Education Information

Education Information

 • 1995 - 1999 Expertise In Medicine

  Cukurova University, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Abd, Neonatoloji Bd, Turkey

Dissertations

 • 2003 Expertise In Medicine

  Hipoksik iskemik beyin hasarı oluşturulan ve Growth hormon uygulanan yenidoğan ratlarda beyin dokusunda piruvat kinaz aktivitesi, antioksidan sistem ve lipit peroksidasyonu

  Cukurova University, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağ.Ve Hast.Ad

 • 1999 Expertise In Medicine

  Adana il merkezindeki farklı sosyoekonomik düzey ve farklı yaş gruplarındaki çocuklarda anti-HAV seroprevalansı Sustainable Development

  Cukurova University, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Ad

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2003PALS AHA EĞİTMENİ

  Health&Medicine , ÇOCUK SAĞ.VE HAST.AD

 • 2000NRP EĞİTMENİ

  Health&Medicine , ÇOCUK SAĞ.VE HAST.AD

 • 1999ANNE SÜTÜ İLE EMZİRME DANIŞMANLIĞI EĞİTMENİ

  Health&Medicine , ÇOCUK SAĞ.VE HAST.AD