MD

MEHMET CAN ŞAHİN


Eğitim Fakültesi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri

Education Information

2005 - 2010

2005 - 2010

Doctorate

Anadolu University, Faculty Of Educatıon, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Turkey

2002 - 2005

2002 - 2005

Postgraduate

Cukurova University, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Turkey

1994 - 1999

1994 - 1999

Undergraduate

Middle East Technical University, Faculty Of Education, Bilgisayar Öğretmenliği, Turkey

Dissertations

2010

2010

Doctorate

Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Yeni Binyilin Öğrencileri (OECD-New Millennium Learners) Ölçütlerine Göre Değerlendirilmesi

Anadolu University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

2005

2005

Postgraduate

İnternet Tabanlı Uzaktan Eğitimin Etkililiği: Bir Meta-Analiz Çalışması

Cukurova University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Science, Technology and Society, Science and Technological Policy Studies, Mass Communications and Mass Media, Communication Sciences, Communication Design, Interactive Media Design, Education, Educational Sciences, Public Education, Psychologicial Foundations of Education, Test and Measurement in Education, Social and Historical Foundations of Educations, Educational Technology, Computer Education and Instructional Technology, Teacher Training

Academic Titles / Tasks

2018 - Continues

2018 - Continues

Assistant Professor

Cukurova University, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

2013 - 2018

2013 - 2018

Assistant Professor

Cukurova University, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

2010 - 2013

2010 - 2013

Research Assistant PhD

Cukurova University, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

2005 - 2010

2005 - 2010

Research Assistant

Anadolu University, Faculty Of Educatıon, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

2002 - 2005

2002 - 2005

Research Assistant

Cukurova University, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Managerial Experience

2020 - Continues

2020 - Continues

Head of Department

Cukurova University, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

2014 - 2020

2014 - 2020

Deputy Head of Department

Cukurova University, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Open and Distance Learning

Undergraduate

Undergraduate

Open and Distance Learning

Undergraduate

Undergraduate

Project Development and Management

Undergraduate

Undergraduate

Instructional Technology

Postgraduate

Postgraduate

Gamification in Education

Postgraduate

Postgraduate

Instructional Technologies Theory and Practices

Undergraduate

Undergraduate

Educational Games and Gamification

Undergraduate

Undergraduate

Media Literacy

Undergraduate

Undergraduate

Basics of Instructional Technology

Undergraduate

Undergraduate

Instructional Technology

Undergraduate

Undergraduate

Eğitimde İletişim

Undergraduate

Undergraduate

Eğitimde Bireysel Farklılıklar

Undergraduate

Undergraduate

Eğitimde Internet Uygulamaları

Undergraduate

Undergraduate

Sosyal Proje Geliştirme

Undergraduate

Undergraduate

Bilim, Teknoloji ve Sosyal Değişme

Undergraduate

Undergraduate

Proje Geliştirme ve Yönetimi-II

Undergraduate

Undergraduate

Proje Geliştirme ve Yönetimi-I

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

2019

2019

WEB SİTESİ TASARLAMA YÖNTEMLERİNİN ÖĞRENCİ MOTİVASYONU BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI: KODLAMA MI YOKSA HAZIR TASARIM SİTELERİ Mİ?

ŞAHİN M. C. , ARSLAN NAMLI N.

Journal of Continuous Vocational Education and Training, vol.1, no.1, pp.18-28, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

2019

2019

ÖĞRETMEN ADAYLARININ EĞİTİMDE TEKNOLOJİ KULLANMA TUTUMLARININ İNCELENMESİ: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

ŞAHİN M. C. , ARSLAN NAMLI N.

TÜRKİYE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, vol.23, no.1, pp.95-112, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

2018

2018

Eğitsel Oyun ve Drama Tekniklerinin Bilgisayar DonanımlarıKonusundaki Akademik Başarıya Etkisi

ŞAHİN M. C. , ARSLAN NAMLI N.

Researcher: Social Science Studies, vol.6, no.3, pp.243-254, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

2018

2018

KİTAP YAZMA ETKİNLİĞİ İLE VERİLEN MASAÜSTÜ YAYINCILIK EĞİTİMİNİN MOTİVASYONA ETKİSİ

ARSLAN NAMLI N. , ŞAHİN M. C.

The Journal of International Educational Sciences, vol.5, no.15, pp.80-92, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

2017

2017

Algoritma Eğitiminin Problem Çözme Becerisi Üzerine Etkisi

Şahin M. C. , ARSLAN NAMLI N.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.3, no.5, pp.135-153, 2017 (International Refereed University Journal)

2017

2017

Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Mühendislik Kavramı Hakkında Farkındalık Düzeyleri

ARSLAN NAMLI N. , ŞAHİN M. C.

Sosyal Bilimler Dergisi, vol.4, no.10, pp.520-527, 2017 (Other Refereed National Journals)

2016

2016

LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN AKILLI TAHTA KULLANIMI ÜZERİNE BİR NİTEL ÇALIŞMA

ARSLAN NAMLI N. , ŞAHİN M. C. , KARATAŞ T.

Education Sciences, vol.11, no.1, pp.23-35, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2016

2016

Kırsal Kesimlerde Okuyan 21. Yüzyıl Öğrencilerinin Teknolojiden Yararlanma Düzeyleri

ŞAHİN M. C. , ARSLAN NAMLI N. , SCHREGLMANN S.

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi (Journal of Research in Education and Teaching), vol.5, no.1, pp.300-308, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

2016

2016

A case study wıth academıcıans about usıng an ınteractıve whıteboard on classrooms

ARSLAN NAMLI N. , ŞAHİN M. C. , KARATAŞ T.

NWSA Academic Journals-Education Sciences, vol.11, no.1, pp.23-35, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

2016

2016

Gamification And Effects On Students' Science Lesson Achievement

ŞAHİN M. C. , ARSLAN NAMLI N.

International Journal on New Trends in Education and Their Implications (IJONTE), vol.7, no.1, pp.41-47, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

2015

2015

Tablet Bilgisayarların Okul Öncesi Eğitimde Destek Materyali Olarak Kullanılmasının İncelenmesi

ŞAHİN M. C. , TAŞ I. , GÜRGAH OĞUL İ. , ÇİLİNGİR E., KELEŞ O.

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.15, no.2, pp.335-348, 2015 (National Refreed University Journal)

2014

2014

Literature Review On The Use Of Tablet Computers In Preschool Education

ŞAHİN M. C. , TAŞ I. , GÜRGAH OĞUL İ. , ÇİLİNGİR E. , KELEŞ O.

European Journal of Research on Social Studies, vol.1, no.1, pp.80-83, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

2012

2012

BÖTE bölümü öğretmen adaylarının bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanma düzeyleri Çukurova Üniversitesi örneği

ŞAHİN M. C. , SCHREGLMANN S.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.12, no.2, pp.247-258, 2012 (Other Refereed National Journals)

2009

2009

Yeni Binyılın Öğrencileri nin Özellikleri

ŞAHİN M. C.

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.9, no.2, pp.155-172, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

2007

2007

Application of multimedia design principles to visuals used in course books an evaluation tool

KUZU A., AKBULUT Y., ŞAHİN M. C.

TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, vol.6, no.2, pp.8-14, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

2007

2007

Bilgi iletisim teknolojileri ve Internet le kolaylasan akademik usulsüzlük

ODABAŞI H. F. , BİRİNCİ G., KILIÇER K., ŞAHİN M. C. , AKBULUT Y., ŞENDAĞ S.

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.7, no.1, pp.503-518, 2007 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2018

2018

Öğrencilerin Facebook Kullanımına İlişkin Görüşleri

ŞAHİN M. C.

II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Adana, Turkey, 4 - 05 May 2018

2015

2015

Studying Gamification Effects on Students Science Lesson Achievement

ŞAHİN M. C. , ARSLAN NAMLI N.

Third International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, Trabzon, Turkey, 9 - 11 September 2015, pp.86

2015

2015

Reading from Paper vs Screens A Literature Review

ŞAHİN M. C. , KARATAŞ T. , ARSLAN NAMLI N.

3rd International Congress on Curriculum and Instruction , ADANA, TÜRKIYE, 22-24 Ekim 2015, 22 - 24 October 2015, pp.262-263

2015

2015

Using an ınteractive whiteboard on undergraduate students: the point of view of academicians

ŞAHİN M. C. , ARSLAN NAMLI N. , KARATAŞ T.

3rd International Congress on Curriculum and Instruction, Adana, Turkey, 22 - 24 October 2015, pp.402-403

2015

2015

EKRAN VE KÂĞITTAN OKUMAYA İLİŞKİN BİR LİTERATÜR TARAMASI

Şahin M. C. , Karataş T. , ARSLAN NAMLI N.

3rd International Congress on Curriculum and Instruction, Adana, Turkey, 22 - 24 October 2015, pp.263-264

2014

2014

Literature review on the use of tablet computers in preschool education.

ŞAHİN M. C. , ÇİLİNGİR E. , GÜRGAH OĞUL İ. , TAŞ I. , KELEŞ O.

III. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Roma, Italy, 6 - 08 February 2014

2010

2010

A new step in Turkish higher education system: program outcomes

KABAKÇI YURDAKUL I., Kilicer K., Birinci G., ŞAHİN M. C. , ODABAŞI H. F.

1st World Conference on Learning, Teaching and Administration (WCLTA), Cairo, Egypt, 29 - 31 October 2010, vol.9 identifier identifier

2009

2009

Instructional design principles for 21st century learning skills

ŞAHİN M. C.

World Conference on Educational Sciences: New Trends and Issues in Educational Sciences, 4 - 07 February 2009

2008

2008

CONSTRUCTIVISM PARTICIPATION AND WEB 2 0

ŞAHİN M. C.

8.International Educational Technology Conference, Eskişehir, Turkey, 6 - 09 May 2008

2005

2005

Internet Tabanlı Uzaktan Egitimin Etkililigi: Bir Meta-Analiz Çalısması

Şahin M. C. , TEKDAL M.

Akademik Bilisim Konferansı-05, Gaziantep, Turkey, 4 - 06 February 2005, pp.1-11

2003

2003

Web Tabanlı Öğretimde Etkileşimin Önemi

ŞAHİN M. C.

Akademik Bilişim 2003, Turkey, 3 - 05 February 2003

Books & Book Chapters

2022

2022

Factors Influencing E-Learning Success: An Overview

Şahin M. C.

in: INSAC World Social and Education Sciences, Veysel Temel, Editor, Gece Kitaplığı Yayınevi, Ankara, pp.179-190, 2022

2022

2022

An Evaluation of Immersive Virtual Reality for Education

Şahin M. C.

in: Current Research in Education, Onur Zahal, Editor, Gece Kitaplığı Yayınevi, Ankara, pp.137-150, 2022

2021

2021

Trends And Practices in Educational Robotics

Şahin M. C.

in: Educational Sciences Theory, Current Researches and New Trends 3, Ahmet DÖNGER, Editor, Ivpe Yayınevi, Cetinje, pp.63-74, 2021

2020

2020

A Critique on Gamification of Learning

Şahin M. C.

in: Current Researches in Educational Sciences, Harun Şahin; Ruhi İnan, Editor, IVPE Yayınevi, Cetinje, pp.17-22, 2020

2019

2019

Rise of the Digital Native Teachers In New Millennium

Şahin M. C.

in: New Horizons in Educational Sciences, Muhammet Baki MİNAZ, Editor, Gece Kitaplığı Yayınevi, Ankara, pp.105-133, 2019

2019

2019

Bölüm 12: Öğrenen Dikkat ve Motivasyonunun Gelişiminde Öğretim Teknolojilerinin Rolü

ŞAHİN M. C.

in: Öğretim Teknolojileri/ Etkili ve Eğlenceli Öğrenme Deneyimi Tasarım Rehberi, Serkan Şendağ, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.417-447, 2019

Activities in Scientific Journals

2010 - Continues

2010 - Continues

Cukurova University Faculty of Education Journal

Publication Committee MemberCitations

Total Citations (WOS): 81

h-index (WOS): 2