı

 • 1999 Expertise In Medicine

  Keratoplasti uygulanan hastalarda aköz humor interlökin-6 ve interlökin-8 düzeyleri

  Cukurova University, Tıp Fakültesi, Göz Hastalıları Anabilim Dalı

 • 1997 Expertise In Medicine

  Herpetik keratitili olguların tanısında polimerase chain reaction (PCR) tekniği ile immunoperokidaz yönteminin karşılaştırılması

  Cukurova University, Tıp Fakültesi, Göz Hastalıları Anabilim Dalı

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2014XXXII ESCRS Congress

  Health&Medicine , ECSRS

 • 20123 rd Eurocornea congress

  Health&Medicine , Eurocornea

 • 201141 st eclso

  Health&Medicine , ECLSO

 • 2011SOE congress

  Health&Medicine , SOE

 • 2010VI World Cornea Congress

  Health&Medicine , World Cornea Congress

 • 200939 th ECLSO Congress

  Health&Medicine , ECLSO

 • 200839 th ECLSO congresss

  Health&Medicine , ECLSO