Education Information

Education Information

 • 2020 - Continues Undergraduate

  Anadolu University, Open Educatıon Faculty, Department Of Health Admınıstratıon, Turkey

 • 2017 - Continues Doctorate

  Cukurova University, Temel Tıp Bilimleri, Tıbbi Biyokimya, Turkey

 • 2014 - 2017 Postgraduate

  Cukurova University, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri, Turkey

 • 2008 - 2012 Undergraduate

  Halic University, Faculty Of Arts And Scıences, Department Of Molecular Bıology And Genetıcs, Turkey

Dissertations

 • 2017 Postgraduate

  Glukoz Tayinine Yönelik Yeni Bir Biyosensör Tasarımı

  Cukurova University, Tıbbi Biyokimya

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2022KLİNİK BİYOKİMYADA NANOTEKNOLOJİ VE UYGULAMALARI EĞİTİMİ

  Health&Medicine , Ege Üniversitesi

 • 2019TEMEL HÜCRE KÜLTÜRÜ TEKNİKLERİ KURSU

  Education Management and Planning , İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

 • 2019Fen Bilimleri ve Mühendislik Alanında Bilimsel Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi

  Education Management and Planning , TÜBİTAK 2237- Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı-Çukurova Üniversitesi

 • 2019XXVII. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Kursu

  Health&Medicine , Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

 • 2017Hesaplamalı Nanobilim Çalıştayı ve Linux, Quantum Espresso ve Siesta Program Eğitimi

  IT , Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Fakültesi

 • 2016Hücre Kültürü Uygulama Kursu

  Health&Medicine , Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomühendislik Bölümü