Education Information

Education Information

  • 2007 - 2013 Doctorate

    Cukurova University, Diş Hekimliği/Sağlık Bilimleri, Pedodonti, Turkey

Dissertations

  • 2013 Doctorate

    Çukurova Bölgesi Çocuk Hemofili Hastalarında Ağız SAğlığında Yaşam Kalitesinin Etkisi

    Cukurova University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Pedodonti Anabilimdalı

Foreign Languages

  • C1 Advanced English