Education Information

Education Information

 • 2007 - 2010 Postgraduate

  Cukurova University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sahne Sanatları Anasanat Dalı, Opera Şan, Turkey

 • 1986 - 1993 Undergraduate

  Hacettepe University, Ankara Devlet Konservatuvarı, Opera Ve Konser Şarkıcılığı Bölümü, Şan Anasanat Dalı, Turkey

Dissertations

 • 2010 Postgraduate

  G.VERDI'nin "RIGOLETTO" OPERASI'NIN ŞAN TEKNİĞİ VE YORUMLAMA PROBLEMLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

  Cukurova University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sahne Sanatları Anasanat Dalı, Opera Şan

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English

 • B1 Intermediate Italian