Education Information

Education Information

 • 1994 - 1996 Post Doctorate of Medicine

  Cukurova University, Çukurova Tıp, Turkey

 • 1985 - 1989 Expertise In Medicine

  Cukurova University, Dahili Tıp Bilimleri, İç Hastalıkları, Turkey

Dissertations

 • 1989 Expertise In Medicine

  Orak hücre sendromlarındaki düşük kan basıncında otonomik sinir sistemi, kardiyovasküler sistem ve endokrin sistemlerin yeri

  Cukurova University, İç Hastalıkları, Nefroloji

Foreign Languages

 • C1 Advanced English

Certificates, Courses and Trainings

 • 1995Periton Diyalizi

  Health&Medicine , Nefroloji