Education Information

Education Information

  • 1977 - 1981 Doctorate

    Ankara University, School Of Medıcıne, Department Of Basıc Medıcal Scıences, Turkey

Dissertations

  • 1981 Doctorate

    İnsan ekstensör digitorum brevis kasından kayıtlanan aksiyon potansiyel eğrilerinin Fourier frekans analizi, türev ve integral teknikleri ile incelenmesi.

    Cukurova University, Tıp Fakültesi, Biyofizik _ Medikal Fizik

Foreign Languages

  • B2 Upper Intermediate English