Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Enjektör iğnesiyle oluşan iyatrojenik perforasyon

Türk Oftalmoloji Derneği 48. Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 5 - 09 November 2014

Konjonktiva malign melanomunda topikal interferon alfa tedavisi

Türk Oftalmoloji Derneği 47. Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 6 - 10 November 2013

Prematüre retinopatisi tarama sonuçlarımız ideal tarama programı nasıl olmalı

Türk Oftalmoloji Derneği 46. Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 17 - 21 October 2012

Ardıl ekzotropya sonrası avansman cerrahisi uygulanan olgularımız

Türk Oftalmoloji Derneği 46. Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 17 - 21 October 2012

Aneurysmal bone cyst of the orbit

XX Biennial Meeting of the International Society for Eye Research, Berlin, Germany, 21 - 25 July 2012, pp.279

Topikal Mitomisin C Uygulanmasının Tavşan Kornea ve Korpus Siliare Ultrastrüktürü Üzerine Etkileri

10. Ulusal (Uluslararası katılımlı) Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, İzmir, Turkey, 17 - 20 May 2010, pp.72

Topikal Mitomisin C Uygulanmasının Tavşan Kornea ve Korpus Siliare Ultrastrüktürü Üzerine Etkileri

10. Ulusal (Uluslararası katılımlı) Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, İzmir, Turkey, 17 - 20 May 2010, pp.72

Tuberoz Sklerozda göz tutulumu

TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Turkey, 30 October - 02 November 2007

Metrics

Publication

56

Citation (WoS)

32

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

35

H-Index (Scopus)

3

Project

1

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals