Education Information

Education Information

 • 2000 - 2006 Doctorate

  Cukurova University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turkey

 • 1997 - 2000 Postgraduate

  Cukurova University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turkey

 • 1992 - 1996 Undergraduate

  Cukurova University, Fizik, Turkey

Dissertations

 • 2006 Doctorate

  Atomik basamaklı kristal yüzeylerinin kinetik Monte Carlo yöntemi ile incelenmesi

  Cukurova University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik

 • 2000 Postgraduate

  Yarıiletkenlerde elektron tasınımının Monte Carlo yöntemi ile incelenmesi

  Cukurova University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English