Ögrenim Bilgisi


Doktora
2011 - 2020
Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, Türkiye

Ön Lisans
2012 - 2014
Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Hukuk Bölümü/Adalet Programı, Türkiye

Yüksek Lisans
2002 - 2006
Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilimdalı, Türkiye

Lisans
1998 - 2002
Çukurova Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Türkiye

Yabancı Diller

İngilizce, B2 Orta Üstü

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

Eğitim Yönetimi ve Planlama, Botanik Bahçesi Yöneticiliği, Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi, 2014
Eğitim Yönetimi ve Planlama, IUCN Red List Review Workshop For Biodiversity In The Mediterranean, International Union for Conservation of Nature and Naturel Resources, 2013

Yaptığı Tezler

Doktora, TATARLI HÖYÜK (CEYHAN/ADANA) KAZISI 2011-2012 YILLARI ERKEN, ORTA VE GEÇ TUNÇ DÖNEMLERİNE AİT ARKEOBOTANİKSEL KALINTILARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, 2020
Yüksek Lisans, BURNAZ KUMULLARININ (ADANA) FLORA VE VEJETASYONU, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, 2006

Akademik Unvanlar / Görevler


Öğretim Görevlisi
2022 - Devam Ediyor
Gaziantep Üniversitesi, Nurdağı Meslek Yüksekokulu, Bitkisel Ve Hayvansal Üretim Bölümü

Öğretim Görevlisi
2016 - 2022
Çukurova Üniversitesi, Rektorluk, Rektorluk

Desteklenen Projeler

 1. ELEKCİOĞLU N. Z., KAVAK S., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Tıbbi ve Aromatik Bitkilerdeki Böcek, Akar ve Doğal Düşman Faunasının Belirlenmesi, 2017 - 2018
 2. YILMAZ K. T., Diğer Uluslararası Fon Programları, Tuz Gölü Lagünü ve Bağlantılı Sulak Alan Ekosisteminde Kıyı Habitatlarının Kısa Dönemli İzlenmesi, 2009 - 2011

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Archaeobotanical evidence of agricultural products in the southern Mediterranean part of Turkey during the Bronze Ages from Tatarlı Höyük
  Çakan H., Kavak S.
  TURKISH JOURNAL OF BOTANY, cilt.46, ss.379-395, 2022 (SCI-Expanded)

Kitap & Kitap Bölümleri

 1. KÜTAHYA KUREYŞLER BARAJI KURTARMA KAZILARI 2015-2016 YILI ARKEOBOTANİK SONUÇLARI
  Kavak S., Çakan H.
  KÜTAHYA KUREYŞLER BARAJI KURTARMA KAZILARI 2015-2016, SERDAR ÜNAN, Editör, BİLGİN KÜLTÜR SANAT YAYINCILIK, Ankara, ss.751-767, 2020
 2. Alaybeyi Höyük Arkeobotanik Çalışmaları
  Kavak S., Çakan H.
  Karaz’dan Büyük İskender’e Erzurum Ovası’nda Yeni Bir Keşif, Gülşah Altunkaynak, Editör, Bilgin Kültür Sanat Yayınları, Ankara, ss.379-388, 2019
 3. Kanlıtaş Höyük (Eskişehir/İnönü) Kazısı2016 Yılı Çalışmaları
  TÜRKCAN A. U., KOLANKAYA BOSTANCI N., ÖZBEK O., ÇAKAN H., KAVAK S.
  Kütahya Müzesi 2016l Yıllığı Sayı 4, Metin Türktüzün, Serdar Ünan, Editör, Bigin Kültür Sanat Yayıncılık, Ankara, ss.251-284, 2017
 4. KUREYŞLER BARAJI KURTARMA KAZILARI'NA (HÖYÜKTEPE) AİT 2014 YILI ÖN ARKEOBOTANİK BULGULAR
  Kavak S., Çakan H.
  KUREYŞLER BARAJI KURTARMA KAZILARI 2014, Metin Türktüzün,Serdar Ünan, Editör, Bilgin Kültür Sanat Yayıncılık, Ankara, ss.723-735, 2015
 5. Freshwater Plants
  Lansdown R. V., Houri A., KAVAK S., Machaka-Houri N., Smith K. G.
  The Status and Distribution of Freshwater Biodiversity in the Eastern Mediterranean, Smith K.G., Barrios V., Darwall W.R.T., Numa C., Editör, Cambridge, Uk, Malaga, Spain And Gland, Switzerland:Iucn - The World Conservation Union, Malaga, ss.70-88, 2014

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

 1. Evaluation of Plants Used as Public by Ethnobotanical in Çukurova Region with Archaeobotanical Data
  KAVAK S., ÇAKAN H., GİRGİNER K. S.
  Seed Science and Archaeobotanical Research in Anatolia (SARA), 23 - 26 Eylül 2019
 2. Doğanpınar Barajı Tilbaşar Höyük (Gaziantep) 2017 Kazı Sezonu Arkeobotanik Sonuçları ve Değerlendirilmesi
  KAVAK S., ÇAKAN H., GENÇ E.
  40. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 34. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, Çanakkale, Türkiye, 7 - 11 Mayıs 2018, ss.485-496
 3. Çukurova Üniversitesi Ali Nihat Gökyiğit Botanik Bahçesi’nin Dünü, Bugünü ve Gelecek Misyonu
  Çakan H., Kavak S., Kırıcı S., Duman Ş.
  Ulusal Botanik Bahçeleri, Arboretumlar, Herbaryumlar ve Botanik Müzeleri Çalıştayı, Düzce, Türkiye, 18 - 21 Nisan 2019, ss.61
 4. Çukurova Üniversitesi Ali Nihat Gökyiğit Botanik Bahçesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Koleksiyonu
  Duman Ş., Kavak S., Çakan H., Kırıcı S.
  Ulusal Botanik Bahçeleri, Arboretumlar, Herbaryumlar ve Botanik Müzeleri Çalıştayı, Düzce, Türkiye, 18 - 21 Nisan 2019, ss.104
 5. Anadolu’da Erken Kalkolitik Dönem’den Helenistik Dönem’e Buğdayın Arkeobotaniksel Değerlendirilmesi
  Kavak S., Çakan H., Özkan H.
  Türkiye Yerel Buğdaylar Sempozyumu, Bolu, Türkiye, 20 - 22 Aralık 2018, ss.105-106
 6. The Role of Botanic Gardens for Raising of Environmental Awareness, Case Study: Çukurova University Ali Nihat Gökyiğit Botanic Garden
  KAVAK S., ÇAKAN H., Duman Ş.
  International Ecology 2018 Symposium, Kastamonu, Türkiye, 19 - 23 Haziran 2018, ss.378
 7. Tatarlı Höyük (Ceyhan/Adana) 2017 Kazı Sezonu Arkeobotanik Sonuçları ve Değerlendirilmesi
  KAVAK S., ÇAKAN H., GİRGİNER K. S.
  40. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 7 - 11 Mayıs 2018, cilt.1, ss.475-484
 8. TATARLI HÖYÜK (CEYHAN/ADANA) ARKEOBOTANİKSEL VERİLER IŞIĞINDA ÜZÜM YETİŞTİRİCİLİĞİNE DAİR KANITLAR
  ÇAKAN H., KAVAK S., GİRGİNER K. S.
  33. arkeometri sonuçları toplantısı, Bursa, Türkiye, 22 - 26 Mayıs 2017, cilt.2, ss.373-384
 9. KANLITAŞ HÖYÜK (ESKİŞEHİR) 2016 KAZI SEZONU ARKEOBOTANİK SONUÇLARI
  KAVAK S., ÇAKAN H., TÜRKCAN A. U., BALCI H.
  33. arkeometri sonuçları toplantısı, Bursa, Türkiye, 22 - 26 Mayıs 2017, cilt.2, ss.223-232
 10. Doğanpınar Barajı Tilbaşar Höyük (Gaziantep) Kazıları Orta Çağ Mezarlarında Kullanılan Ahşapların Arkeobotaniksel Değerlendirilmesi
  KAVAK S., ÇAKAN H., GENÇ E.
  33. Arkeometri Sonuçları Toplantısı 2. Cilt, (Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Yayın No: 180-2, 39. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 22 - 26 Mayıs 2017, cilt.2, ss.211-221
 11. Common Archaeological Weedy Plants in Çukurova Region From The Early Bronze Age yo The Hellenistic Period:Case Study Tatarli Höyük
  ÇAKAN H., KAVAK S., GİRGİNER K. S.
  SCIENCE AND ENGINEERING CONGRESS, Adana, Türkiye, 23 - 27 Ekim 2017, ss.2281
 12. Adamotu’nun (Mandragora sp) Tarihteki Kullanımına Dair Arkeolojik Kanıtlar: Tatarlı Höyük (Ceyhan/Adana)
  Kavak S., Çakan H., Girginer K. S., Uzel İ., Düzenli A.
  XIII.Türk Tıp Tarihi Kongresi, Sivas, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2017, ss.125
 13. Management and Modelling of Native Maquis Vegetation as Wildlife Sanctuary in Çukurova University Ali Nihat Gökyigit Botanical Garden (ÇUANGBG) (Adana/Turkey)
  Çakan H., Kavak S., Karataş Y.
  BGCI 6th Global Botanic Gardens Congress, Geneve, İsviçre, 26 - 30 Haziran 2017, ss.215
 14. Tatarlı (Ceyhan/Adana) Arkeobotaniksel Veriler Işığında Üzüm Yetiştiriciliğine Dair Kanıtlar
  KAVAK S., ÇAKAN H., GİRGİNER K. S.
  39. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 22 - 26 Mayıs 2017, cilt.1, ss.373-384
 15. Comparison Of Phytochemical Components Of The Roots, Leaves And Fruits Of Two Mandragora Species In Turkey
  ÇAKAN H., TÜKEN T., ÖZKAN H., KICIR N., KAVAK S.
  International Symposium On Biodiversity And Edible Wild Species, 3 - 05 Nisan 2017, sa.1
 16. Anavarza Castle And Its Surroundings Flora Following The Dioscorides s Footprints
  ÇAKAN H., ÖZONUR Y., KAVAK S.
  1st International Mediterranean SCIENCE AND ENGINEERING CONGRESS, 26 - 28 Ekim 2016
 17. Çukurova Üniversitesi Ali Nihat Gökyiğit Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçesi
  KIRICI S., DEMİRCİ S., ÇAKAN H., ÇALIŞKAN T., KAVAK S.
  III. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2016, ss.37
 18. Çukurova Üniversitesi Ali Nihat Gökyiğit Botanik Bahçesi nin Geçmişi ve Gelecek Perspektifi
  ÇAKAN H., KAVAK S.
  23. Ulusal Biyoloji Kongresi, 5 - 09 Eylül 2016
 19. Tatarlı Höyük Arkeobotanik Çalışmalarında Elde Edilen Büyülü Bitki: Mandragora (GIS NAM.TAR)
  KAVAK S., ÇAKAN H., GİRGİNER K. S.
  38. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Edirne, Türkiye, 23 - 27 Mayıs 2016, cilt.1, ss.195-203
 20. TATARLI HÖYÜK CEYHAN ADANA KAZILARINDA ELDE EDİLEN ORTA TUNÇ ÇAĞI NA AİT KARBONLAŞMIŞ ODUN ÖRNEKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  KAVAK S., ÇAKAN H., GİRGİNER K. S., ASLAN F., ÖZONUR Y., ÇELİKTAŞ V.
  22. ULUSAL BİYOLOJİ KONGRESİ, 23 - 27 Haziran 2014
 21. Importance of Archaeological Site Flora in Respect of Protecting Cultural and Natural Heritages:Flora of Tatarlı Höyük (Adana-Turkey)
  Aslan F., Kavak S., Çeliktaş V., Güzeloğlu Y., Çakan H.
  2nd International Conference on Environmental Science and Technology, Antalya, Türkiye, 14 - 17 Mayıs 2014, ss.392
 22. Kuriki Höyük (Batman)Kazısında Ortaya Çıkartılan Silonun Arkeobotaniksel Yönden Değerlendirilmesi
  GENÇ E., ÇAKAN H., Kavak S., ASLAN F.
  29. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, Muğla, Türkiye, 27 - 31 Mayıs 2013, ss.107-114
 23. TATARLI HÖYÜK M.Ö. II. BİNYIL TABAKALARINA AİT ARKEOBOTANİKSEL BULGULAR: ÖN RAPOR
  KAVAK S., ÇAKAN H., GİRGİNER K. S.
  35. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Muğla, Türkiye, 27 - 31 Mayıs 2013, ss.115-120
 24. Türkiye Sulak Alan Bitkileri ve IUCN Tehdit Kategorileri
  Kavak S., ÇAKAN H., DÜZENLİ A., TÜRKMEN N., ÇELİKTAŞ V.
  Biyolojik Çeşitlilik Sempozyumu, Muğla, Türkiye, 22 - 23 Mayıs 2013, ss.30-33
 25. Doğu Akdeniz Bölgesi Sulak Alanlarının Maruz Kaldıkları Tehditler ve Çözüm Önerileri
  DÜZENLİ A., ÇELİKTAŞ V., ÇAKAN H., TÜRKMEN N., KAVAK S.
  Biyolojik Çeşitlilik Sempozyumu, Muğla, Türkiye, 22 - 23 Mayıs 2013, ss.30-33
 26. Tatarlı Höyük (Ceyhan,Adana) Yüzey Florasının Etnobotaniksel Açıdan Değerlendirilmesi
  KAVAK S., Talip Ö., ASLAN F., ÇAKAN H., Şeflek U.
  21. Ulusal Biyoloji Kongresi, İzmir, Türkiye, 3 - 07 Eylül 2012, ss.142-143
 27. The Role Of Archaeological Parks In-Situ Conversation Of Rare Wild Crops Relatives And WildGathered Plant Species: A Case Study From Fertile Crescent (Tilmen Höyük Archeaological Park, Gaziantep-Turkey
  ÇAKAN H., Marchetti N., KAVAK S., ASLAN F., Talip Ö.
  The Second International Symposium on the Biology and Endemic Plant Species (BIORARE-2012), Muğla, Türkiye, 24 - 27 Nisan 2012, ss.13

Akademik İdari Deneyim

2022 - 2022 MYO Müdür Yardımcısı Gaziantep Üniversitesi
2021 - 2022 Merkez Müdür Yardımcısı Çukurova Üniversitesi, Rektorluk, Botanik Bahçesi Uygulama ve Araştırma Merkezi
2021 - 2022 Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Çukurova Üniversitesi, Rektorluk, Rektorluk
2021 - 2022 Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Çukurova Üniversitesi

Verdiği Dersler

Botanik ve Bitki Sistematiği, Lisans, 2021 - 2022
Botanik, Lisans, 2021 - 2022
Botanik, Lisans, 2021 - 2022

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

International Union for Conservation of Nature, Üye, 2013 - Devam Ediyor , Birleşik Krallık

Metrikler

Araştırma Alanları

Yaşam Bilimleri, Bitki Biyolojisi, Sistematik Botanik, Çevre Biyolojisi, Bitki Çeşitliliği, Ekoloji, Temel Bilimler