Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Akrep sokması sonucu kalp yetmezliği ve priapism

VII. Ulusal çocuk acil tıp ve yoğun bakım kongresi, Adana, Turkey, 01 January 2010

Akrep sokması sonucu kalp yetmezliği ve priapism

VII. Ulusal çocuk acil tıp ve yoğun bakım kongresi, Adana, Turkey, 01 January 2010

Diyarbakır Yöresi Mermerlerinin Fiziko-Mekanik Özellikleri-Özgül Enerji İlişkisi

MERSEM 2003 Türkiye IV. Mermer Sempozyumu, Afyon, Turkey, 18 - 19 December 2003, pp.159-171

Diyarbakır Yöresi Mermerleri Ve Ekonomik Açıdan Önemi

3. GAP ve Sanayi Kongresi, Diyarbakır, Turkey, 18 - 19 October 2003, pp.137-142

Metrics

Publication

4