Education Information

Education Information

 • 2009 - 2014 Expertise In Medicine

  Cukurova University, Tıp Fakültesi, Beyin Ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Turkey

 • 2001 - 2007 Postgraduate

  Cukurova University, Tıp Fakültesi, Turkey

Dissertations

 • 2014 Expertise In Medicine

  Yüksek Gradeli Glial Tümörlü Olgularda Tümör Volümü ile Serum S100B Değerlerinin Karşılaştırılması

  Cukurova University, Tıp Fakültesi, Beyin Ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English