Araştırma Alanları

  • Tarımsal Bilimler

  • Ziraat

  • Tarla Bitkileri

  • Biyoyakıt Bitkileri

  • Yem Bitkileri Yetiştiriciliği ve Islahı