Education Information

Education Information

 • 2007 - 2011 Expertise In Medicine

  Cukurova University, Cerrahi Tıp Bilimleri, Tıbbi Patoloji, Turkey

 • 2001 - 2007 Undergraduate

  Hacettepe University, Tıp Fakültesi, Turkey

Dissertations

 • 2011 Expertise In Medicine

  Yumuşak dokunun nadir görülen tümörlerinde ve odontojenik tümörlerde immünohistokimyasal yöntem ve floresan in situ hibridizasyonla epidermal growth faktör reseptör varlığının gösterilmesi

  Cukurova University, Cerrahi Tıp Bilimleri, Patoloji

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English