Publications & Works

Articles Published in Other Journals

EXAMINATION THE TRANSFERRING PROCESS OF MAIN IDEA TO SPACE DESIGN

ANA FİKRİN MEKÂN TASARIMINA AKTARILMA SÜRECİNİN İRDELENMESİ, vol.11, no.2, pp.571-593, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

İÇ MEKÂN TASARIMINDA KULLANILAN BÖLÜCÜ ELEMANLAR İÇİN BİR SINIFLANDIRMA

Euroasia Journal of Social Sciences and Humanities, vol.8, no.1, pp.10-25, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

İÇ MİMARLIK EĞİTİMİNE YÖNELİK UZAKTAN EĞİTİM MODELİ ÖNERİLERİ

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.28, no.2, pp.388-401, 2019 (National Refreed University Journal)

KOLEKSİYON FİGÜRÜ SERGİLEME ÜNİTELERİNDE TASARIM KRİTERLERİ

ASIA MINOR STUDIES, vol.6, pp.121-137, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

A Method About The Artifact Design For Indoor Surface: Silicone Mold Technology

Mugla Journal of Science and Technology, vol.2, no.2, pp.83-88, 2016 (International Refereed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İç Mekan Tasarımında Kullanılan Bölücü Elemanlar İçin Bir Sınıflandırma

6th INTERNATIONAL GAP SOCIAL SCIENCES CONGRESS, Şanlıurfa, Turkey, 04 December 2020, pp.20-22

Endüstriyel Tasarımın Gelişimindeki Etken Faktörlerin Taşınabilir Şarj Aleti Tasarımı Üzerinden İrdelenmesi

6th INTERNATIONAL GAP SOCIAL SCIENCES CONGRESS, Şanlıurfa, Turkey, 04 December 2020, pp.23-25

The Role Of Child For Kids Room Interior Design

12th AGP Humanities and Social Sciences Conference, Prag, Czech Republic, 4 - 06 May 2018, vol.1, no.1, pp.58

User-Dependent Variables In Kitchen Design

12th AGP Humanities and Social Sciences Conference, Prag, Czech Republic, 4 - 06 May 2018, vol.1, no.1, pp.59

Design Criteria Of Collectible Figure Display

12th AGP Humanities and Social Sciences Conference, Prag, Czech Republic, 4 - 06 May 2018, vol.1, no.1, pp.57

İÇ MEKAN DUVARLARINDA BİTKİSEL ÖĞELERLE DESEN TASARIMI

1. ULUSLARARASI SANAT, TASARIM VE MODA KONGRESİ, Gaziantep, Turkey, 20 - 23 May 2017, pp.589-600

“TASARIM İLKELERİ”NİN MİMARİDEKİ YANSIMALARI: CARLO SCARPA ÖRNEĞİ

1. ULUSLARARASI SANAT, TASARIM VE MODA KONGRESİ, Gaziantep, Turkey, 20 - 23 May 2017, pp.555-563

İç Mekan Duvarlarında Bitkisel Öğelerle Desen Tasarımı

1. Uluslararası Sanat, Tasarım ve Moda Kongresi, Gaziantep, Turkey, 20 - 23 May 2017, vol.1, pp.589-600

YOKOLMAYA YÜZ TUTMUŞ BİR KIRSALMİMARİ ÖRNEĞİ DOĞU KARADENİZ SU DEĞİRMENLERİ

1. ULUSLARARASI SANAT TASARIM VE MODA KONGRESİ, Gaziantep, Turkey, 20 - 23 May 2017, vol.1, pp.532-542

Çukurova Üniversitesi Balcalı Kampüsünde Yer Alan Kent Mobilyalarının Ergonomi Bağlamında Değerlendirilmesi

2.Uluslararası Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Kongresi, Kocaeli, Turkey, 12 - 13 May 2017, pp.161-162

Çizgi Romandan Beyaz Perdeye: Marvel Super Kahramanlarının Süper Mekanları

2. Uluslararası Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Kongresi, Kocaeli, Turkey, 12 - 13 May 2017, pp.396-397

"Tasarım İlkeleri"nin Mimarideki Yansımaları: Carlo Scarpa Örneği

1. Uluslararası Sanat, Tasarım ve Moda Kongresi, Gaziantep, Turkey, 20 - 23 May 2017, pp.1

Yok Olmaya Yüz Tutmuş Bir Kırsal Mimari Örneği; Doğu Karadeniz Su Değirmenleri

1. Uluslararası Sanat, Tasarım ve Moda Kongresi, Gaziantep, Turkey, 20 - 23 May 2017, pp.1

İç Mekan Duvarlarında Bitkisel Ögelerle Desen Tasarımı

1. Uluslararası Sanat, Tasarım ve Moda Kongresi, Gaziantep, Turkey, 20 - 23 May 2017, pp.1

Çizgi Romandan Beyaz Perdeye: Marvel Süper Kahramanlarının Süper Mekanları

2. Uluslararası Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Kongresi, Kocaeli, Turkey, 13 May 2017, pp.1

Mimari Tasarım Eğitiminde Oyun Motorları Kullanımının İrdelenmesi

2. Uluslararası Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Kongresi, Kocaeli, Turkey, 12 - 13 May 2017, pp.1

Çukurova Üniversitesi Balcalı Kampüsünde Yer Alan Kent Mobilyalarının Ergonomi Baglamında Degerlendirilmesi

2. Uluslararası Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Kongresi, Kocaeli, Turkey, 12 - 13 May 2017, vol.1, no.1, pp.1

Determination of Color Hue Preferences on Generating Harmony in the case of Interior Architecture Students

ICNTAD Conference - 3rd International Conference on New Trends in Architecture and Interior Design, Helsinki, Finland, 28 - 30 April 2017, vol.1, no.1, pp.400-409

Mimari Cephelerde Dikey Bahçe Sistemleri ile Yüzey Tasarımı

IMSEC'16 - 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress, Adana, Turkey, 26 - 28 October 2016, vol.1, no.1, pp.3917 Creative Commons License

A Method About The Artifact Design For Indoor Surface: Silicon Mold Technology

II. International Furniture Congress, Muğla, Turkey, 13 - 15 October 2016, pp.100 Creative Commons License

Renk algısının şekillenmesinde renk eğitiminin rolünün soyut kavramlar aracılığıyla irdelenmesi

İÇ MİMARLIK EĞİTİMİ 3. ULUSAL KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 5 - 06 November 2015, pp.297-306

Renk Algısının Şekillenmesinde Renk Eğitiminin Rolünün Soyut Kavramlar Aracılığıyla İrdelenmesi

İç Mimarlık Eğitimi 3. Ulusal Kongresi, İstanbul, Turkey, 5 - 06 November 2015, pp.297-306

Books & Book Chapters

Reading the Interaction Between the Formation of The Traditional Housing and The Social Structure Through Different Cultures

in: Housing Architecture And Design From The Past To The Future, Demirarslan Deniz, Kayhan Tunalı Selma, Editor, Livre de Lyon, Lyon, pp.57-78, 2021