Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İmâm Mâtürîdî’nin Mut’a Nikâhıyla İlgili Ayete Yaklaşımı

AL -FARABI JOURNAL 8. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, ALMATY, Kazakhstan, 21 - 22 July 2020, pp.188-193

İmâm Mâtürîdî’nin Kadının Devlet Başkanı Olamayacağı Hakkında Referans Gösterilen Ayetelere Yaklaşımı

AL -FARABI JOURNAL, 8. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, ALMATY, Kazakhstan, 21 - 22 July 2020, pp.181-187

Şîî-İmâmî Tefsirlerde Mehdi’ye Atfedilen Ayetlerin Değerlendirilmesi

Uluslararası Mehdilik Sempozyumu, Sivas, Turkey, 29 - 30 September 2017, pp.377-398