Education Information

Education Information

  • 1977 - 1982 Expertise In Medicine

    Cukurova University, Cerrahi Tıp Bilimleri, Genel Cerrahi, Turkey

Dissertations

  • 2007 Expertise In Medicine

    Deneysel akut pankreatit modelinde n-asetil sistein ile metilprednizolon'un akut pankreatit ve akciğer komplikasyonları üzerine etkisi

    Cukurova University, Cerrahi Tıp Bilimleri, Genel Cerrahi

Foreign Languages

  • B2 Upper Intermediate English