Education Information

Education Information

 • 1983 - 1991 Doctorate

  Cukurova University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Bölümü, Turkey

 • 1976 - 1981 Under Graduate

  Ankara University, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 1991 Doctorate

  Farklı Ekolojik Koşullarda Atropa Türlerinde Verim ile Morfogenetik ve Ontogenetik Varyabilitenin Araştırılması

  Cukurova University, Fen Bilimleri Enst., Tarla Bitkileri

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English