Education Information

Education Information

 • 1994 - 1998 Doctorate

  Ohio State University, College of Engineering, Food Agricultural and Biological Engineering, United States Of America

 • 1994 - 1996 Postgraduate

  Ohio State University, College of Engineering, Food Agricultural and Biological Engineering, United States Of America

 • 1989 - 1992 Postgraduate

  Cukurova University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarımsal Yapılar Ve Sulama, Turkey

 • 1985 - 1989 Undergraduate

  Cukurova University, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar Ve Sulama, Turkey

Dissertations

 • 1998 Doctorate

  Developing a theoretical basis for demand irrigation of Acer Rubrum

  Ohio State University

 • 1995 Postgraduate

  Application of remote sensing and GIS on watershed (Non-thesis)

  Ohio State University, College of Engineering, Biosystem Engineering

 • 1992 Postgraduate

  Adana ili ve ilçelerindeki mevcut koyunculuk işletmelerinin yapısal durumu özellikleri ve bölge iklim koşullarına uygun barınak planlarının geliştirilmesi üzerine bir araştırma

  Cukurova University, Fen Bilimleri Enstitüsü

Foreign Languages

 • C1 Advanced English