Dr.

MEHMET CAN ŞAHİN


Eğitim Fakültesi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri

Eğitim Bilgileri

2005 - 2010

2005 - 2010

Doktora

Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Türkiye

2002 - 2005

2002 - 2005

Yüksek Lisans

Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Türkiye

1994 - 1999

1994 - 1999

Lisans

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretmenliği, Türkiye

Yaptığı Tezler

2010

2010

Doktora

Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Yeni Binyilin Öğrencileri (OECD-New Millennium Learners) Ölçütlerine Göre Değerlendirilmesi

Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

2005

2005

Yüksek Lisans

İnternet Tabanlı Uzaktan Eğitimin Etkililiği: Bir Meta-Analiz Çalışması

Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Bilim, Teknoloji ve Toplum, Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları, Kitle İletişimi ve Araçları, İletişim Bilimleri, İletişim Tasarımı, İnteraktif Medya Tasarımı, Eğitim, Eğitim Bilimleri, Halk Eğitimi, Eğitimin Psikolojik Temelleri, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Eğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri, Eğitim Teknolojisi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojisi Eğitimi, Öğretmen Eğitimi

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

2013 - 2018

2013 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

2010 - 2013

2010 - 2013

Araştırma Görevlisi Dr.

Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

2005 - 2010

2005 - 2010

Araştırma Görevlisi

Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

2002 - 2005

2002 - 2005

Araştırma Görevlisi

Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Yönetimsel Görevler

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

Bölüm Başkan Yardımcısı

Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Eğitimde İletişim

Lisans

Lisans

Eğitimde Bireysel Farklılıklar

Lisans

Lisans

Eğitimde Internet Uygulamaları

Lisans

Lisans

Sosyal Proje Geliştirme

Lisans

Lisans

Bilim, Teknoloji ve Sosyal Değişme

Lisans

Lisans

Proje Geliştirme ve Yönetimi-II

Lisans

Lisans

Proje Geliştirme ve Yönetimi-I

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2010

2010

The Estimation of Solar Radiation for Different Time Periods

ŞENKAL O. , ŞAHİN M. C. , Pestemalci V.

ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS, cilt.32, ss.1176-1184, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

WEB SİTESİ TASARLAMA YÖNTEMLERİNİN ÖĞRENCİ MOTİVASYONU BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI: KODLAMA MI YOKSA HAZIR TASARIM SİTELERİ Mİ?

ŞAHİN M. C. , ARSLAN NAMLI N.

Journal of Continuous Vocational Education and Training, cilt.1, ss.18-28, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

ÖĞRETMEN ADAYLARININ EĞİTİMDE TEKNOLOJİ KULLANMA TUTUMLARININ İNCELENMESİ: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

ŞAHİN M. C. , ARSLAN NAMLI N.

TÜRKİYE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, cilt.23, ss.95-112, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

WEB SİTESİ TASARLAMA YÖNTEMLERİNİN ÖĞRENCİ MOTİVASYONU BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI: KODLAMA MI YOKSA HAZIR TASARIM SİTELERİ Mİ? *

Şahin M. C. , ARSLAN NAMLI N.

Journal of Continuous Vocational Education and Training, cilt.1, ss.18-28, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2018

2018

Eğitsel Oyun ve Drama Tekniklerinin Bilgisayar DonanımlarıKonusundaki Akademik Başarıya Etkisi

ŞAHİN M. C. , ARSLAN NAMLI N.

Researcher: Social Science Studies, cilt.6, ss.243-254, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Kitap Yazma Etkinliği İle Verilen Masaüstü Yayıncılık Eğitiminin Motivasyona Etkisi

ARSLAN NAMLI N. , Şahin M. C.

Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.5, ss.80-92, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

KİTAP YAZMA ETKİNLİĞİ İLE VERİLEN MASAÜSTÜ YAYINCILIK EĞİTİMİNİN MOTİVASYONA ETKİSİ

ARSLAN NAMLI N. , ŞAHİN M. C.

The Journal of International Educational Sciences, cilt.5, ss.80-92, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

ALGORİTMA EĞİTİMİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİSİÜZERİNE ETKİSİ

ŞAHİN M. C. , ARSLAN NAMLI N.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.3, ss.135-153, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Algoritma Eğitiminin Problem Çözme Becerisi Üzerine Etkisi

Şahin M. C. , ARSLAN NAMLI N.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.3, ss.135-153, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2017

2017

Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Mühendislik Kavramı Hakkında Farkındalık Düzeyleri

ARSLAN NAMLI N. , ŞAHİN M. C.

Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.4, ss.520-527, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MÜHENDİSLİK KAVRAMI HAKKINDA FARKINDALIK DÜZEYLERİ

ARSLAN NAMLI N. , ŞAHİN M. C.

Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.4, ss.520-527, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN AKILLI TAHTA KULLANIMI ÜZERİNE BİR NİTEL ÇALIŞMA

ARSLAN NAMLI N. , ŞAHİN M. C. , KARATAŞ T.

Education Sciences, cilt.11, ss.23-35, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2016

2016

Kırsal Kesimlerde Okuyan 21. Yüzyıl Öğrencilerinin Teknolojiden Yararlanma Düzeyleri

ŞAHİN M. C. , ARSLAN NAMLI N. , SCHREGLMANN S.

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi (Journal of Research in Education and Teaching), cilt.5, no.1, ss.300-308, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

A case study wıth academıcıans about usıng an ınteractıve whıteboard on classrooms

ARSLAN NAMLI N. , ŞAHİN M. C. , KARATAŞ T.

NWSA Academic Journals-Education Sciences, cilt.11, ss.23-35, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

GAMIFICATION AND EFFECTS ON STUDENTS? SCIENCE LESSON ACHIEVEMENT

ŞAHİN M. C. , ARSLAN NAMLI N.

International Journal on New Trends in Education and Their Implications (IJONTE), cilt.7, no.4, ss.41-47, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

A CASE STUDY WITH ACADEMICIANS ABOUT USING AN INTERACTIVE WHITEBOARD ON CLASSROOMS

ARSLAN NAMLI N. , ŞAHİN M. C. , KARATAŞ T.

NWSA Academic Journals-Education Sciences, cilt.11, ss.23-35, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

KIRSAL KESİMLERDE OKUYAN 21 YÜZYIL ÖĞRENCİLERİNİN TEKNOLOJİDEN YARARLANMA DÜZEYLERİ

ŞAHİN M. C. , ARSLAN NAMLI N. , SCHREGLMANN S.

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi /Journal of Research in Education and Teaching, cilt.5, ss.300-308, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

A Case Study Wıth Academıcıans About Usıng An Interactıve Whıteboard On Classrooms

ARSLAN NAMLI N. , ŞAHİN M. C. , KARATAŞ T.

NWSA Academic Journals-Education Sciences, cilt.11, no.1, ss.23-35, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Gamification And Effects On Students' Science Lesson Achievement

ŞAHİN M. C. , ARSLAN NAMLI N.

International Journal on New Trends in Education and Their Implications (IJONTE), cilt.7, no.1, ss.41-47, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

TABLET BİLGİSAYARLARIN OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE DESTEK MATERYALİ OLARAK KULLANILMASININ İNCELENMESİ

ŞAHİN M. C. , TAŞ I. , GÜRGAH OĞUL İ., ÇİLİNGİR E. , KELEŞ O.

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.15, ss.335-348, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2015

2015

Tablet Bilgisayarların Okul Öncesi Eğitimde Destek Materyali Olarak Kullanılmasının İncelenmesi

ŞAHİN M. C. , TAŞ I. , GÜRGAH OĞUL İ. , ÇİLİNGİR E., KELEŞ O.

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.15, ss.335-348, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2014

2014

Literature Review On The Use Of Tablet Computers In Preschool Education

ŞAHİN M. C. , TAŞ I. , GÜRGAH OĞUL İ. , ÇİLİNGİR E. , KELEŞ O.

European Journal of Research on Social Studies, cilt.1, ss.80-83, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

Literature review on the use of tablet computers in preschool education.

ŞAHİN M. C. , TAŞ I. , GÜRGAH OĞUL İ., ÇİLİNGİR E., KELEŞ O.

European Journal of Research on Social Studies, cilt.1, ss.80-83, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

BÖTE bölümü öğretmen adaylarının bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanma düzeyleri Çukurova Üniversitesi örneği

ŞAHİN M. C. , SCHREGLMANN S.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.12, ss.247-258, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2009

2009

Yeni Binyılın Öğrencileri nin Özellikleri

ŞAHİN M. C.

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.9, ss.155-172, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2007

2007

Application of multimedia design principles to visuals used in course books an evaluation tool

KUZU A., AKBULUT Y., ŞAHİN M. C.

TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, cilt.6, ss.8-14, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2007

2007

Bilgi iletisim teknolojileri ve Internet le kolaylasan akademik usulsüzlük

ODABAŞI H. F. , BİRİNCİ G., KILIÇER K., ŞAHİN M. C. , AKBULUT Y., ŞENDAĞ S.

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.7, ss.503-518, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

Öğrencilerin Facebook Kullanımına İlişkin Görüşleri

ŞAHİN M. C.

II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Adana, Türkiye, 4 - 05 Mayıs 2018

2015

2015

Reading from Paper vs Screens A Literature Review

ŞAHİN M. C. , KARATAŞ T. , ARSLAN NAMLI N.

3rd International Congress on Curriculum and Instruction , ADANA, TÜRKIYE, 22-24 Ekim 2015, 22 - 24 Ekim 2015, ss.262-263

2015

2015

Using an Interactive Whiteboard on Undergraduate Students The Point of View of Academicians

ŞAHİN M. C. , ARSLAN NAMLI N. , KARATAŞ T.

3rd International Congress on Curriculum and Instruction, 22 - 24 Ekim 2015

2015

2015

Studying Gamification Effects on Students Science Lesson Achievement

ŞAHİN M. C. , ARSLAN NAMLI N.

Third International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, Trabzon, Türkiye, 9 - 11 Eylül 2015, ss.86

2015

2015

Using an ınteractive whiteboard on undergraduate students: the point of view of academicians

ŞAHİN M. C. , ARSLAN NAMLI N. , KARATAŞ T.

3rd International Congress on Curriculum and Instruction, Adana, Türkiye, 22 - 24 Ekim 2015, ss.402-403

2015

2015

EKRAN VE KÂĞITTAN OKUMAYA İLİŞKİN BİR LİTERATÜR TARAMASI

Şahin M. C. , Karataş T. , ARSLAN NAMLI N.

3rd International Congress on Curriculum and Instruction, Adana, Türkiye, 22 - 24 Ekim 2015, ss.263-264

2015

2015

Ekran ve kâğıttan okumaya ilişkin bir literatür taraması.

ŞAHİN M. C. , KARATAŞ T. , ARSLAN NAMLI N.

Ekran ve kâğıttan okumaya ilişkin bir literatür taraması., Adana, Türkiye, 22 Eylül - 24 Ekim 2015, ss.263-264

2014

2014

Literature review on the use of tablet computers in preschool education.

ŞAHİN M. C. , ÇİLİNGİR E. , GÜRGAH OĞUL İ. , TAŞ I. , KELEŞ O.

III. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Roma, İtalya, 6 - 08 Şubat 2014

2014

2014

Okul Öncesi Eğitimde Tablet Kullanımı Üzerine Literatür Taraması

ŞAHİN M. C. , ÇİLİNGİR E., GÜRGAH OĞUL İ., TAŞ I. , KELEŞ O.

III. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Roma, İtalya, 6 - 08 Şubat 2014

2010

2010

A new step in Turkish higher education system: program outcomes

KABAKÇI YURDAKUL I., Kilicer K., Birinci G., ŞAHİN M. C. , ODABAŞI H. F.

1st World Conference on Learning, Teaching and Administration (WCLTA), Cairo, Mısır, 29 - 31 Ekim 2010, cilt.9 identifier identifier

2009

2009

Instructional design principles for 21st century learning skills

ŞAHİN M. C.

World Conference on Educational Sciences: New Trends and Issues in Educational Sciences, 4 - 07 Şubat 2009

2008

2008

CONSTRUCTIVISM PARTICIPATION AND WEB 2 0

ŞAHİN M. C.

8.International Educational Technology Conference, Eskişehir, Türkiye, 6 - 09 Mayıs 2008

2005

2005

Internet Tabanlı Uzaktan Eğitimin Etkililiği Bir Meta Analiz Çalışması

ŞAHİN M. C. , TEKDAL M.

Akademik Bilişim Konferansı, Türkiye, 4 - 06 Şubat 2005

2005

2005

Internet Tabanlı Uzaktan Egitimin Etkililigi: Bir Meta-Analiz Çalısması

Şahin M. C. , TEKDAL M.

Akademik Bilisim Konferansı-05, Gaziantep, Türkiye, 4 - 06 Şubat 2005, ss.1-11

2005

2005

Internet Tabanlı Uzaktan Egitimin Etkililigi Bir Meta Analiz Çalısması

ŞAHİN M. C. , TEKDAL M.

Akademik Bilisim Konferansı-05, Gaziantep, Türkiye, 4 - 06 Şubat 2005

2003

2003

Web Tabanlı Öğretimde Etkileşimin Önemi

ŞAHİN M. C.

Akademik Bilişim 2003, Türkiye, 3 - 05 Şubat 2003

Kitap & Kitap Bölümleri

2019

2019

Bölüm 12: Öğrenen Dikkat ve Motivasyonunun Gelişiminde Öğretim Teknolojilerinin Rolü

ŞAHİN M. C.

Öğretim Teknolojileri/ Etkili ve Eğlenceli Öğrenme Deneyimi Tasarım Rehberi, Serkan Şendağ, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.417-447, 2019

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2010 - Devam Ediyor

2010 - Devam Ediyor

Cukurova University Faculty of Education Journal

Yayın Kurul ÜyesiAtıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 61

h-indeksi (WOS): 2