Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

COVİD-19 ÖNLEMLERİNİN MÜZE İŞLEVİ GÖREN SOMUT KÜLTÜR MİRAS DEĞERLERİNE ETKİLERİ

1. Uluslarası Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Sempozyumu, Isparta, Turkey, 27 - 29 October 2021, pp.498-515 Sustainable Development