Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Investigation of Teacher Candidates' Problem Solving Skills According to Their Personality Types Within Tte Scope of Teacher Training Programs in Turkey

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, pp.121-143, 2013 (Journal Indexed in SSCI) identifier

Articles Published in Other Journals

An investigation of the mediator role of dyadic coping in relation between parenting stress and marital quality

Elementary Education Online, vol.19, no.4, pp.2118-2139, 2020 (International Refereed University Journal) Sustainable Development

Stresle Çift Olarak Baş Etme Envanteri'nin Türkçe'yeUyarlanması

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.13, no.19, pp.1-21, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

PSİKOLOJİK DANIŞMAN ADAYLARININ LGBT BİREYLERLEPSİKOLOJİK DANIŞMA YAPMAYA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

The Journal of Academic Social Science Studies, no.72, pp.121-136, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

EBEVEYNLİK STRESİNİ YORDAMADA ANNELİK ALGISI VE EŞ DESTEĞİ

The Journal Of Academic Social Science Studies, no.71, pp.1-12, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Evlilik Kalitesi Ölçeği'nin Türkçe'ye Uyarlanması

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.27, no.2, pp.84-96, 2018 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Ergenlerle Psikolojik Danışma Bir Gözden Geçirme Psychlogical Counseling with Adolescence A Review

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Journal of Çukurova University Institute of Social Sciences., vol.25, no.1, pp.269-282, 2016 (Other Refereed National Journals)

Üniversite Öğrencilerinin Cinsiyet Ve Flört Davranışlarına Göre Karşı Cinsle İlişkide Sosyal Yetkinlik İnancının İncelenmesi

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, vol.24, no.2, pp.189-198, 2015 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Systemic Transactional Model

22. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Muş, Turkey, 7 - 10 October 2021, pp.1-2

Being on the Screen, Not in the Circle: Group Counseling in Online Education

22. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Muş, Turkey, 7 - 10 October 2021, pp.1-2

THE EFFECT OF COVID-19 EPIDEMIC ON COUPLE RELATIONSHIP

Iğdır Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Iğdır, Turkey, 14 - 15 April 2021, pp.81-82 Sustainable Development

THE EFFECT OF THE ONLINE PROCESS ON THE FIRST PSYCHOLOGICAL COUNSELING EXPERIENCES OF PSYCHOLOGICAL CONSULTANT CANDIDATES

Iğdır Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Iğdır, Turkey, 14 - 15 April 2021, pp.79-80

AN INVESTIGATION OF THE MEDIATOR ROLE OF DYADIC COPING IN RELATION BETWEEN PARENTING STRESS AND MARITAL QUALITY

4. Çukurova Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Adana, Turkey, 21 - 23 February 2020, pp.1

Psikolojik Danışman Adaylarının Lgbti Bireylerle Psikolojik Danışma Yapmaya İlişkin Görüşleri

3. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, Gaziantep, Turkey, 21 - 22 June 2018, pp.778-0

Ebeveynlik Stresini Yordamada Annelik Algısı Ve Eş Desteği

3. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, Gaziantep, Turkey, 21 - 22 June 2018, pp.779-0

ALGILANAN EŞ DESTEĞİNİN ÇOCUK SAHİBİ OLMA VE EVLİLİK SÜRESİ İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

I. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 28 - 30 April 2016, pp.157-158

ÇOCUK VE GENÇLİK EDEBİYATI BAĞLAMINDA MONTAİGNE'NİN DENEMELERİNİN EĞİTİMSEL DEĞERLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

3. ULUSAL ÇOCUK VE GENÇLİK EDEBİYATI SEMPOZYUMU, Ankara, Turkey, 5 - 07 October 2011, no.4, pp.181-190

Books & Book Chapters

Aile Terapisi Kuramları

in: Psikolojik Danışma ve Psikoterapi Kuramları, Zeynep Karataş, Yasemin Yavuzer, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.413-456, 2018