Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türk Tiyatro Metinlerinde Sezdirime Dayalı İletişim

18. International Conference on Turkish Linguistics, Adana, Turkey, 24 - 26 February 2017

"Diye" Edatının Kullanımı ve İşlevleri

XI. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı, Budapeşte, Hungary, 26 - 27 September 2016, pp.208-220

Türkiye Türkçesinde Kiplik İşaretleyicisi Sorunları: Olasılık Kipliği Örneği

10. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı, Sarayevo, Bosnia And Herzegovina, 28 September - 01 October 2015, pp.550-557

Tanzimat Dönemi Metinlerinde Ayırma, Bağlama ve Dönüştürme İşlevli olup ve olarak Zarf-Fiilleri

Prof. Dr. Mehmet Özmen Adına Sözdizimi Çalıştayı, Adana, Turkey, 23 October 2014, pp.258-271

Türkiye'de Yazar Sözlükçülüğü Çalışmaları ve Orhan Kemal Sözlüğü

Doğumunun 100. Yılında Orhan Kemal Sempozyumu, Adana, Turkey, 16 - 18 September 2014, pp.231-258

Metrics

Publication

6