Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İntraabdominal Schwannomalar: tek merkez cerrahi deneyimi

4.ÇUKUROVA GASTRO-İNTESTİNAL CERRAHİ HASTALIKLAR KONGRESİ, Turkey, 28 February - 01 March 2020

OTOFAJİNİN KOLOREKTAL KANSERLERDE YERİ VE ÖNEMİ

Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi, 1 - 03 March 2019 Sustainable Development

KANSER ERKEN TANISINDA YENİ MİKRORNA BELİRTEÇLERİNİN KEŞFİ

2. ÇUKUROVA HEPATOSELÜLER KARSİNOMA KONGRESİ, Adana, Turkey, 23 - 25 February 2018 Sustainable Development

Three dimensional ulrasonographic findings of external anal sphincter due to vaginal delivery

European Society of Coloproctology Eleventh Scientific and Annual Meeting, 29 September 2016

kolorektal karsinogenezde otofajinin rolü

32. Ulusal Gastroenetroloji Haftası, Turkey, 25 - 29 January 2016

Deneysel sepsis modelinde propranolol tedavisinin endotelyal disfonksiyon üzerine etkisi

12. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi & 4. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı, Ankara, Turkey, 4 - 07 November 2015, pp.55

Deneysel sepsis modelinde propranolol tedavisinin endotelyal disfonksiyon üzerine etkisi

12. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi & 4. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı, Ankara, Turkey, 4 - 07 November 2015, pp.55

Deneysel sepsis modelinde propranolol tedavisinin endotelyal disfonksiyon üzerine etkisi

12. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi & 4. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı, Ankara, Turkey, 4 - 07 November 2015, pp.55

Deneysel sepsis modelinde propranolol tedavisinin endotelyal disfonksiyon üzerine etkisi

12. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi & 4. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı, Ankara, Turkey, 4 - 07 November 2015, pp.55

PERİNEAL ENDOMETRİOZİS

15. Ulusal Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Turkey, 19 - 23 May 2015

Karaciğerin Dev Hemangiomlarında: Rezeksiyon? Enükleasyon?

11. Türk Hepatopankreatobilier Cerrahi Kongresi, Turkey, 13 - 17 November 2013

KARACİĞERİN DEV HEMANJİOMLARINDA : REZEKSİYON? ENÜKLEASYON?

11.TÜRK HEPATOPANKREATOBİLİYER CERRAHİ KONGRESİ, Turkey, 13 - 17 November 2013

Karaciğer dev hemangiomlarında Rezeksiyon Enükleasyon

11. Türk hepatopankreatikobilier cerrahi kongresi 2013., Turkey, 13 - 17 November 2013

Karaciğer Dev hemanjiomlarında Enüklasyon ? Rezeksiyon ?

11. Türk Hepatopankreatikobilier cerrahisi Kongresi, Turkey, 13 - 17 November 2013

The effect of glutamine N acetyl cystein andMethoreaxate i rat models of experimental colitis

The 48th Congress of the european society for surgical research May29- june1, 2013, Istanbul,Turkey., 29 May - 01 June 2013

Retrorektal Kitlelerdeki Deneyimlerimiz

XIV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Turkey, 15 - 19 May 2013

Our experience for retro-rectal tumors

14 ulusal kolon ve rektum cerrahisi kongresi, Turkey, 15 - 19 May 2013

RETROREKTAL KİTLELERDEKİ DENEYİMLERİMİZ

14. Ulusal Kolon Ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Turkey, 15 - 19 May 2013

STAPLER İLE ZENKER DİVERTİKÜLEKTOMİ

18. Ulusal Cerrahisi Kongresi, Turkey, 23 - 27 May 2012

TRAVMATİK DİYAFRAGMA YARALANMALARI

5. Ulusal Travma Ve Acil Cerrahi Kongresi, Turkey, 16 - 20 November 2005

Kolorektal travmalarda cerrahi yaklaşım

2.Çukurova koloproktoloji ve stomaterapi sempozyumu 2005., Turkey, 14 - 16 April 2005

Nöroendokrin tümör olgularımız

Ulusal cerrahi Kongresi Mayıs,2004, Antalya, Turkey, 26 - 30 May 2004

Other Publications

Metrics

Publication

181

Citation (WoS)

78

H-Index (WoS)

5

Citation (Scopus)

85

H-Index (Scopus)

6

Project

4

Open Access

12
UN Sustainable Development Goals