Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Paprika Pepper Yield and Quality as Affected by Different Irrigation Levels

JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES-TARIM BILIMLERI DERGISI, vol.22, no.1, pp.77-88, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Irrigation and Yield Parameters of Soybean as Effected by Irrigation Management, Soil Compaction and Nitrogen Fertilizationy

JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES-TARIM BILIMLERI DERGISI, vol.19, no.4, pp.297-309, 2013 (Journal Indexed in SCI) identifier

Effect of drip irrigation intensity on soybean seed yield and quality in the semi-arid Harran plain, Turkey

SPANISH JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH, vol.8, no.4, pp.1208-1217, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Water temperature and system pressure effect on drip lateral properties

IRRIGATION SCIENCE, vol.28, no.5, pp.407-419, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Effect of Preharvest Deficit Irrigation on Second Crop Watermelon Grown in an Extremely Hot Climate

JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING, vol.135, no.2, pp.141-148, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Determination of hydraulic performance of trickle irrigation emitters used in irrigation systems in the Harran plain

Turkish Journal Of Agriculture And Forestry, vol.28, pp.223-230, 2004 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Effects of preharvest drip-irrigation scheduling on strawberry yield, quality and growth

AUSTRALIAN JOURNAL OF EXPERIMENTAL AGRICULTURE, vol.43, no.1, pp.105-111, 2003 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Ameliorative effect of calcium nitrate on cucumber and melon plants drip irrigated with saline water

JOURNAL OF PLANT NUTRITION, vol.26, no.8, pp.1665-1681, 2003 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Comparison of Erosion and runoff predicted by WEPP and ANGPS models using geographic information system

Turkish Journal Of Agriculture And Forestry, vol.26, pp.261-268, 2002 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Evaluation of physically based and emprically determined evapotranspiration models for nursery plants

Turkish Journal Of Agriculture And Forestry, vol.26, pp.355-362, 2002 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Effects of deficit irrigation on growth, yield, and fruit quality of eggplant under semi-arid conditions

AUSTRALIAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH, vol.53, no.12, pp.1367-1373, 2002 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

An Evapotranspiration model for nursery plants grown in a lysimeter under field conditions

Turkish Journal Of Agriculture And Forestry, vol.25, no.1, pp.57-63, 2001 (Journal Indexed in SCI Expanded)

An experiment to investigate the ameliorative effects of foliar potassium phosphate sprays on salt-stressed strawberry plants

AUSTRALIAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH, vol.52, no.10, pp.995-1000, 2001 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

GAP bölgesi sulama kanal kaplamalarında kullanılabilecek uygun beton karışım oranlarının belirlenmesi

Turkish Journal Of Agriculture And Forestry, vol.20, pp.383-391, 1996 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Articles Published in Other Journals

Sarıoğlan Sulama Birliği Sahasında Sulama PerformansınınDeğerlendirilmesi

GAZİSOMANPAŞA BİLİMSEL ARAŞTIRMA DERGİSİ, vol.6, pp.35-41, 2017 (Other Refereed National Journals)

Effects of irrigation applied at different growth stages onchickpea yield

Agronomy Research, vol.15, no.5, pp.1928-1933, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sulama Programlamasında Uzaktan Algılama Tekniklerinin Kullanılabilme Olanakları

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bilimsel Araştırma Dergisi , vol.6, pp.138-145, 2017 (National Refreed University Journal)

Nohut Bitkisinde Farklı Gelişim Dönemlerinde Uygulanan Ek Sulamanın Ham Protein, Ham Yağ ve Ham Kül İçeriğine Etkisi

GAZİOSMANPAŞA BİLİMSEL ARAŞTIRMA DERGİSİ, vol.6, pp.168-176, 2017 (National Refreed University Journal)

Yüzey Altı ve Yüzey Üstü Damla Sulama Sistemiyle Sulanan Kavunda Kısıntılı Sulamanın Bazı Kantitatif Parametrelere Etkisi

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.34, pp.81-87, 2017 (National Refreed University Journal)

Nohut Bitkisinde Farklı Gelisim Dönemlerinde Uygulanan Ek Sulamanın Ham Protein, Ham Yag ve Ham Kül Içerigine Etkisi

Gaziosmanpasa Bilimsel Arastırma Dergisi, vol.6, pp.168-176, 2017 (National Refreed University Journal)

Use of Crop Water Stress Index for Pumpkin Seed

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.30, pp.301-306, 2016 (Other Refereed National Journals)

Performance Evaluation of TDR Soil Moisture Sensor

Agronomy Research, vol.14, no.2, pp.428-433, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

A comparison between deterministic and stochastic evapotrasnpiration models for container grown Acer Rubrum

Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, vol.7, no.1, pp.33-38, 2014 (Other Refereed National Journals)

GAP-Şanlıurfa ili bireysel yağmurlama sulama sistemlerinin performans göstergeleri

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.26, no.1, pp.41-48, 2013 (National Refreed University Journal)

Kayısı Sulamasında Buharlaşma Kabı (Kp) Katsayısının Belirlenmesi

Ziraat Mühendisliği Dergisi, vol.359, pp.38-42, 2012 (Other Refereed National Journals)

Damla Sulama Yöntemiyle Sulanan Şanlıurfa Biberinin (Capsicum annum L.) Sulama Programı

GOÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.28, no.1, pp.103-112, 2011 (National Refreed University Journal)

Yarı kurak iklim bölgelerinde bitki su tüketiminin tahmininde kullanılabilecek ampirik modeller

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.8, no.1, pp.57-66, 2011 (National Refreed University Journal)

Hacıhaliloğlu Kayısı Çeşidinde Bitki Su Tüketiminin Belirlenmesi

Ziraat Mühendisliği Dergisi, vol.357, pp.4-7, 2011 (Other Refereed National Journals)

Kayısıda Farlı sulama yöntemleri ve aralıklarının fizyolojik parametrelere etkisi”

Yüzüncü yıl Üniv. Tarım Bilimleri dergisi, vol.19, no.2, pp.79-83, 2009 (National Refreed University Journal)

Tamburlu yağmurlama sulama sisteminin performans analizi

Harran Universitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.12, no.1, pp.39-48, 2008 (National Refreed University Journal)

Assesment of economical threshold for different crop yields at different soil salt concentrations in Harran Plain

International Journal of Natural and Engineering Sciences , vol.2, no.2, pp.65-68, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

Determination of irrigation scheduling of tomato using pan-evaporation in Harran Plain

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi dergisi, vol.21, no.1, pp.43-50, 2004 (National Refreed University Journal)

Harran ovası koşullarında kısıtlı sulamanın II. ürün mısır verimine ve bitki gelişimine etkisi

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.34, no.2, pp.117-123, 2003 (National Refreed University Journal)

Şanlıurfa Harran ovası koşullarında farklı sulama yöntemlerinin soyanın su tüketimine etkisi

Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi dergisi, vol.7, no.1, pp.61-68, 2003 (National Refreed University Journal)

Studies on the relationships among moisture tension, microclimate and transpiration rate of container grown Acer Rubrum

Journal of Applied Horticulture, vol.4, no.2, pp.65-69, 2002 (International Refereed University Journal)

Growth and yield parameters of bell peppers with surface and subsurface drip irrigation systems under different irrigation levels

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.33, no.4, pp.383-389, 2002 (National Refreed University Journal)

Su stresi altındaki kiraz fidanlarında fizyolojik ve morfolojik değişimlerin belirlenmesi

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.33, no.3, pp.265-270, 2002 (National Refreed University Journal)

Response of different irrigation water applications on yield and growth of lettuce grown in greenhouse

Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.6, no.1, pp.47-54, 2002 (National Refreed University Journal)

Comparison of erosion predictions with WEPP and ADAPT models for an agricultural watershed

Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.16, no.2, pp.49-58, 2001 (National Refreed University Journal)

Use of crop water stress index for scheduling irrigation in second crop corn

Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.5, no.3, pp.65-75, 2001 (National Refreed University Journal)

Malatya yöresindeki barajların iklim ve tarım üzerindeki etkilerinin araştırılması

Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.5, no.1, pp.9-18, 2001 (National Refreed University Journal)

Atatürk Baraj Gölünden Olan Buharlaşmanın Amprik Eşitliklerle Tahmin Edilmesi

Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.5, no.1, pp.1-8, 2001 (National Refreed University Journal)

Using WEPP model to predict sediment and runoff from an agricultural watershed

Tarım Bilimleri Dergisi, vol.7, no.2, pp.24-31, 2001 (National Refreed University Journal)

Dynamic Transpiration of a Greenhouse Grown Potted New Guinea Impatiens

Tarım Bilimleri Dergisi, vol.7, no.3, pp.13-20, 2001 (National Refreed University Journal)

Effects of different irrigation levels on growth, yield and quality of eggplant under semiarid conditions

Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.5, no.3, pp.77-85, 2001 (National Refreed University Journal)

The influence of water deficit on vegetative growth physiology fruit yield and Quality in eggplants

Bulgarian Journal of Plant Physiology, vol.27, no.3, pp.34-36, 2001 (Refereed Journals of Other Institutions)

The effects of high salinity NaCI and supplementary phosphorus and potassium on physiology and nutrition development of spinach

Bulgarian Journal of Plant Physiology,, vol.27, no.3, pp.47-59, 2001 (Refereed Journals of Other Institutions)

Computer models used in the control of agricultural nonpoint source pollution

Harran Univ. Ziraat Fak. Dergisi, vol.3, no.1, pp.91-102, 1999 (National Refreed University Journal)

Use of remote sensing techniques in agriculture

Harran Univ. Ziraat Fak. Dergisi, vol.3, no.4, pp.27-38, 1999 (National Refreed University Journal)

Akdeniz bölgesindeki ağıllarda kullanılabilecek ekipmanların plan ve projelenmesi

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.9, no.2, pp.213-228, 1994 (International Refereed University Journal)

Adana ili ilçe ve köylerinde etlik piliç (Broiler) kümeslerinin yapısal yönden mevcut özellikleri ile gelişme durumlarının belirlenmesi

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.9, no.3, pp.77-88, 1994 (International Refereed University Journal)

Çukurova üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma Uygulama Çiftliğindeki mevcut tarımsal yapılar (Ahırlar, Kümesler ve Ağıllar)

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.9, no.3, pp.1-16, 1994 (International Refereed University Journal)

A research on the developing of barn plans suitable for climatical conditions of region and structural situation and properties of available animal sheep farms in Adana province and its towns

Çukurova University Institute of Natural and Applied Science Journal of science and engineering, vol.6, no.2, pp.63-77, 1992 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Investigation of a Theory for Determining Hailstone Resistance

13th International Congress on Advances in Civil Engineering, 12-14 September 2018, Izmir/TURKEY, 12 - 14 September 2018

Analysing the Simulation of Damage Inducing Characteristics of Natural Hailstones

International Scientific Conference onEngineering and Applied Sciences, 27 - 29 June 2018

An Experimental Study for Analysis of Hail Impacts on Roofing for Dent Size

Asian Conference on Engineering and Natural Sciences, 6 - 08 February 2018

Effects of Different Irrigation Levels on Oil and Fatty Acid Composition of Pumpkin Seeds

II. International Conference on Engineering Technology and Innovation (ICETI), Budapest, Hungary, 7 - 11 March 2018

Effects of Irrigation Applied at Different Growth Stages on Chickpea Yield

2th International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, İzmir, Turkey, 2 - 05 April 2018, pp.482

Vegetation Index Usage for Yield Estimation of Pumpkin Seed Under Drip Irrigation

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, İzmir, Turkey, 2 - 05 April 2018

Effects of Different Irrigation Water Levels on Yield and Growth of Drip Irrigated Lettuce in Turkey

2nd international balkan agriculture congress, Tekirdağ, Turkey, 16 - 18 May 2017

Effect of Water Stress on Growth, Protein and Oil Content of Drip Irrigated Soybean

2 nd international Balkan agriculture Congress, 16 - 18 May 2017

Possible use of vegetation index values in estimation of plant water consumption of seed pumpkin

2nd INTERNATIONAL BALKAN AGRICULTURE CONGRESS, Tekirdağ, Turkey, 16 - 18 May 2017

Possible Use of Canopy Temperature in irrigation scheduling of pumpkin seed plants

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, 15 - 17 May 2017

Vegetative and Generative Characteristics of Chickpea as Effected by Irrigations at Different Growth Stages

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, Nevşehir, Turkey, 15 - 17 May 2017, vol.1, pp.151

Water – Yield Relationship of Pumpkin Seed Irrigated With Different Irrigation Water Levels

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, Nevşehir, Turkey, 15 - 17 May 2017

Performance Evaluation of Irrigation Scheme of Zamantı Irrigation Association in Kayseri

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, Nevşehir, Turkey, 15 - 17 May 2017

Toprak Nem İçeriğinin Belirlenmesinde Kullanılan Sensörler

Toprak Nem İçeriğinin Belirlenmesinde Kullanılan Sensörler, Tokat, Turkey, 29 June - 01 July 2017

Crop Coefficients for Pumpkin Seed Plants

8th International Conference on Biosystems Engineering, Tartu, Estonia, 11 - 13 May 2017, pp.147

Effects of Different Intervals And Drip Irrigation Levels on Yield AndSome Quality Characteristics of Strawberry in Semi-arid Condition

III INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES (ICENS), Budapest, Hungary, 3 - 07 May 2017, vol.1, pp.558

EFFECTS OF DEFICIT IRRIGATION ON SOME PHYSIOLOGICALPARAMETERS OF PUMPKIN SEED

2th International Conference on Sustainable Development (ICSD-2016), 19 - 23 October 2016

FIELD CALIBRATION OF NEUTRON MOISTURE METER FOR MEASURINGSOIL WATER CONTENT IN LOAMY SOILS

2th International Conference on Sustainable Development (ICSD-2016), 19 - 23 October 2016

NEW TECHNOLOGIES IN IRRIGATION MANAGEMENT USE OF LAND BASED REMOTE SENSING IN WATER MANAGEMENT

2th International Conference on Sustainable Development (ICSD-2016), 19 - 23 October 2016

GEOTHERMAL GREENHOUSING IN TURKEY

Current Trends in Natural Sciences, 21 - 22 April 2016

Harran Ovasında Karık Sulama Yöntemi ile Sulanan Pamuk Bitkisinde Bitki Su Stresi İndeksinin Belirlenmesi

International Conference onNatural Science and Engineering (ICNASE’16), 19 - 20 March 2016

İç Anadolu Bölgesinde Çerezlik Kabakta Bitki Su Tüketiminin Belirlenmesi

International Conference onNatural Science and Engineering (ICNASE’16), 19 - 20 March 2016

Harran Ovasında Pamuk Yetiştiriciliğinde Farklı Sulama Yöntemlerinin Ekonomik Analizi

International Conference onNatural Science and Engineering (ICNASE’16), 19 - 20 March 2016

Çerezlik Kabakta Su Verim İlişkisi

International Conference onNatural Science and Engineering (ICNASE’16), 19 - 20 March 2016

Low cost alternative wastewater treatment systems constructed wetlands

The Second International Symposium on Agricultural Engineering, VI-65, ISAE-2015, 9 - 10 October 2015

Turkish livestock housings general conditions problems and possible solutions

The Second International Symposium on Agricultural Engineering, II-9, ISAE-2015, 9 - 10 October 2015

Effect of the microclimate factors on evapotranspiration rate in nursery production

“ The Second International Symposium on Agricultural Engineering, I-99, ISAE-2015., 9 - 10 October 2015

Dynamic modeling of tension controlled irrigation of container grown nursery plants

50th Croatian and 10th International Symposium on Agriculture, 16 - 20 February 2015

Effects of drought on physiological and morphological features of wild and domestic Turkish watermelon genotypes

10th EUCARPIA Meeting on Genetics and Breeding of Cucurbitaceae, Antalya, Turkey, 15 - 18 October 2012, pp.306-314 identifier

Effects of Drought on Yield and Pomological Features of Wild and Domestic Turkish Watermelon Genotypes

4th International Symposium on Cucurbits, Changsha, China, 21 - 26 September 2009, vol.871, pp.259-266 identifier identifier

Preliminary research on drought resistance of wild and domestic Turkish watermelon accessions

9th EUCARPIA Meeting on Genetics and Breeding of Cucurbitaceae, Avignon, France, 21 - 27 May 2008, pp.493-499 identifier

Effects of irrigation water salinity on yield and evapotranspiration of drip irrigated cucumber in a semiarid environment

International Conference on Biosaline Agriculture and Salinity Tolerance in Plants, Muğla, Turkey, 01 January 2005, pp.155-162 identifier

Books & Book Chapters

AKIŞKANLAR MEKANİĞİ

BİZİM BÜRO, Ankara, 2008