Contact

Address Information

  • Pediatrik Hematoloji Bilimdalı Başkanı, Pediatrik hematoloji Polikliniği, Dekanlık Karşısı, Balcalı

  • Prof.Dr.Yurdanur KILINÇ Çukurova Üni,versitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Hematoloji bilimdalı Başkanı, Balcalı, 01330 Adana

Email Information

Phone Information