Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Kalenderî Bir Sûfî Olarak Baba Tâhirê Uryân

ŞARKİYAT İLMİ ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, vol.10, no.2, pp.708-723, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Tenasühün Reddine Yönelik İbn Sînâ Merkezli Felsefî Bir Bakış

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.15, no.1, pp.177-201, 2015 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

KALENDERİLİĞİN FİKİR BABASI OLARAK BABA TAHİR URYAN

ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Diyarbakır, Turkey, 14 - 17 September 2017, pp.45-48

Other Publications