Education Information

Education Information

 • 1994 - 1998 Doctorate

  Ohio State University, College of Engineering, Food Agricultural and Biological Engineering, United States Of America

 • 1994 - 1996 Postgraduate

  Ohio State University, College of Engineering, Food Agricultural and Biological Engineering, United States Of America

 • 1989 - 1992 Postgraduate

  Cukurova University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Turkey

 • 1985 - 1989 Undergraduate

  Cukurova University, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Turkey

Dissertations

 • 1998 Doctorate

  Developing a theoretical basis for demand irrigation of Acer Rubrum

  Ohio State University

 • 1995 Postgraduate

  Application of remote sensing and GIS on watershed (Non-thesis)

  Ohio State University, College of Engineering, Biosystem Engineering

 • 1992 Postgraduate

  Adana ili ve ilçelerindeki mevcut koyunculuk işletmelerinin yapısal durumu özellikleri ve bölge iklim koşullarına uygun barınak planlarının geliştirilmesi üzerine bir araştırma Sustainable Development

  Cukurova University, Fen Bilimleri Enstitüsü

Foreign Languages

 • C1 Advanced English