Education Information

Doctorate, Cukurova University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, Turkey 2001 - 2006
Postgraduate, Cukurova University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, Turkey 1998 - 2001
Undergraduate, Cukurova University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi , Maliye Bölümü, Turkey 1993 - 1998

Foreign Languages

English, C1 Advanced

Dissertations

Doctorate, Kamu Borçlanması ve Nesillerarası Yük Sorunu, Cukurova University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, 2006
Postgraduate, Kolektif Karar Alma Mekanizması , Cukurova University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, 2001

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Public Finance, Theory of Public Finance, Financial Economics

Academic Titles / Tasks

Professor, Cukurova University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye, 2018 - Continues
Associate Professor, Cukurova University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi , Maliye Bölümü, 2012 - 2018
Assistant Professor, Cukurova University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi , Maliye Bölümü, 2011 - 2012
Lecturer PhD, Cukurova University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi , Maliye Bölümü, 2006 - 2011
Research Assistant, Cukurova University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi , Maliye Bölümü, 1998 - 2006

Academic and Administrative Experience

Vice Rector, Cukurova University, Rektorluk, 2020 - Continues
Cukurova University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü Maliye Teorisi Ana Bilim Dalı, 2018 - Continues
Cukurova University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye , 2018 - 2019
Cukurova University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, 2016 - 2017
Cukurova University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Maliye Teorisi Anabilim Dalı, 2012 - 2015
Cukurova University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü, 2012 - 2015

Courses

İleri Kamu Ekonomisi Analizi I, Doctorate, 2020 - 2021
İleri Kamu Ekonomisi Analizi II, Doctorate, 2019 - 2020
Kamu Maliyesi 2, Undergraduate, 2017 - 2018
Refah İktisadı ve Sosyal Seçim, Postgraduate, 2017 - 2018, 2016 - 2017
Kamu Ekonomisi 2, Undergraduate, 2017 - 2018, 2016 - 2017, 2015 - 2016
Introduction To Public Finance , Undergraduate, 2017 - 2018
Public Finance II, Undergraduate, 2017 - 2018
Maliyeye Giriş , Undergraduate, 2016 - 2017
Kamu Ekonomisi 1, Undergraduate, 2017 - 2018, 2016 - 2017, 2015 - 2016
Kamu Ekonomisi, Postgraduate, 2017 - 2018, 2016 - 2017, 2015 - 2016
Maliye Teorisi II , Undergraduate, 2016 - 2017
Maliye Teorisi 1, Undergraduate, 2017 - 2018, 2015 - 2016
Kamu Maliyesi 1, Undergraduate, 2017 - 2018
Kamu Sektöründe Yönetişim , Undergraduate, 2016 - 2017
Kamu Maliyesi , Undergraduate, 2016 - 2017
Kamu Sektöründe Yönetişim , Undergraduate, 2016 - 2017
Maliyeye Giriş, Undergraduate, 2016 - 2017
Refah Iktisadı ve Sosyal Seçim, Undergraduate, 2015 - 2016

Advising Theses

Ünlükaplan İ., ÇEVRİM KARŞITI VE ÇEVRİM YANLISI MALİYE POLİTİKALARI: AVRUPA BİRLİĞİ ÜYESİ ÜLKELER VE TÜRKİYE ÜZERİNE UYGULAMALI BİR ANALİZ, Postgraduate, Ş.CAN(Student), 2022
Ünlükaplan İ., PEACE, SECURITY AND ECONOMIC DEVELOPMENT: AN EMPIRICAL ANALYSIS ON ECOWAS COUNTRIES, Postgraduate, B.IRIE(Student), 2021
Ünlükaplan İ., KÜRESEL ISINMAYA BİR ÇÖZÜM OLARAK YEŞİL ŞEHİRLER VE YEŞİL ALTYAPI SİSTEMLERİ: KAMU MALİYESİ AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME, Postgraduate, A.ARSLAN(Student), 2021
Ünlükaplan İ., Bütçe kurumlarının mali disiplin üzerindeki etkisi: AvrupaBirliği ülkeleri üzerine ampirik bir inceleme, Postgraduate, E.KOÇAK(Student), 2020
ÜNLÜKAPLAN İ., Mülkiyet Hakları ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: AB ve OECD Ülkeleri Üzerine Ampirik Bir İnceleme, Postgraduate, C.İnce(Student), 2019
ÜNLÜKAPLAN İ., İç Borçların Sürdürülebilirliği: 1980 Sonrası Türkiye Örneği, Postgraduate, Z.Dönmez(Student), 2016
ÜNLÜKAPLAN İ., Yönetişim Kalitesi, Kamu Harcamalarının Kompozisyonu ve İktisadi Büyüme: Türkiye Ekonomisi Üzerine Ampirik Bir Analiz, Postgraduate, E.Canıkalp(Student), 2015

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Books & Book Chapters

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Other Publications

Supported Projects

ÜNLÜKAPLAN İ., CANIKALP E., Project Supported by Higher Education Institutions, Türkiye'de Politik Değişkenlerin Maliye Politikası Araçlarına Etkisi: Ampirik Bir İnceleme, 2019 - 2023
ÜNLÜKAPLAN İ., KOÇAK E., Project Supported by Higher Education Institutions, "Bütçe Kurumlarının Mali Disiplin Üzerindeki Etkisi: Avrupa Birliği Ülkeleri Üzerine Ampirik Bir İnceleme", 2018 - 2021
AKÇA H., ÜNLÜKAPLAN İ., YURDADOĞ V., Project Supported by Higher Education Institutions, OECD Ülkelerinde Yolsuzluk Kümeleme Analizi, 2017 - 2018
ÜNLÜKAPLAN İ., CANIKALP E., Project Supported by Higher Education Institutions, Sosyal Harcamaların Politik Belirleyicileri: Seçilmiş OECD Ülkeleri İçin Ampirik Analiz, 2017 - 2017
ÜNLÜKAPLAN İ., Canıkalp E., Project Supported by Higher Education Institutions, "SPECIFYING QUALITY OF GOVERNANCE IN TRANSITION ECONOMIES WITH CLUSTER ANALYSIS", 2016 - 2017
COŞKUN KARADAĞ N., ÜNLÜKAPLAN İ., Project Supported by Higher Education Institutions, VERGİ TAKOZU, ASGARİ ÜCRET VE İSTİHDAM: TÜRKİYE ÖRNEĞİ, 2016 - 2017
AKÇA H., ÜNLÜKAPLAN İ., YURDADOĞ V., Project Supported by Higher Education Institutions, Corruption Around The World A Multivariate Investigation, 2016 - 2016
YURDADOĞ V., AKÇA H., ÜNLÜKAPLAN İ., Project Supported by Higher Education Institutions, Geçişin 25 Yılında Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde Dönüşüm Sürecini Özelleştirme ve İktisadi Özgürlükler Açısından Değerlendirme, 2015 - 2016
ÜNLÜKAPLAN İ., YURDADOĞ V., Project Supported by Higher Education Institutions, Mali Kurallar Yaratıcı Muhasebe ve Mali Saydamlık Geçiş Ekonomileri Üzerine Bir Değerlendirme, 2015 - 2016

Activities in Scientific Journals

Ekonomi Bilimleri Dergisi, Editor, 2016 - 2017
International Journal of Economics and Finance Studies, Editor, 2016 - 2017
International Journal of Social Sciences and Humanity Studies, Assistant Editor/Section Editor, 2010 - 2017
Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi, Publication Committee Member, 2010 - 2017
Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, Publication Committee Member, 2010 - 2017
Journal of Eastern Europe Research in Business and Economics , Committee Member, 2013 - 2016

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

World Economics Association, Member, 2012 - Continues

Scientific Refereeing

Metal Music Studies, Other Indexed Journal, February 2020
Athens Journal of Mediterranean Studies, Other Indexed Journal, March 2019
OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, National Scientific Refreed Journal, January 2019
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, National Scientific Refreed Journal, December 2018
International Journal of Social Sciences and Humanity Studies, Other Indexed Journal, January 2017
Sosyoekonomi, Other Indexed Journal, January 2017
BMIJ (Business & Management Studies: An International Journal), National Scientific Refreed Journal, January 2017
International Journal of Economic Studies, Other Indexed Journal, October 2016
International Journal of Economics and Finance Studies, Other Indexed Journal, October 2016
Ekonomi Bilimleri Dergisi, National Scientific Refreed Journal, January 2016
İktisadi Yenilik Dergisi, National Scientific Refreed Journal, August 2015
ODTÜ Gelişme Dergisi, Other Indexed Journal, February 2015
Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi, National Scientific Refreed Journal, February 2015
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , National Scientific Refreed Journal, June 2014
Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, National Scientific Refreed Journal, June 2013
Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , National Scientific Refreed Journal, December 2012
Ege Akademik Bakış, Other Indexed Journal, October 2012
Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, National Scientific Refreed Journal, June 2012
Akademik Yaklaşımlar Dergisi , National Scientific Refreed Journal, June 2011

Metrics