Education Information

Education Information

 • 2010 - 2015 Doctorate

  Cukurova University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Turkey

Dissertations

 • 2015 Doctorate

  TÜRKİYE'DE MEDİKAL TURİZM KAPSAMINDA SAĞLIK KURULUŞLARININ PAZARLAMA ETKİNLİĞİ İLE MEDİKAL TURİSTLERİN MOTİVASYON FAKTÖRLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

  Cukurova University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı

 • 2008 Postgraduate

  Otel Müşterilerinin İmaj ve Hizmet Kalitesi Algıları ile Tekrar Satın Alma Davranışları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi

  Cukurova University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı