Education Information

Education Information

 • 2020 - Continues Doctorate

  Cukurova University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik, Turkey

 • 2016 - 2019 Postgraduate

  Cukurova University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik, Turkey

 • 2011 - 2015 Undergraduate

  Ondokuz Mayis University, Faculty Of Engıneerıng, Department Of Materıals Scıence And Engıneerıng, Turkey

Dissertations

 • 2019 Postgraduate

  Cs katkısının BSCCO süperiletkeninin fiziksel özellikleri üzerindeki etkilerinin araştırılması

  Cukurova University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik