Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

New Method Alternative to Surgery for Ingrown Nail: Angle Correction Technique

DERMATOLOGIC SURGERY, vol.35, no.6, pp.990-992, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İntraabdominal Schwannomalar: tek merkez cerrahi deneyimi

4.ÇUKUROVA GASTRO-İNTESTİNAL CERRAHİ HASTALIKLAR KONGRESİ, Turkey, 28 February - 01 March 2020

OTOFAJİNİN KOLOREKTAL KANSERLERDE YERİ VE ÖNEMİ

Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi, 1 - 03 March 2019

LAPARASKOPİK GASTRİK KANSER CERRAHİSİ ERKEN DÖNEM SONUÇLARIMIZ

3. Bozyaka Mide Kanseri Cerrahisinde Güncel Durum Sempozyumu, Turkey, 21 December 2018

Kolostomi Kapama Öncesi Yapılan Anal Manometrik İncelemenin Operasyon Kararına Etkisi

Çukurova Gastro-İntestinal Hastalıklar ve Cerrahisi Sempozyumu, Turkey, 25 - 28 March 2018

KANSER ERKEN TANISINDA YENİ MİKRORNA BELİRTEÇLERİNİN KEŞFİ

2. ÇUKUROVA HEPATOSELÜLER KARSİNOMA KONGRESİ, Adana, Turkey, 23 - 25 February 2018

Objective Method for the Evaluation of Interstinal Motility: Acoustic Analysis

European Society of Coloproctology 11th ESCP Scientic Meeting, 28 - 30 September 2016

Three dimensional ulrasonographic findings of external anal sphincter due to vaginal delivery

European Society of Coloproctology Eleventh Scientific and Annual Meeting, 29 September 2016

kolorektal karsinogenezde otofajinin rolü

32. Ulusal Gastroenetroloji Haftası, Turkey, 25 - 29 January 2016

Deneysel sepsis modelinde propranolol tedavisinin endotelyal disfonksiyon üzerine etkisi

12. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi & 4. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı, Ankara, Turkey, 4 - 07 November 2015, pp.55

Deneysel sepsis modelinde propranolol tedavisinin endotelyal disfonksiyon üzerine etkisi

12. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi & 4. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı, Ankara, Turkey, 4 - 07 November 2015, pp.55

Deneysel sepsis modelinde propranolol tedavisinin endotelyal disfonksiyon üzerine etkisi

12. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi & 4. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı, Ankara, Turkey, 4 - 07 November 2015, pp.55

Deneysel sepsis modelinde propranolol tedavisinin endotelyal disfonksiyon üzerine etkisi

12. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi & 4. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı, Ankara, Turkey, 4 - 07 November 2015, pp.55

Deneysel sepsis modelinde propranolol tedavisinin endotelyal disfonksiyon üzerine etkisi

12. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi & 4. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı, Ankara, Turkey, 4 - 07 November 2015, pp.55

Pelvik Travma Sonrası Uygulanan Rekonstrüksiyon Cerrahisi

10.ULUSAL ACİL VE TRAVMA KONGRESİ, Turkey, 28 October - 01 November 2015

PERİNEAL ENDOMETRİOZİS

15. Ulusal Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Turkey, 19 - 23 May 2015

Adrenal Kitlelerin Değerlendirilmesinde Cerrahi Deneyimimiz

VII Ulusal Endokrin Cerrahisi Kongresi 2015, Turkey, 23 - 26 April 2015

Karaciğerin Dev Hemangiomlarında: Rezeksiyon? Enükleasyon?

11. Türk Hepatopankreatobilier Cerrahi Kongresi, Turkey, 13 - 17 November 2013

KARACİĞERİN DEV HEMANJİOMLARINDA : REZEKSİYON? ENÜKLEASYON?

11.TÜRK HEPATOPANKREATOBİLİYER CERRAHİ KONGRESİ, Turkey, 13 - 17 November 2013

Karaciğer dev hemangiomlarında Rezeksiyon Enükleasyon

11. Türk hepatopankreatikobilier cerrahi kongresi 2013., Turkey, 13 - 17 November 2013

Karaciğer Dev hemanjiomlarında Enüklasyon ? Rezeksiyon ?

11. Türk Hepatopankreatikobilier cerrahisi Kongresi, Turkey, 13 - 17 November 2013

The effect of glutamine N acetyl cystein andMethoreaxate i rat models of experimental colitis

The 48th Congress of the european society for surgical research May29- june1, 2013, Istanbul,Turkey., 29 May - 01 June 2013

Retrorektal Kitlelerdeki Deneyimlerimiz

XIV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Turkey, 15 - 19 May 2013

Our experience for retro-rectal tumors

14 ulusal kolon ve rektum cerrahisi kongresi, Turkey, 15 - 19 May 2013

RETROREKTAL KİTLELERDEKİ DENEYİMLERİMİZ

14. Ulusal Kolon Ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Turkey, 15 - 19 May 2013

STAPLER İLE ZENKER DİVERTİKÜLEKTOMİ

18. Ulusal Cerrahisi Kongresi, Turkey, 23 - 27 May 2012

Gastrointestinal stromal tumorlerde ÇUTF Deneyimim

16th Turkish National Surgical Congress, Turkey, 28 - 31 May 2008

TRAVMATİK DİYAFRAGMA YARALANMALARI

5. Ulusal Travma Ve Acil Cerrahi Kongresi, Turkey, 16 - 20 November 2005

REKTUM ANAL KANAL VE PERİNE YARALANMALARININ RETROSPEKTİF ANALİZİ

5. Ulusal Travma Ve Acil Cerrahi Kongresi, Turkey, 16 - 20 November 2005

Kolorektal travmalarda cerrahi yaklaşım

2.Çukurova koloproktoloji ve stomaterapi sempozyumu 2005., Turkey, 14 - 16 April 2005

NÖROENDOKRİN TÜMÖR OLGULARIMIZ

2004 ULUSALCERRAHİ KONGRESİ, Turkey, 26 - 30 May 2004

Nöroendokrin tümör olgularımız

Ulusal cerrahi Kongresi Mayıs,2004, Antalya, Turkey, 26 - 30 May 2004

Karciğer dalak ve femur başında kist hidatik

Ulusal cerrahi Kongresi Mayıs,2004, Antalya., Turkey, 26 - 30 May 2004

Other Publications