Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Quetiapine Abuse in Illicit Drug Users or Sellers: To Screen or Not to Screen?

The Bulletin of Legal Medicine, vol.26, pp.85-91, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

High Risk in Energy Drinks: Caffeine

Turkiye Klinikleri Journal of Forensic Medicine and Forensic Sciences, vol.16, no.2, pp.98-103, 2019 (Other Refereed National Journals) identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Assessment of Community Illicit Drug Use in 11 Cities of Turkey through Wastewater-based Epdemiology

INTERNATIONAL ALLIANCE OF CLINICAL AND FORENSIC TOXICOLOGISTS (IACFT) Autumn 2020 Virtual Scientific Meeting, 2 - 04 November 2020, vol.1, no.1, pp.1

Adli Laboratuvarlar İçin Morfin Sertifikalı Referans Malzemesinin Üretilmesi ve Sertifikalandırılması

4th international occupational and environmental diseases congress, İstanbul, Turkey, 5 - 08 March 2020, pp.192 Creative Commons License

Multiple Organ Failure Associated with Ecstasy: A Pediatric Case

3rd Regional TIAFT Meeting in Turkey, Nevsehir/Turkey, 18 - 20 October 2018

Adana İli’nde Ketiapin Kötüye Kullanımı

II. Uluslararası Şehir Çevre Sağlık Kongresi, Kapadokya, Turkey, 16 - 20 April 2018, pp.853

the identification of metabolites of the tryptamine derivative 5-MeO-MIPT in rat urines using LC-QTOF-MS

8 TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON MEDICAL NEGLIGENCE AND LITIGATION IN MEDICAL PRACTICE, 30 September - 01 October 2017

Evaluation of Cases Admitted to Cukurova University Forensic Toxicology Laboratory during the Period 2009-2014 June:A Retrospective Study

American Academy of Forensic Sciences 67th. Annual Scientific Meeting, Orlando, United States Of America, 16 - 21 February 2015, pp.1

Savunma silahı olarak kullanılan biber gazının toksikolojik değerlendirmesi: Bir olgu sunumu

Uluslararası katılımı 10. Anadolu Adli Bilimler Kongresi, Malatya, Turkey, 30 October - 02 November 2013, pp.1

Books & Book Chapters

Adli Kimya ve Uygulama Alanları

in: Suç Araştırmalarında Kriminal Yaklaşımlar, Yakup Gülekçi, Editor, Akademi Kitabevi Yayınları, İstanbul, pp.1, 2020

Zehirlenmelerde Alınan Biyolojik Numuneler: Alınması, Saklanması, Transferi, Emniyet ve Gözetim Zinciri

in: Acil Tıp Pratiğinde Klinik Toksikoloji, Kekeç Zeynep, Editor, EMA Tıp Kitabevi, İstanbul, pp.9-24, 2020

Postmortem Toksi̇koloji̇de Safra Analizi

in: Güncel Sağlık Bilimleri Çalışmaları 1, Tuncay Özgünen, Editor, Akademisyen Kitapevi, Ankara, pp.23-40, 2019