Education Information

Education Information

 • 1996 - 2001 Doctorate

  Cukurova University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Alman Dili Eğitimi, Turkey

 • 1992 - 1996 Postgraduate

  Cukurova University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Alman Dili Eğitimi, Turkey

 • 1988 - 1992 Undergraduate

  Cukurova University, Eğitim Fakültesi, Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı, Turkey

Dissertations

 • 2001 Doctorate

  Türk ve Alman Yazınında Belli Yazın Türlerinin Sözlük Maddeleri Bağlamında Karşılştırmalı olarak İrdelenmesi

  Cukurova University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Alman Dili Eğitimi

 • 1996 Postgraduate

  Emazipatorische Tendenzen in den Deutschen und Türkischen Kinderbüchern

  Cukurova University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Alman Dili Eğitimi

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English

 • C1 Advanced German