Eğitim Bilgileri

Doktora, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, Türkiye 2001 - 2006
Yüksek Lisans, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, Türkiye 1998 - 2001
Lisans, Çukurova Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi , Maliye Bölümü, Türkiye 1993 - 1998

Yabancı Diller

İngilizce, C1 İleri

Yaptığı Tezler

Doktora, Kamu Borçlanması ve Nesillerarası Yük Sorunu, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, 2006
Yüksek Lisans, Kolektif Karar Alma Mekanizması , Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, 2001

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Maliye, Maliye Teorisi, Mali İktisat

Akademik Unvanlar / Görevler

Prof.Dr., Çukurova Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye, 2018 - Devam Ediyor
Doç.Dr., Çukurova Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi , Maliye Bölümü, 2012 - 2018
Yrd.Doç.Dr., Çukurova Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi , Maliye Bölümü, 2011 - 2012
Öğretim Görevlisi Dr., Çukurova Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi , Maliye Bölümü, 2006 - 2011
Araştırma Görevlisi, Çukurova Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi , Maliye Bölümü, 1998 - 2006

Akademik İdari Deneyim

Rektör Yardımcısı, Çukurova Üniversitesi, Rektorluk, 2020 - Devam Ediyor
Çukurova Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü Maliye Teorisi Ana Bilim Dalı, 2018 - Devam Ediyor
Çukurova Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye , 2018 - 2019
Çukurova Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, 2016 - 2017
Çukurova Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Maliye Teorisi Anabilim Dalı, 2012 - 2015
Çukurova Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü, 2012 - 2015

Verdiği Dersler

İleri Kamu Ekonomisi Analizi I, Doktora, 2020 - 2021
İleri Kamu Ekonomisi Analizi II, Doktora, 2019 - 2020
Kamu Maliyesi 2, Lisans, 2017 - 2018
Refah İktisadı ve Sosyal Seçim, Yüksek Lisans, 2017 - 2018, 2016 - 2017
Kamu Ekonomisi 2, Lisans, 2017 - 2018, 2016 - 2017, 2015 - 2016
Introduction To Public Finance , Lisans, 2017 - 2018
Public Finance II, Lisans, 2017 - 2018
Maliyeye Giriş , Lisans, 2016 - 2017
Kamu Ekonomisi 1, Lisans, 2017 - 2018, 2016 - 2017, 2015 - 2016
Kamu Ekonomisi, Yüksek Lisans, 2017 - 2018, 2016 - 2017, 2015 - 2016
Maliye Teorisi II , Lisans, 2016 - 2017
Maliye Teorisi 1, Lisans, 2017 - 2018, 2015 - 2016
Kamu Maliyesi 1, Lisans, 2017 - 2018
Kamu Sektöründe Yönetişim , Lisans, 2016 - 2017
Kamu Maliyesi , Lisans, 2016 - 2017
Kamu Sektöründe Yönetişim , Lisans, 2016 - 2017
Maliyeye Giriş, Lisans, 2016 - 2017
Refah Iktisadı ve Sosyal Seçim, Lisans, 2015 - 2016

Yönetilen Tezler

Ünlükaplan İ., ÇEVRİM KARŞITI VE ÇEVRİM YANLISI MALİYE POLİTİKALARI: AVRUPA BİRLİĞİ ÜYESİ ÜLKELER VE TÜRKİYE ÜZERİNE UYGULAMALI BİR ANALİZ, Yüksek Lisans, Ş.CAN(Öğrenci), 2022
Ünlükaplan İ., PEACE, SECURITY AND ECONOMIC DEVELOPMENT: AN EMPIRICAL ANALYSIS ON ECOWAS COUNTRIES, Yüksek Lisans, B.IRIE(Öğrenci), 2021
Ünlükaplan İ., KÜRESEL ISINMAYA BİR ÇÖZÜM OLARAK YEŞİL ŞEHİRLER VE YEŞİL ALTYAPI SİSTEMLERİ: KAMU MALİYESİ AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME, Yüksek Lisans, A.ARSLAN(Öğrenci), 2021
Ünlükaplan İ., Bütçe kurumlarının mali disiplin üzerindeki etkisi: AvrupaBirliği ülkeleri üzerine ampirik bir inceleme, Yüksek Lisans, E.KOÇAK(Öğrenci), 2020
ÜNLÜKAPLAN İ., Mülkiyet Hakları ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: AB ve OECD Ülkeleri Üzerine Ampirik Bir İnceleme, Yüksek Lisans, C.İnce(Öğrenci), 2019
ÜNLÜKAPLAN İ., İç Borçların Sürdürülebilirliği: 1980 Sonrası Türkiye Örneği, Yüksek Lisans, Z.Dönmez(Öğrenci), 2016
ÜNLÜKAPLAN İ., Yönetişim Kalitesi, Kamu Harcamalarının Kompozisyonu ve İktisadi Büyüme: Türkiye Ekonomisi Üzerine Ampirik Bir Analiz, Yüksek Lisans, E.Canıkalp(Öğrenci), 2015

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitap & Kitap Bölümleri

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Diğer Yayınlar

Desteklenen Projeler

ÜNLÜKAPLAN İ., CANIKALP E., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Türkiye'de Politik Değişkenlerin Maliye Politikası Araçlarına Etkisi: Ampirik Bir İnceleme, 2019 - 2023
ÜNLÜKAPLAN İ., KOÇAK E., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, "Bütçe Kurumlarının Mali Disiplin Üzerindeki Etkisi: Avrupa Birliği Ülkeleri Üzerine Ampirik Bir İnceleme", 2018 - 2021
AKÇA H., ÜNLÜKAPLAN İ., YURDADOĞ V., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, OECD Ülkelerinde Yolsuzluk Kümeleme Analizi, 2017 - 2018
ÜNLÜKAPLAN İ., CANIKALP E., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Sosyal Harcamaların Politik Belirleyicileri: Seçilmiş OECD Ülkeleri İçin Ampirik Analiz, 2017 - 2017
ÜNLÜKAPLAN İ., Canıkalp E., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, "SPECIFYING QUALITY OF GOVERNANCE IN TRANSITION ECONOMIES WITH CLUSTER ANALYSIS", 2016 - 2017
COŞKUN KARADAĞ N., ÜNLÜKAPLAN İ., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, VERGİ TAKOZU, ASGARİ ÜCRET VE İSTİHDAM: TÜRKİYE ÖRNEĞİ, 2016 - 2017
AKÇA H., ÜNLÜKAPLAN İ., YURDADOĞ V., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Corruption Around The World A Multivariate Investigation, 2016 - 2016
YURDADOĞ V., AKÇA H., ÜNLÜKAPLAN İ., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Geçişin 25 Yılında Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde Dönüşüm Sürecini Özelleştirme ve İktisadi Özgürlükler Açısından Değerlendirme, 2015 - 2016
ÜNLÜKAPLAN İ., YURDADOĞ V., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Mali Kurallar Yaratıcı Muhasebe ve Mali Saydamlık Geçiş Ekonomileri Üzerine Bir Değerlendirme, 2015 - 2016

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

Ekonomi Bilimleri Dergisi, Editör, 2016 - 2017
International Journal of Economics and Finance Studies, Editör, 2016 - 2017
International Journal of Social Sciences and Humanity Studies, Yardımcı Editör/Bölüm Editörü, 2010 - 2017
Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi, Yayın Kurul Üyesi, 2010 - 2017
Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, Yayın Kurul Üyesi, 2010 - 2017
Journal of Eastern Europe Research in Business and Economics , Editörler Kurulu Üyesi, 2013 - 2016

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

World Economics Association, Üye, 2012 - Devam Ediyor

Bilimsel Hakemlikler

Metal Music Studies, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Şubat 2020
Athens Journal of Mediterranean Studies, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Mart 2019
OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, Hakemli Bilimsel Dergi, Ocak 2019
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Hakemli Bilimsel Dergi, Aralık 2018
International Journal of Social Sciences and Humanity Studies, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Ocak 2017
Sosyoekonomi, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Ocak 2017
BMIJ (Business & Management Studies: An International Journal), Hakemli Bilimsel Dergi, Ocak 2017
International Journal of Economic Studies, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Ekim 2016
International Journal of Economics and Finance Studies, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Ekim 2016
Ekonomi Bilimleri Dergisi, Hakemli Bilimsel Dergi, Ocak 2016
İktisadi Yenilik Dergisi, Hakemli Bilimsel Dergi, Ağustos 2015
ODTÜ Gelişme Dergisi, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Şubat 2015
Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi, Hakemli Bilimsel Dergi, Şubat 2015
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , Hakemli Bilimsel Dergi, Haziran 2014
Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Hakemli Bilimsel Dergi, Haziran 2013
Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , Hakemli Bilimsel Dergi, Aralık 2012
Ege Akademik Bakış, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Ekim 2012
Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Hakemli Bilimsel Dergi, Haziran 2012
Akademik Yaklaşımlar Dergisi , Hakemli Bilimsel Dergi, Haziran 2011

Metrikler